Den nya enhetliga WeldEye-programvaran för svetskoordinering och dokumentation ger användarna oöverträffade besparingar och insikter.

Pressrelease: WeldEye

Den enhetliga WeldEye-programvaran ger stora tidsbesparingar i dokumentationsarbetet och ger samtliga deltagare i svetsprocesserna oöverträffad insikt i arbetet. Nu behöver du inte längre sammanställa dokumentationen manuellt i pärmar eller på Excel-arbetsblad – en knapptryckning är allt som behövs för att WeldEye ska hämta all nödvändig information.

Den nya enhetliga WeldEye-programvaran har utvecklats av Weldindustry och Kemppi. Integrationen av två programvaror för svetskoordinering och dokumentation – Kemppi ARC System 3 (KAS3) och Weldindustrys WeldEye – utgör början på ett nytt kapitel i historien om WeldEye. Den kombinerar Kemppis internationella expertkunskaper inom svetsteknik med Weldindustrys banbrytande IT-lösning för svetskoordinering i en enda programvara – WeldEye.

Programvaran täcker ett mycket brett omfång av olika svetsrelaterade processer på marknaden och har visat sin styrka inom olika områden, till exempel branscherna för skeppsbyggnad, olja och gas, fordon, byggnation och maskintillverkning. WeldEye är det självklara valet av programvara för svetskoordinering och dokumentation, oberoende av bransch.

Från månader av dokumentation – till minuter

”Många branscher ställs i dag inför svåra utmaningar på kostnadssidan och undersöker olika sätt att förenkla dokumentationen. WeldEye är skapad för just det här ändamålet – att hjälpa alla i värdekedjan för svetsning att dokumentera det arbete som utförs och förenkla den slutliga projektdokumentationen,” säger Jarle Mortensen, Chief Operating Officer vid Weldindustry.

WeldEye ger dig insikt i svetsarnas prestanda och projektförloppet i realtid. Den ger även en hundraprocentigt spårbar efterlevnad av svetsprocedurerna, oberoende av vilken svetsutrustning som används. WeldEye gör det enklare att minska kostnaderna, förbättra prestandan och genomföra kvalitetskontroller. Den hanterar svetsprocedurer och testresultat och minskar samtidigt även kostnaderna för manuellt arbete genom att snabba upp dokumentationsprocessen med 70 procent. Vid slutet av ett projekt kan den tid som har krävs för dokumentationen ha minskats med veckor eller månader.

Ökar kvaliteten

WeldEye är en molntjänst som är tillgänglig online via datorer och smarta telefoner utan att någon programvara behöver installeras. Den gör det enkelt att ange information under utförandet av ett projekt. Svetsoperatörerna kan nu även för första gången någonsin få reell och konstant feedback på sina aktiviteter.

Programvaran ger inte bara fullständig spårbarhet utan fungerar även som en kvalitetskontrollant och kontrollerar kontinuerligt att internationella svetsstandarder efterlevs. Den ökade transparensen gör det dessutom möjligt att upptäcka defekter i ett tidigare skede och åtgärda dem omedelbart. Slutanvändare som använder WeldEye har fått en fyrtioprocentig minskning av reparationskostnaderna.

”Om en batch med fyllnadsmaterial visar sig vara felaktig vet WeldEye exakt vilka svetsningar som har gjorts med material från den aktuella batchen. Dessa möjligheter ökar din övergripande effektivitet genom att minska behovet av reparationsarbeten. Den ökade mängden tillgänglig information ger projektledarna möjlighet att ta snabbare och bättre beslut och förenklar dokumentationsprocessen,” säger Tuomas Kivisaari, Software Product Manager vid Kemppi Oy.

Flexibel lösning

WeldEye är en framtidssäker lösning som automatiskt uppdateras med nya standarder. Det gör att arbetet alltid uppfyller aktuella krav och standarder, till exempel EN ISO 3834, EN ISO 9606, ASME IX, AWS och NORSOK.

Programvaran är en universallösning som kan användas tillsammans med svetsutrustning från alla tillverkare. WeldEye är tillgänglig över hela världen, platsoberoende och stöder en mängd olika språk. WeldEye integreras enkelt med befintliga IT-lösningar som HR- och ERP-system.

Mer information om WeldEye-programvaran finns på www.weldeye.com

Huvudfunktioner i WeldEye
  • Stöder hantering av svetsprocedurer: innehåller pWPS-, WPQR- och WPS-mallar
  • Hanterar personal och kvalifikationer: ger tillgång till data om all personal och alla certifikat för svetsarnas kvalifikationer
  • Verifierar och kontrollerar användningen av WPS: innehåller funktioner för omedelbar feedback samt kontrollprocedurer för WPS och uppfyllande av kvalifikationer
  • Funktioner för hantering, verifiering och inspektion:
    – Enkelt handhållet gränssnitt för omedelbar feedback
    – Innehåller funktioner för inspektionsplanering – Innehåller funktioner för svetskoordinering och nödvändiga dokumentregistreringsfunktioner för svetsprojekt
    – Innehåller personal- och kvalificeringsfunktioner för inspektörer.

 

Mer information

Jarle Mortensen
Chief Operating Officer,
Weldindustry AS
Tel. +47 930 16 508
[email protected]

Kari Kemppi
Director, Software Customer Operations
Kemppi Oy
Tel. +358 44 2899 353
[email protected]

Stäng

Tekniska data