Dubbelpuls-TIG lyfter TIG-svetsningen till en ny nivå

Kemppi’s nya dubbelpuls TIG-svetsning

I Kemppi’s nya dubbelpuls TIG-svetsning kombineras egenskaperna och fördelarna med två olika DC-pulsmetoder. Tack var en smal och välfokuserad ljusbåge kan framföringshastigheten ökas väsentligt, vilket reducerar värmetillförseln och minimerar deformationen. Dessutom erbjuder dubbelpuls-TIG många andra fördelar relaterade till produktivitet och kvalitet. Det föreligger ett klart behov av att förbättra TIG-svetsningens produktivitet, som för närvarande är låg. Dubbelpuls-TIG, utvecklad som ett komplement i MasterTig-serien, är en ny processvariation som säkerställer att TIG-svetsningen av stål och andra material svetsade med likström uppfyller de senaste kraven.

Dubbelpuls-TIG lyfter TIG-svetsningen till en ny nivå

Dubbelpuls-TIG lyfter TIG-svetsningen till en ny nivå

Stäng

Tekniska data