Turula Engineering

Tillverkning av industriutrustning i toppklass

X5 FastMig Pulse uppfyller även de mest utmanande svetsbehoven

Turula Engineering är ett integrerat tillverkningsföretag beläget i Outokumpu, Finland. De uppfyller stränga krav samtidigt som de är specialiserade på utmanande svetstillämpningar för komplex industriell utrustning, maskiner och produktionslinjer. Turula Engineering kräver mycket av sina svetsmaskiner och har förlitat sig på Kemppi i årtionden. Senast testade de den nya X5 FastMig Pulse och fann dess svetsegenskaper både mångsidiga och kraftfulla.

Turula Engineering tillverkar individuella produkter och nyckelfärdiga lösningar för bland annat energi-, massa-, pappers-, bygg-, träförädlings-, gruv- och förpackningsindustrin. Huvuddelen av företagets produktion går på export. För närvarande sysselsätter Turula Engineering 130 personer, varav 30 arbetar med svetsuppgifter.

Turula Engineering är välkänt för att klara av de mest utmanande projekt med högsta möjliga kvalitet. Svetsningen är en central del i företagets produktionsprocesser, både vad gäller arbetstid och omsättning. Hos Turula är svetsningen uppdelad i robotsvetsning, lasersvetsning och manuell svetsning.

De svetsar i material från olika stålkvaliteter (konstruktionsstål, rostfritt, syrabeständigt, superaustenitiskt, brandbeständigt och duplexkvaliteter) till koppar, nickel och titan. Egenskaperna hos olika material, såsom värmeledningsförmågan hos koppar och värmekänsligheten hos titan, måste alltid beaktas vid svetsning. Svetsanvisningar hos Turula säkerställs genom användning av WPS:er. De manuella svetsningarna består av puls-MIG/MAG-svetsning, DC TIG-svetsning, MMA-svetsning och luftbågsmejsling.

Turula Engineering
Webbplats
Bransch
Maskintillverkning
Plats
Outokumpu, Finland
Basmaterial
Ss, Special materials
Svetsningen blir snabbare och enklare med digitala WPS:er direkt från utrustningen. Med fjärreglaget till X5 FastMig Pulse kan fem lagrade digitala svetsdatablad väljas, vilket för det mesta är precis vad vi behöver. Tack vare det intuitiva användargränssnittet var det enkelt att komma igång och justera svetsparametrarna.

Antti Nykänen

Utmanande svetstillämpningar och hårda kvalitetskrav

Turula Engineerings svetsarbete är exceptionellt krävande på grund av höga kvalitetskrav, den stora variationen av material som ska svetsas och de komplexa delarna i olika former och storlekar. Eftersom svetsarnas arbete på fabriken är mobilt ställs ytterligare krav på både svetsutrustning och tillbehör och att flytta delarna är ofta en utmaning i sig.

Turula har använt Kemppis WeldEye-lösning för att hantera svetsproduktionen sedan 2011, samtidigt som de bidragit till att utveckla systemet. WeldEye drar tunga lass på Turula – data överförs automatiskt från svetsmaskinparken till molntjänsten, där den enkelt kan visas på en dator eller mobiltelefon. Kvalitetskontroll med WeldEye är både enkelt och pålitligt – varje arbetsfas och varje svets är spårbara. Dessutom överförs digitala svetsinstruktioner (dWPS) direkt till svetsmaskinerna, vilket påskyndar och underlättar det dagliga arbetet.

”De digitala funktionerna hos en svetsmaskin är mycket värdefulla för oss. WeldEye påskyndar arbetet och täcker upp vid eventuella utmaningar, tack vare full spårbarhet av alla svetsar. Integrerade lösningar och hög kvalitet är avgörande i allt vi gör”, säger Antti Nykänen, Welding Manager på Turula Engineering.

På grund av mycket varierande svetsuppgifter är det av yttersta vikt att kunna hantera alla med en och samma svetsmaskin. Att ständigt byta maskin för olika uppgifter är mödosamt, tidskrävande och inte särskilt kostnadseffektivt. Turula Engineering har investerat i sin svetsmaskinpark och de flesta svetsmaskiner som företaget använder för närvarande är av typen Kemppi X8 MIG Welder. X8 MIG Welder är ett system för multiprocessvetsning som hanterar allt från synergisk och pulsad MIG/MAG- och MMA-svetsning till MIG-lödning, påsvetsning och luftbågsmejsling. Det är en intelligent lösning som möjliggör mycket exakt kontroll av ljusbågen, högpresterande svetsprestanda upp till 600 A och inbyggd anslutning till WeldEye.

X5 FastMig Pulse – pilotprojekt för den nya multiprocessvetsmaskinen

Turula Engineering har använt Kemppis svetsmaskiner sedan företaget grundades 1979. När Kemppi behövde hitta ett lämpligt företag att testa nya X5 FastMig Pulse under produktutvecklingen, var Turula Engineering ett enkelt val tack vare företages mångsidiga industriella svetsarbeten, varierande processer och det goda samarbetet.

X5 FastMig är ett multiprocessvetssystem för krävande tillämpningar. Tack vare den modulära systemet kan X5 FastMig enkelt anpassas till alla industriella svetsplatser eller tillämpningar, är lätt att använda och ger längre värdefull bågtid. X5 FastMig har utvecklats i samarbete med professionella svetsare så att varje detalj har fulländats för att uppfylla de verkliga svetsexperternas höga krav. Integrerad digital anslutning möjliggör en god översikt av svetsdata i WeldEyes ArcVision-modul och digitala WPS-funktion (dWPS). Weld Assist vägleder sedan svetsaren i valet av parametrar om uppgiften eller materialet inte redan är bekant.

Den nya X5 FastMig Pulse-modellen möjliggör också pulssvetsning, något som är extra viktigt för Turula Engineering. Pulssvetsning används i nästan alla svetstillämpningar hos Turula, och ersätter ofta TIG-svetsning. Pulssvetsning ökar produktiviteten, effektiviteten och kvaliteten på arbetet. Dessutom innebär lägre sträckenergi också mindre deformationer vid svetsningen. När pulssvetsning används, till exempel enligt produktstandarder, krävs inte någon ultraljudstestning av svetsar efter röntgentest, vilket sparar både tid och pengar.

Jämfört med X8 MIG Welder har X5 FastMig Pulse nästan samma egenskaper och är dessutom både mindre och smidigare. Den är utformad specifikt för svetsmiljöer med varierande arbetsuppgifter där modulär svetsutrustning är en fördel.

Turula Engineering testade X5 FastMig Pulse mellan hösten 2021 och våren 2022, då den användes i alla typer av dagliga svetsuppgifter. Utrustningen användes främst av Atte Nykänen, 20, svetsare hos Turula. Trots sin unga ålder har Nykänen fler svetsningskvalifikationer än någon annan svetsare hos Turula, där han arbetat i över tre år.

Att maskinen är enkel att använda och mångsidig ökar svetseffektiviteten

”Det jag förväntade mig mest av den nya svetsmaskinen var mångsidighet. I mitt arbete måste jag ofta anpassa mig efter nya material och fogtyper och en svetsmaskin måste kunna utföra alla uppgifter jag ställs inför. Användarvänlighet och smidighet spelar naturligtvis en viktig roll”, förklarade Atte Nykänen.

Redan efter en kort provperiod blev fördelarna med X5 FastMig Pulse uppenbara. Både Antti och Atte Nykänen uppskattar den mjuka, sprutfria ljusbågen och de mångsidiga svetsegenskaperna. Under arbetet är X5 FastMig Pulse kompakt och smidig, men kraftfull. Som väntat passade enheten för all daglig svetsning hos Turula, inklusive de mest utmanande tillämpningarna och delarna – oavsett material.

”Svetsningen blir snabbare och enklare med digitala WPS:er direkt från utrustningen. Med fjärreglaget till X5 FastMig Pulse kan fem lagrade digitala svetsdatablad väljas, vilket för det mesta är precis vad vi behöver. Tack vare det intuitiva användargränssnittet var det enkelt att komma igång och justera svetsparametrarna”, säger Antti Nykänen.

X5 FastMig har utvecklats med svetsarnas dagliga arbete i åtanke. Vid industriell svetsning kan även mycket små förbättringar öka både användbarheten och produktiviteten avsevärt. En hållbar och högpresterande svetsutrustning som enkelt och flexibelt kan anpassas till olika förändringar och krav i arbetsmiljön är en smart investering både i dag och i framtiden.

”Samarbetet med Kemppi fungerar bra och jag känner att vi har utvecklat ett riktigt mångsidigt partnerskap. Att vi får pilottesta de här svetsmaskinerna under produktutvecklingsfasen, innan de kommer ut på marknaden, är en stor möjlighet för oss. Det ger oss möjlighet att sätta vår egen prägel på dem också. I partnerskapet är tillförlitlighet och lokala lösningar alltid viktigt”, beskrev Antti Nykänen.

Sök i vårt utbud


WeldEye

WeldEye är en universallösning för koordinering av svetsproduktion.

WeldEye är en universallösning för koordinering av svetsproduktion.


X5 FastMig

360-graders modulär multi-processvetsmaskin med fokus på högpresterande MIG/MAG-svets...

360-graders modulär multi-processvetsmaskin med fokus på högpresterande MIG/MAG-svetsning. X5 FastMig har inställningsalternativ för manuell och synergisk svetsning samt pulssvetsning. Ett stort utbud av tillbehör gör svetsproduktionsprocesser flexibla och effektiva.


X8 MIG Welder

Avancerat system för krävande industriell MIG/MAG-svetsning, med en strömkälla som ka...

Avancerat system för krävande industriell MIG/MAG-svetsning, med en strömkälla som kan uppgraderas till 600 A.

X8 MIG Welder är en lösning som förändrar synen på prestanda och användbarhet vid multiprocessvetsning. Den är utrustad med en digital WPS-funktion.

Föregångare inom bågsvetsning

Kemppi är ledande inom design av bågsvetsutrustning. Vi fokuserar på att öka kvaliteten och produktiviteten vid svetsning genom att hela tiden fortsätta att utveckla ljusbågen och genom att arbeta för en grönare och mer jämlik värld. Kemppi tillhandahåller hållbara produkter, digitala lösningar och tjänster till allt från industriella svetsföretag till enskilda entreprenörer. Vår ledstjärna är att våra produkter ska vara lättanvända och pålitliga. Vi ser till att vår expertis finns tillgänglig lokalt genom att samarbeta med ett mycket kvalificerat partnernätverk som täcker över 70 länder. Kemppi har sitt huvudkontor i Lahtis i Finland. Företaget har nästan 800 anställda i 16 länder och en omsättning på 195 MEUR.

Kemppi – Designed for welders

Stäng

Tekniska data