Svetshjälm


GAMMA

I Gamma-serien ingår två svetshjälmar som erbjuder ypperligt skydd för ögon och ansikte i arbetsmiljöer där andningsskydd inte behövs.

Mer information

BETA

Svetshjälmarna Beta är lätta och erbjuder utmärkt skydd för ansiktet vid yrkesmässig svetsning. De är även testade och godkända för skärning och slipning enligt EN175 B.

Mer information

ALFA

Alfa representerar den mest kompakta och lättaste svetshjälmen i Kemppis sortiment av personlig skyddsutrustning för svetsare. En hållbar, prisvärd lösning för enklare svetsarbeten.

Mer information

Personliga andningssystem


GAMMA GTH3

Gamma GTH3 andningsskydd uppfyller klass TH3, vilket är den högsta klassen för andningsskydd inom EU. Det innebär att du skyddas mot 99,8 %  av den luftburna röken och partiklarna. Det finns modeller för batteridrivna filterenheter och tryckluftsanslutning.

Mer information

BETA XFA/SFA/PFA

Betas andningsskydd XFA, SFA och PFA tillför sval och ren inandningsluft från den batteridrivna fläkt/filterenheten PFU 210e, som gör det möjligt att röra sig helt fritt på arbetsplatsen, eller från ett tryckluftssystem med andningsbar luft där luftflödet regleras i regulatorn RSA 230.

Mer information

DELTA+ 90 XFA / DELTA 90 SFA

Delta-modellerna erbjuder andnings- och huvudskydd för svetsare och metallarbetare som arbetar under extrema förhållanden, som t.ex. vid skeppsbyggnad, tung tillverkning, gruvarbete och på byggarbetsplatser.

Mer information
Stäng

Tekniska data