Svetshjälm


ALFA

ALFA är det lättaste och mest kompakta ansiktsskyddet i Kemppis sortiment av skydd för svetsare. En pålitlig och prisvärd lösning för lätta till medeltunga svetsarbeten.

Mer information

BETA

Svetshjälmarna i Beta-serien ger ett utmärkt skydd för ansikte och ögon vid professionella svetstillämpningar. De är även klassade och testade för svetsning och slipning enligt EN 175 B.

Mer information

GAMMA

I Gamma-serien ingår två svetshjälmar som erbjuder ypperligt skydd för ögon och ansikte i arbetsmiljöer där andningsskydd inte behövs.

Mer information

Personliga andningssystem


GAMMA GTH3

Gamma GTH3 andningsskydd uppfyller klass TH3, vilket är den högsta klassen för andningsskydd inom EU. Det innebär att du skyddas mot 99,8 %  av den luftburna röken och partiklarna. Det finns modeller för batteridrivna filterenheter och tryckluftsanslutning.

Mer information

DELTA+ 90 XFA / DELTA 90 SFA

Delta-modellerna erbjuder andnings- och huvudskydd för svetsare och metallarbetare som arbetar under extrema förhållanden, som t.ex. vid skeppsbyggnad, tung tillverkning, gruvarbete och på byggarbetsplatser.

Mer information

BETA 90 SFA/XFA

Beta XFA och SFA andningsskydd tillför sval och ren inandningsluft från den batteridrivna fläkt/filterenheten PFU 210e, som gör det möjligt att röra sig helt fritt på arbetsplatsen, eller från ett tryckluftssystem med andningsbar luft där luftflödet regleras i regulatorn RSA 230.

Mer information
Stäng

Tekniska data