Kemppi

Retningslinjer for personvern

Personvern er en faktor vi alltid tar hensyn til ved utvikling og drifting av nettjenestene våre. I disse retningslinjene for personvern forklarer vi hvilke personlige opplysninger som samles inn når du bruker et Kemppi-nettsted, og hvordan de beskyttes.

Retningslinjene gjelder alle personidentifiserbare opplysninger du oppgir etter forespørsel fra oss. Det er her snakk om opplysninger som identifiserer deg – for eksempel navn, fysisk adresse, e-postadresse eller annen kontaktinformasjon.

Datainnsamling

Det er ikke nødvendig å oppgi personidentifiserbare opplysninger for å søke på nettstedene våre eller bruke de fleste av tjenestene vi tilbyr. Kemppi kan samle inn begrenset, ikke-personidentifiserbare opplysninger som nettleseren din gjør tilgjengelig når du besøker et nettsted. Disse loggopplysningene inkluderer IP-adresse, nettlesertype, nettleserspråk, dato og klokkeslett for spørringen din samt eventuelle informasjonskapsler som identifiserer nettleseren din. Vi bruker denne informasjonen for å få mer innsikt i brukeratferden og forbedre tilbudet vårt ytterligere.

Enkelte av tjenestene våre krever at du registrerer deg for en konto. Kemppi ber om enkelte personopplysninger for å opprette kontoen og tilby tjenesten du ønsker.

Når vi trenger personidentifiserbare opplysninger, gir vi deg beskjed om hvilke opplysninger vi samler inn, og hvordan vi bruker dem. Vi håper dette vil hjelpe deg å ta en veloverveid beslutning for hvorvidt du vil dele personopplysninger med oss. Det er opp til deg å bestemme om du vil oppgi informasjon eller ikke. Kemppi kan bruke opplysningene dine i forbindelse med markedsføring. Opplysningene blir ikke brukt av noen utenfor Kemppi.

Informasjonsdeling

Personidentifiserbare opplysninger blir ikke solgt eller videreformidlet til tredjeparter med mindre du har gitt samtykke til dette. Vi kan dele denne typen opplysninger under følgende begrensede omstendigheter:

  • Du har gitt uttrykkelig samtykke til dette.
  • Vi oppgir denne typen opplysninger til klarerte bedrifter eller personer kun for at de skal kunne behandle forespørselen din på våre vegne. Når dette er gjort, vil den videre behandlingen av opplysningene være underlagt bestemte avtaler. Dette betyr at den aktuelle tredjeparten kun kan behandle opplysningene etter instruksjon fra oss og i samsvar med retningslinjene for personvern samt egnede konfidensialitets- og sikkerhetstiltak.
  • Vi er lovpålagt til dette eller mener i god tro at tilgang til, oppbevaring eller offentliggjøring av denne typen opplysninger er nødvendig for å beskytte rettighetene, eiendommen eller sikkerheten til Kemppi, Kemppis brukere eller offentligheten.

Hvis du har konto, kan opplysninger du oppgir i kontoen bli delt med de øvrige tjenestene våre samt distributører og kanalpartnere i den grad det er nødvendig for å gi deg en sømløs opplevelse og forbedre tjenestekvaliteten vår. Kontoopplysningene dine blir ikke oppgitt til andre personer eller ikke-tilknyttede selskaper annet enn under de begrensede omstendighetene som beskrives i disse retningslinjene, eller hvis du har gitt samtykke til dette.

Personlige opplysninger som er samlet inn på et nettsted i et land der Kemppi eller vertsleverandørene våre driver virksomhet, kan bli lagret og behandlet. Ved å bruke tjenestene våre samtykker du til at opplysningene dine formidles til disse aktørene, også hvis de befinner seg i utlandet.

Vi kan dele samlet informasjon med andre. Eksempler på denne typen informasjon er brukertrender eller antall brukere som har vært innom en bestemt del av Kemppi-nettstedet. Denne samlede informasjonen innbefatter ikke personidentifiserbare opplysninger.

Informasjonssikkerhet

Vi har sikkerhetstiltak som beskytter mot uautorisert tilgang til, endring, offentliggjøring eller ødeleggelse av data.

Personidentifiserbare opplysninger gjøres kun tilgjengelig for Kemppi-medarbeidere som trenger denne informasjonen for å behandle forespørselen din eller levere tjenesten du ønsker.

Oppdatering av opplysninger

Vi tilbyr mekanismer for oppdatering og korrigering av personidentifiserbare opplysninger for mange av tjenestene våre.

Koblinger

De eksterne nettstedene det kobles til fra Kemppi-nettstedene, er utenfor Kemppis kontroll. Disse nettstedene kan lagre egne informasjonskapsler på datamaskinen din, samle inn data eller be om personopplysninger.

Endringer i retningslinjene

Merk at retningslinjene for personvern kan bli endret fra tid til annen. De fleste av endringene vil trolig være små, men det kan også bli gjort større endringer.

Endringene blir imidlertid uansett lagt ut på denne siden. Hver versjon blir angitt øverst på siden. Tidligere versjoner av retningslinjene for personvern blir arkivert for referanse.

Ikke nøl med å kontakte oss hvis du har flere spørsmål.

Lukk

Tekniske spesifikasjoner