Kvalitet och produktivitet för MAG-svetsning av konstruktionsstål

Särskilt avsedd att hantera utmaningarna vid svetsning i blandbåge

Förväntningarna på svetsutrustningarna blir allt högre eftersom i takt med att grundmaterialen blir mer och mer krävande. Som en praktisk lösning på problemet med att svetsa kraftigare höghållfast stål har Kemppi optimerat bågkontrollen. WiseSteel är en MAG-svetsprocess som Kemppi utvecklat för svetsning av konstruktionsstål. Processen kan minska risken för svetsdefekter vid höga svetshastigheter. Den gör det också möjligt att använda den låga sträckenergi som krävs för kraftigarevid svetsning av höghållfast stål.

Kvalitet och produktivitet för MAG-svetsning av konstruktionsstål

Kvalitet och produktivitet för MAG-svetsning av konstruktionsstål

Framtidens bågsvetsning tar form

Kemppi är ledande inom design av bågsvetsutrustning. Vi vill öka kvaliteten och produktiviteten vid svetsning genom att hela tiden fortsätta att utveckla ljusbågen. Kemppi tillhandahåller avancerade produkter, digitala lösningar och tjänster till allt från industriella svetsföretag till enskilda entreprenörer. Vår ledstjärna är att våra produkter ska vara lättanvända och pålitliga. Vi ser till att vår expertis finns tillgänglig lokalt genom att samarbeta med ett mycket kvalificerat partnernätverk som täcker över 70 länder. Kemppi har sitt huvudkontor i Lahtis i Finland. Företaget har nästan 800 anställda i 17 länder och en omsättning på 140 miljoner euro.

Kemppi – Designed for welders

Stäng

Tekniska data