Case - Dinolift, Finland - SV

WeldEye och A7 MIG Welder säkerställer kvalitet vid robotsvetsning

Dinolift Oy har tillverkat de mobila arbetsplattformarna (MEWP) DINO sedan 1970-talet. Med säte i Loimaa, Finland, har Dinolift sina tre produktionsanläggningar på bara några kilometers avstånd från varandra. Totalt sysselsätter de nästan 200 personer.

Den största utmaningen med att tillverka mobila arbetsplattformar är att göra dem så lätta som möjligt. Av den anledningen består den av många kapslade strukturer och delar av höghållfast stål som är svåra att svetsa. Dessutom måste de mobila arbetsplattformarna motsvara kvalitetskraven i två olika svetsstandarder: både den europeiska standarden EN ISO 3834 och den något strängare nordamerikanska standarden AWS.

Case - Dinolift, Finland - SV

Case - Dinolift, Finland - SV

Föregångare inom bågsvetsning

Kemppi är ledande inom design av bågsvetsutrustning. Vi vill öka kvaliteten och produktiviteten vid svetsning genom att hela tiden fortsätta att utveckla ljusbågen. Kemppi tillhandahåller avancerade produkter, digitala lösningar och tjänster till allt från industriella svetsföretag till enskilda entreprenörer. Vår ledstjärna är att våra produkter ska vara lättanvända och pålitliga. Vi ser till att vår expertis finns tillgänglig lokalt genom att samarbeta med ett mycket kvalificerat partnernätverk som täcker över 70 länder. Kemppi har sitt huvudkontor i Lahtis i Finland. Företaget har nästan 800 anställda i 17 länder och en omsättning på 140 miljoner euro.

Kemppi – Designed for welders

Stäng

Tekniska data