Turku Vocational Institute

Mångsidig och individuell utbildning

Kemppi X8 MIG Welder – vägen till den perfekta svetsen

Alla studenter vid fordonsavdelningen på Åbo yrkesinstitut får mycket goda färdigheter i svetsning genom att använda utrustning av hög kvalitet som maximerar den tid som används för utbildningen. Toppmodellen X8 MIG Welder sporrar studenterna att lyckas med den perfekta svetsen.

Alla som studerar fordonsteknik och logistik vid Peltola-campuset på Åbo yrkesinstitut får lära sig grunderna i svetsning. 60 av de 200 studenterna väljer specialinriktningen för karossreparationer och utvecklar sina färdigheter inom svetsning ytterligare till en nivå långt över de nationella minimikraven. Goda färdigheter behövs eftersom lokala fabriker och fartygsvarv även rekryterar dessa studenter.

Mikko Hauninen, som ansvarar för enheten, säger att institutet har som mål att ge studenterna en så bred uppsättning färdigheter som möjligt för att möta branschens behov och göra studenterna anställningsbara. Institutet har ett mycket gott samarbete med industriföretag: studenterna som utbildar sig till svetsmontörer arbetar vid ett lokalt fartygsvarv under sitt sista skolår för att få de rätta kvalifikationerna.

Det breda utbudet av grundläggande studier är avgörande i en tid då fyrtioåriga karriärer inte längre existerar. Det underlättar dessutom inför fortsatta studier.

Turku Vocational Institute
Webbplats
Bransch
Svetsutbildning
Plats
Turku, Finland
Kemppis lösning
Basmaterial
Al, Ss, Fe
X8 MIG Welder utmanar och sporrar de unga studenterna att skapa en perfekt svets. När de har lärt sig tekniken kan de sedan göra samma sak med traditionell utrustning.

Hermanni Salonen, teamledare vid Åbo yrkesinstitut

Främsta utmaningen

Det finska systemet för yrkesutbildning ska främja individualitet, bred kompetens och goda affärsrelationer. Utbildningen bör vara flexibel och anpassas till studentens individuella färdigheter och ambitioner. Studenterna bör dessutom få ett bredare och mer motiverande utbildningspaket med färre lektionstimmar. Skolorna bör samtidigt ta emot vuxna studenter och börja använda en kontinuerlig utbildningsstrategi där studenterna när som helst kan återvända från arbetet för att skaffa sig nödvändiga färdigheter. När tempot på arbetsplatserna blir alltmer hektiskt måste färdigheterna för kvalificerat arbete skapas i skolorna. Skolorna måste därför kunna förutse kraven på morgondagens svetsning.

Kemppis lösning

Institutets fordons- och logistikavdelning har nyligen förnyat sin svetspark med utrustning från Kemppi. Denna lösning från en enda leverantör minskar behoven av lager för slitdelar, eftersom de olika maskinerna i stor utsträckning använder samma delar.

FastMig X och X8 MIG Welder utgör svetsparkens flaggskepp. Institutet vill försäkra sig om att de verktyg som används inte hindrar studenterna från att kunna utveckla sina färdigheter fullt ut. Utrustningen har dessutom prestandan, de digitala funktionerna och ergonomin hos modern utrustning för tung industriell svetsning.

”Ungefär en fjärdedel av studenterna tar till sig all utbildning de kan få och besöker även verkstaden på sin lediga tid. De inspirerar andra studenter och visar hur långt en ung student kan utveckla sina färdigheter” säger teamledaren Hermanni Salonen.

Alla har möjlighet att svetsa med X8 MIG Welder. ”Det är ett tillfredsställande ögonblick när en student först har svetsat aluminium med traditionell TIG-utrustning och sedan får möjlighet att göra samma sak med MIG-processen med X8. Den motivation som bra verktyg skapar är viktig – studenterna delar till exempel bilder av framgångsrika projekt på sociala medier.”

Båda maskinerna i verkstaden har två trådmatarverk som innehåller fyra olika tillsatsmaterial, vilket gör att studenterna inte behöver ägna någon tid åt att byta bobiner. Gruppen behöver aldrig stå och vänta på att kunna använda utrustningen. ”Den höga pålitligheten hos utrustningen från Kemppi, den enkla justeringen och de förinstallerade programmen gör livet enklare för både lärare och studenter. Koordinationen mellan öga och hand måste övas så mycket som möjligt” säger Salonen. ”Vi svetsar mest tunnplåt och dessa maskiner är egentligen alldeles för kraftfulla för detta arbete, men de avancerade specialprocesserna gör arbetet enkelt. Studenterna kan även svetsa tjockt stål och reparera anläggningens tunga utrustning.”

Sök i vårt utbud


Flexlite GX

Flexlite GX-produktserien innehåller svetspistoler för MIG/MAG-svetsning. Alla Flexli...

Flexlite GX-produktserien innehåller svetspistoler för MIG/MAG-svetsning. Alla Flexlite GX-svetspistolerna har de speciella Flexlite-funktionerna som ger dig användarkomfort, svetseffektivitet och längre livslängd för slitdelar. Det stora urvalet av svetspistoler i GX-familjen gör det enkelt att hitta svetspistoler för alla behov.


X8 MIG Welder

Avancerat system för krävande industriell MIG/MAG-svetsning, med en strömkälla som ka...

Avancerat system för krävande industriell MIG/MAG-svetsning, med en strömkälla som kan uppgraderas till 600 A.

X8 MIG Welder är en lösning som förändrar synen på prestanda och användbarhet vid multiprocessvetsning. Den är utrustad med en digital WPS-funktion.

Föregångare inom bågsvetsning

Kemppi är ledande inom design av bågsvetsutrustning. Vi fokuserar på att öka kvaliteten och produktiviteten vid svetsning genom att hela tiden fortsätta att utveckla ljusbågen och genom att arbeta för en grönare och mer jämlik värld. Kemppi tillhandahåller hållbara produkter, digitala lösningar och tjänster till allt från industriella svetsföretag till enskilda entreprenörer. Vår ledstjärna är att våra produkter ska vara lättanvända och pålitliga. Vi ser till att vår expertis finns tillgänglig lokalt genom att samarbeta med ett mycket kvalificerat partnernätverk som täcker över 70 länder. Kemppi har sitt huvudkontor i Lahtis i Finland. Företaget har nästan 800 anställda i 16 länder och en omsättning på 195 MEUR.

Kemppi – Designed for welders

Stäng

Tekniska data