Case - Dinolift, Finland - SV

WeldEye och A7 MIG Welder säkerställer kvalitet vid robotsvetsning

Dinolift Oy har tillverkat de mobila arbetsplattformarna (MEWP) DINO sedan 1970-talet. Med säte i Loimaa, Finland, har Dinolift sina tre produktionsanläggningar på bara några kilometers avstånd från varandra. Totalt sysselsätter de nästan 200 personer.

Den största utmaningen med att tillverka mobila arbetsplattformar är att göra dem så lätta som möjligt. Av den anledningen består den av många kapslade strukturer och delar av höghållfast stål som är svåra att svetsa. Dessutom måste de mobila arbetsplattformarna motsvara kvalitetskraven i två olika svetsstandarder: både den europeiska standarden EN ISO 3834 och den något strängare nordamerikanska standarden AWS.

Case - Dinolift, Finland - SV

Case - Dinolift, Finland - SV

Stäng

Tekniska data