Kemppi

Utbildning

Ser till att du presterar på högsta möjliga nivå

Vi på Kemppi vill se till att du får ut så mycket som möjligt av ditt svetsande. Därför erbjuder vi våra kunder många olika utbildningar där vi ger information som gör det möjligt att svetsa mer effektivt.

Svetsutbildning 

Vår grundläggande svetsutbildning erbjuder dig och ditt företag följande:

 • Diverse utbildningsprogram tillgängliga, från svetsare till svetskoordinering.
 • Förbättrade processer, yrkesfärdigheter och svetskunskaper.
 • Lönsam tjänst även många år efter den initiala investeringen.
Produktutbildning

Utbildningen avseende arbetsutrustning syftar till att bekanta användarna med vår utrustning och vägleda dem till mer ingående kunskap om denna. Den här utbildningen genomförs med en utrustning i taget och ser till att vardagssvetsaren kan prestera på högsta nivå och utnyttja utrustningens fulla kapacitet. Vi vill se till att du eftersträvar framgång, oavsett vilken svetstillämpning det gäller. En svetsare som förstår sig på svetsutrustningen har större förutsättning att använda den optimalt och åstadkomma bättre svetsar.

Den här utbildningen kan ges hos Kemppi eller hos er. Utbildning som ges hos er implementeras som en separat tjänst. Arbetsutrustningsutbildningen riktar sig huvudsakligen till de som använder svetsutrustningen och personer på chefsnivå. Utbildningen är även lämplig för Kemppi-representanter.

Utbildning för dig:

Vi erbjuder även skräddarsydd utbildning efter dina specifika behov. Utbildningen kan bestå av allt från grundläggande svetsteknik till förbättrad effektivitet, produktivitet och kvalitet i svetsarbetet.

Utbildning i underhåll av svetsutrustning

Precis som alla maskiner fordrar svetsutrustningen underhåll. Detta för att utrustningen alltid ska kunna leverera bästa möjliga resultat. Kemppis reparations- och underhållsutbildning omfattar underhåll av svetsutrustning och mindre reparationer. Utbildningen kan riktas separat till svetsare och servicepersonal.

Utrustningen ska överlag inspekteras regelbundet så att den hålls i gott skick och bibehåller kapaciteten längre. Rätt underhåll och proaktiva reparationer bidrar till att förebygga omfattande skador och att hålla utrustningen i gott skick för svetsning. Regelbundet underhåll ska innefatta

 • rengöring och visuell inspektion av utrustningen
 • underhåll av kablar
 • underhåll av trådmatarverk (slitdelar)
 • kontroll av vattenkylarens kylmedel och blandning
 • underhåll av pistol och brännare
 • utvärdering av serviceverkstad och idéer till förbättringar
 • testning av utrustningssäkerhet
 • förebyggande underhållsåtgärder.
Stäng

Tekniska data