Kemppi

Rådgivning

Ser till att du presterar på högsta möjliga nivå

RÅDGIVNINGS- OCH KOORDINERINGSTJÄNSTER FÖR SVETSNING

Som första svetsutrustningstillverkare i världen har vi infört god teknisk praxis i vår verksamhet. Vår svetsverksamhet har certifierats enligt ISO 3834-2.

Certifieringen enligt ISO 3834-2 är en av stöttepelarna i vår verksamhet. Vi har därför gedigna kunskaper om utmaningarna och möjligheterna i svetstillverkning Därmed kan vi erbjuda våra kunder expertutbildnings-, rådgivnings- och koordineringstjänster.

Rådgivning

Tack vare vår mångåriga erfarenhet, vårt utvecklingsarbete och informationsutbyte med kunder kan vi erbjuda rådgivningstjänster angående effektivitet och kvalitetskontroll i svetsproduktionen. Vår svetspersonal är kvalificerad och vi uppfyller kraven i svetsdatablad (WPS), om tillämpligt.

Koordinering

I våra koordineringstjänster ingår bland annat kvalificering av svetsare och svetsoperatörer, utveckling av WPS, utformning och övervakning av svetsprocedurprovningar, utarbetande av kvalitetsmanualer och övervakning av svetsproduktionen.

Stäng

Tekniska data