Kemppi öppnar upp API:er för svetsprogramvara

Bli en del av Kemppis Internet of Welding™ (IoW)

Kemppi öppnar upp gränssnitten för framtidens svetsprogramvara. Vi vill lägga grunden till en utvecklarcommunity som kan skapa nya spännande programvaror som möjliggör nästa generations svetsteknik.

Vårt nya API (Application Programming Interface) ger våra partner åtkomst till Kemppis IoW (Internet of Welding™), som erbjuder nya möjligheter i två nivåer: svetsenheter och svetsmolnet. 

  1. Svets-API:er

    Partnerföretag kan skapa mobilappar och webbprogramvaror som kan utnyttja API:et tillsammans med andra branschspecifika system och datakällor samt sensorinformation från Kemppis svetsenheter. Dessa möjligheter skapar bättre stöd för specifika behov i svetsmiljön. 

  2. API:er för svetsmolnet

    Kemppi kommer att ge fristående parter åtkomst till data om svetsmaskinparken. Tillgängliga data omfattar enhetslager för maskinparker, övervaknings- och aviseringsfunktioner i nära realtid via statistiska data för maskinparken och åtkomst till anonymiserade detaljerade historiska data för analys av svetsprestanda och identifiering av avvikelser.

Betaversionen av Kemppis API kommer att öppnas i september 2017 under Schweissen & Schneiden-mässan i Tyskland. Välkommen till Kemppi IoW!

And you know.

Mer information:
Mikko Veikkolainen
Vice President, Research, Development and Innovation
tel. +358 44 28 99 338

Stäng

Tekniska data