Sveisernes sikkerhet

Sveisehjelmer


ALFA

ALFA er den minste og letteste sveisehjelmen i Kemppis sortiment av beskyttelsesutstyr for sveisere. Det er en robust, økonomisk løsning for lettere og mellomtunge sveiseoppgaver.

Les mer

BETA

Beta-sveisehjelmene gir enestående ansiktsbeskyttelse under profesjonelle sveiseoppgaver. De er også testet og klassifisert for skjære- og slipeoppgaver i henhold til EN175 B.

Les mer

GAMMA

Gamma-produktserien består av to sveisemaskemodeller som gir førsteklasses beskyttelse for øyne og ansikt i arbeidsmiljøer hvor det ikke er nødvendig med åndedrettsvern.

Les mer

Åndedrettssystem for sveising


GAMMA GTH3

Gamma GTH3 åndedrettsvern oppfyller den strengeste EU-klassifikasjonen for pusteluft (TH3), som beskytter deg mot 99,8 % av luftbårne avgasser og partikler. Tilgjengelig med batteridrevne filterenheter og modeller med regulert trykkluft.

Les mer

DELTA+ 90 XFA / DELTA 90 SFA

Delta-modellene gir beskyttelse for hode og åndedrett ved sveising og metallarbeid når det arbeides under ekstreme forhold, som f.eks. skipsbygging, tungindustri, gruvedrift og byggeplasser.

Les mer

BETA 90 SFA/XFA

Pusteluftmaskene Beta XFA og SFA gir kjølig og ren luft, enten fra en PFU 210e batteridrevet filterenhet som gir optimal bevegelsesfrihet i arbeidsområdet, eller en løsning med tilført pusteluft som reguleres med RSA 230.

Les mer
Lukk

Tekniske spesifikasjoner