Kvalitet och produktivitet för MAG-svetsning av konstruktionsstål

Särskilt avsedd att hantera utmaningarna vid svetsning i blandbåge

Förväntningarna på svetsutrustningarna blir allt högre eftersom i takt med att grundmaterialen blir mer och mer krävande. Som en praktisk lösning på problemet med att svetsa kraftigare höghållfast stål har Kemppi optimerat bågkontrollen. WiseSteel är en MAG-svetsprocess som Kemppi utvecklat för svetsning av konstruktionsstål. Processen kan minska risken för svetsdefekter vid höga svetshastigheter. Den gör det också möjligt att använda den låga sträckenergi som krävs för kraftigarevid svetsning av höghållfast stål.

Kvalitet och produktivitet för MAG-svetsning av konstruktionsstål

Kvalitet och produktivitet för MAG-svetsning av konstruktionsstål

Stäng

Tekniska data