Kemppi

Rådgivning

Ser till att du presterar på högsta möjliga nivå

RÅDGIVNINGSTJÄNSTER FÖR SVETSNING

Kemppi har grundliga kunskaper om svårigheterna och möjligheterna med svetsproduktion. Våra svetstekniker är IWS-/IWE-kvalificerade, och våra svetsinstruktörer är kvalificerade enligt ISO 9606-1, vilket garanterar våra kunder professionell utbildning och rådgivningtjänster av hög kvalitet. 

Rådgivning

Tack vare vår mångåriga erfarenhet, vårt utvecklingsarbete och informationsutbyte med kunder kan vi erbjuda rådgivningstjänster angående effektivitet och kvalitetskontroll i svetsproduktionen. Vår svetspersonal är kvalificerad och vi uppfyller kraven i svetsdatablad (WPS), om tillämpligt.

 

Stäng

Tekniska data