Mesekon

Experten på svetsade stålkonstruktioner

Bättre ergonomi och justerbarhet med X8 MIG Welder

Mesekon grundades 1994 och är underleverantör och konsult inom tillverkningsteknik åt ledande exportföretag inom teknikindustrin. Företagets främsta styrka är dess expertis inom svetsning vid maskintillverkning. Bland kunderna finns tillverkare av motorer och turbiner, offshore- och varvsutrustning, massa- och pappersmaskiner, lyft- och hanteringsutrustning samt maskiner för gruvdrift och byggnation. Företaget har sammanlagt 50 anställda i Åbo och Virmo i Finland. I Åbo fokuserar man på rostfritt stål och i Virmo på kolstål.

Mesekon utvecklar kontinuerligt konstruktionen och producerbarheten för sina huvudprodukter: komponenter och hela enheter för offshore-utrustning, marinskrubbrar och armar till personliftar. Det är främst produktionskvaliteten som skiljer Mesekon från konkurrenterna. Företaget följer med i utvecklingen av svetsprocesser och svetsutrustning, investerar i egen utveckling och använder nya produktionsmetoder.

Komponent­tillverkning

Turku, Finland

Hanterar nya utmanande material: Mesekon Oy är underleverantör av komponenter till maskin- och utrustningsindustrin och svetsar i ett exceptionellt brett spann av material. För att hantera utmaningen har Mesekon ett nära samarbete med Kemppi, vars X8 MIG Welder underlättar svetsning av specialmaterial.

Främsta utmaningen

Tero Nättiaho, Development Manager och IWE, berättar att företagets 35 svetsare måste kunna hantera ett exceptionellt brett spann av material: olika konstruktionsstål, stål med hög och ultrahög hållfasthet samt höglegerade stål, som alla ställer särskilda krav när det gäller svetsbarheten. Den andra stora utmaningen är de ungefär 1 000 standarder som måste följas. Standarderna och den stora mängden olika material gör projektledningen till en stor utmaning. Konkurrensen på marknaden är stenhård. Ett företag måste ha en bra dokumentationshantering och förmågan att kvalificera svetsningen enligt olika standardiseringssystem.

Vi förväntade oss att X8 MIG Welder skulle vara bättre än tidigare generationer och Kemppi har verkligen tagit ett stort steg framåt med den. De har lagt ned mycket arbete på användbarheten och tänkt om helt kring många funktioner.

Juha Sundell, Production Manager, IWE, Mesekon Oy

Kemppis lösning

All MIG/MAG- och TIG-svetsutrustning hos Mesekon är tillverkad av Kemppi. Plasmasvetsning och pulverbåge används också. Maskiner har köpts efter behov och i regel varit investeringar i den senaste tekniken. Företaget anser att livet blir enklare om alla svetsmaskiner köps från samma ställe. Man har också sökt ett nära samarbete med Kemppi. Genom att arbeta tillsammans har Kemppi hjälpt Mesekon att hitta lösningar för att kontrollera svetsbarheten hos nya material som företaget ställs inför.

Våren 2017 fick Mesekon Kemppis X8 MIG Welder för pilotanvändning i verkstaden och svetsarnas feedback har varit mycket positiv. Att maskinen är lätt att använda och enkel att ställa in har varit särskilt omtyckt: Det nya trådlösa användargränssnittet Control Pad förbättrar komforten och ergonomin och ger därmed också ökad svetskvalitet. ”Med Control Pad behöver du inte böja dig ner framför svetsmaskinen. Du tar med enheten till den plats du arbetar på, till och med in i svetskonstruktionen. Sedan gör du alla justeringar som behövs därifrån”, säger svetsaren Aapo Kallio. ”Tack vare den har jag inte behövt göra justeringar på trådmatarverkets panel. Jag vill inte gå tillbaka till det gamla systemet.” De nya funktionerna för trådbyte och svetspistolens handtag med arbetsbelysning får också positiva kommentarer.

Mesekon var också imponerade av de förbättrade svetsegenskaperna hos X8 MIG Welder. För Mesekon är svetsmaskinens högre dataöverföringshastighet viktig eftersom den möjliggör bättre maskinkontroll. Det är en mycket viktig faktor vid arbete med krävande material. Bättre justerbarhet förbättrar också kvalitetsstyrningen, eftersom även svetskvaliteten förbättras.

Ladda ned hela berättelsen

Vill du veta mer?

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor.

Sök i vårt utbud


X8 MIG Welder

Kemppis K8-system är avsett för krävande industriell MIG/MAG-svetsning och har en str...

Kemppis K8-system är avsett för krävande industriell MIG/MAG-svetsning och har en strömkälla som kan uppgraderas till 600 A.

X8 MIG Welder är en lösning som förändrar synen på prestanda och användbarhet vid multiprocessvetsning. Den är utrustad med en digital WPS-funktion.


X8 MIG Guns

X8 MIG Gun-serien erbjuder en kraftfull kombination av ergonomi och teknisk svetspres...

X8 MIG Gun-serien erbjuder en kraftfull kombination av ergonomi och teknisk svetsprestanda. Den innovativa utformningen ger ett perfekt grepp om avtryckaren och minskar belastningen på handleden. Såväl gas- som vattenkylda modeller finns tillgängliga.

Stäng

Tekniska data