Spawanie MIG/MAG

Zastosowania, sprzęt i techniki spawania MIG

Proces spawania MIG i nie tylko

Podczas spawania MIG/MAG źródło prądu generuje impuls elektryczny, który powoduje powstanie łuku pomiędzy drutem spawalniczym podawanym z uchwytu spawalniczego a spawanym elementem. Łuk stapia spawany materiał i drut. Tak powstaje spoina. Przez cały czas podajnik drutu podaje drut spawalniczy za pośrednictwem uchwytu spawalniczego. Z uchwytu spawalniczego dostarczany jest też gaz osłonowy.

Metody MIG i MAG różnią się od siebie jedną rzeczą – MIG to spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazu obojętnego, który nie bierze udziału w procesie spawania. Natomiast MAG to spawanie elektrodą topliwą w osłonie gazu aktywnego, który bierze udział w procesie spawania.

Zwykle gaz osłonowy zawiera aktywny dwutlenek węgla lub tlen, dlatego też spawanie MAG jest stosowane znacznie częściej niż MIG. Często zdarza się nawet, że błędnie używa się określenia MIG w odniesieniu do techniki spawania w osłonie gazu aktywnego.

Zastosowania spawania MIG

Obecnie spawanie MIG/MAG jest stosowane niemal wszędzie. Najczęściej można je spotkać w przemyśle ciężkim i średnio ciężkim, np. budowie statków, produkcji konstrukcji stalowych, rurociągów i zbiorników ciśnieniowych. Często służy także do napraw i prac konserwacyjnych.

Spawanie MIG/MAG jest też powszechnie stosowane do łączenia blach, szczególnie w branży samochodowej, warsztatach blacharskich i przemyśle lekkim. Spawarki MIG/MAG to rozwiązanie popularne wśród hobbystów i użytkowników domowych.

URZĄDZENIA DO SPAWANIA MIG I MAG

Zestawy do spawania MIG/MAG zwykle składają się ze źródła prądu, podajnika drutu, kabla masy, uchwytu spawalniczego, opcjonalnego układu chłodzenia oraz butli na gaz osłonowy lub złącza do sieci gazowej.

Podajnik drutu ma za zadanie podawać niezbędny drut spawalniczy ze szpuli do uchwytu spawalniczego.

Umożliwia także włączanie i wyłącznie źródła prądu oraz – w przypadku korzystania z elektronicznego źródła prądu – pozwala regulować napięcie generowane przez spawarkę. W tym celu źródło prądu i podajnik drutu są połączone kablem sterowania. Podajnik drutu kontroluje także przepływ gazu osłonowego. Gaz osłonowy niezbędny do spawania jest dostarczany z butli lub sieci gazowej.

Urządzenia do spawania metodą MIG produkowane przez Kemppi mają często budowę modułową, dzięki czemu układ chłodzenia, źródło prądu i podajnik drutu można swobodnie dobierać do swoich potrzeb. Podajnik drutu może być urządzeniem niezależnym od źródła prądu, co sprawia, że nie trzeba przenosić całej spawarki pomiędzy kolejnymi stanowiskami pracy.

Urządzenia mogą też być wyposażone w wymienny panel sterowania i dodatkowe funkcje, aktywowane oddzielnie.

Uchwyt spawalniczy rozgrzewa się podczas spawania, dlatego też należy go chłodzić gazem lub cieczą. W przypadku uchwytów chłodzonych gazem gaz osłonowy przepływający przez przewód spawalniczy jednocześnie chłodzi uchwyt. W przypadku uchwytów chłodzonych cieczą niezbędne jest oddzielne urządzenie odpowiadające za obieg cieczy chłodzącej przez przewód spawalniczy do uchwytu i z powrotem.

Budowa urządzenia do spawania metodą MIG/MAG jest ograniczona przez znajdujący się w środku zwój drutu spawalniczego. Cewka jest często elementem ciężkim, który zajmuje dużo miejsca. Mimo to najnowocześniejsze urządzenia spawalnicze MIG/MAG są eleganckie i kompaktowe, tak jak Kemppi MinarcMig Adaptive 180 wyróżniony nagrodą Red Dot za wzornictwo przemysłowe w 2006 roku.

Przeglądaj urządzenia spawalnicze MIG/MAG

Techniki spawania MIG

W spawaniu MIG/MAG głównym narzędziem spawacza jest uchwyt spawalniczy. Służy on do wprowadzania materiału dodatkowego i gazu osłonowego oraz do przekazywania odpowiedniego prądu spawania do elementu spawanego. Najważniejsze parametry związane z techniką spawania MIG/MAG to pozycja spawania, kąt uchwytu spawalniczego, długość wolnego wylotu, prędkość spawania oraz kształt jeziorka spawalniczego.

Najpierw spustem zajarz łuk, a następnie przesuwaj uchwyt ze stałą prędkością wzdłuż rowka spawalniczego. Obserwuj cały czas jeziorko spawalnicze, ale pilnuj też stałego położenia i odległości uchwytu spawalniczego w stosunku do elementu spawanego.

Należy szczególnie skupić się na kontrolowaniu jeziorka spawalniczego. Wystarczy chwila nieuwagi, żeby znacznie zwiększyć ryzyko wystąpienia niezgodności spawalniczej. W takim przypadku najlepiej jest przerwać spawanie i wznowić pracę po chwili.

Poznaj inne procesy spawalnicze

Spawanie TIG

Spawanie TIG

Spawanie MMA

Spawanie MMA

Spawanie zrobotyzowane

Spawanie zrobotyzowane

Inne metody spawania

Inne metody spawania

Więcej informacji o spawaniu

Czym jest spawanie?

Czym jest spawanie?

Bezpieczeństwo i zagrożenia i podczas spawania

Bezpieczeństwo i zagrożenia i podczas spawania

Zamknij

Dane techniczne