Policyer

Bygga säkrare och mer hållbar infrastruktur

Vår policy

 1. KVALITET
  Kvalitet i alla dess former har alltid varit kärnan i Kemppi verksamheter. Sedan 1990 har vi fått certifiering för vårt kvalitetsstyrningssystem i enlighet med ISO 9001.

  Se Kemppi kvalitetspolicy
 2. MILJÖ
  Grön teknik och miljömedvetenhet är starka delar i vår affärsmodell. Kemppi miljöhanteringssystem är certifierat i enlighet med ISO 14001.

  Se Kemppi miljöpolicy
 3. HÄLSA OCH SÄKERHET
  När du arbetar för oss har vi täckt dig. Kemppi arbetssäkerhetsprogram är certifierat i enlighet med ISO 45001.

  Se Kemppi arbetsmiljöpolicy
 4. SVETSTJÄNSTER
  Du kan lita på att vi kan utmaningarna i din bransch. Kemppis svetstekniker är IWS-/IWE-kvalificerade, och våra svetsinstruktörer är kvalificerade enligt ISO 9606-1. Vi är även aktiva medlemmar av ISO-standardiseringskommittéer.

Visselblåsning

Kemppi följer höga etiska standarder. Vi använder Visselblåsnings-tjänsten för att främja hög affärsetik och upprätthålla våra kunders och intressenters förtroende för vår verksamhet.

Stäng

Tekniska data