Welltec A/S

Ett ledande serviceföretag i olje- och gasindustrin

Kvalitetssvetsning för brunnsutbyggnadslösningar med Kemppis MasterTig MLS och WeldEye, programvaran för svetskoordinering och dokumentation

Olje- och gasbrunnar utgör troligtvis de mest krävande miljöerna för metallkonstruktioner. Omfattande temperaturväxlingar, skarpa kemikalier, höga flödeshastigheter och höga mekaniska påkänningar ställer krav på produktionen. Welltec är ett danskt företag med global verksamhet som utvecklar och levererar brunnsteknik och lösningar till olje- och gasindustrin. Företaget har ett åtagande om att minska miljörisker, bränsleförbrukning och koldioxidavtryck genom att producera säkra och lätta lösningar som bygger på ren teknik.

Welltec är starkt beroende av svetsning i sitt produktionsflöde. En av deras nyaste produkter på marknaden, Welltec Annular Barrier (WAB), är en stålkonstruktion som gör det möjligt att segmentera brunnar för förbättrad produktion. Deras konstruktion kräver flera svetssömmar som måste klara de extrema förhållanden som råder tusentals meter under jordens yta.

Welltec
Webbplats
Bransch
Olja och gas
Plats
Esbjerg, Danmark
Basmaterial
Ss
WeldEye ger Welltec möjlighet att noga följa arbetets förlopp och analysera effekterna av svetsning i nya material under svåra förhållanden. Utöver detta bidrar systemet med automatisk insamling av parametrar under produktionssvetsningen. Det sparar tid när det kommer till dokumentation av svetsprocessen jämfört med manuell parameterinsamling.

Henning Kragh, svetschef, Welltec

Främsta utmaningen

Under 2014 var Welltec upptagna med att öppna en ny fabrik i Esbjerg. Företaget hade beslutat sig för att övergå från att tillverka prototyper till att själv producera försäljningsartiklar, och därmed uppstod ett behov av att övervaka svetsprocessen för att säkerställa produkternas höga kvalitet och minska risken för kostsamma defekter.

Kemppis lösning

För att uppfylla stränga kvalitetskrav på svetsar försåg Kemppi Welltec med sex MasterTig MLS 3000-maskiner. Man valde TIG-svetsprocessen, som lämpar sig väl för de mest krävande svetsarbetena, särskilt i rostfritt stål. Vad gäller kvalitetssäkringen började Welltec med att implementera programvaran för svetskoordinering och dokumentation, WeldEye (f.d. Kemppi ARC System 3 Controller), i kvalitetsövervakningen av deras svetsproduktion. Genom programvaran har Welltec fått möjlighet att bekräfta kvaliteten på varenda svets, till fördel för deras kunders riskhantering.

WeldEye automatiserar dessutom insamlingen av svetsparametrar för den nödvändiga kvalitetsrapporteringen inom den hårt reglerade olje- och gasindustrin. I det avseendet kunde Welltec spara värdefull tid på en uppgift som tidigare sköttes manuellt. Welltec är nöjda med samarbetet och ser Kemppi som en kvalitetspartner som bidrar till att säkerställa den höga kvalitetsstandarden i Welltecs produktion.

Sök i vårt utbud

Kemppi Smart Reader product image

Smart Reader

Smart Reader fungerar som svetsarens streckkodsläsare och kommunikationsverktyg. Den ...

Smart Reader fungerar som svetsarens streckkodsläsare och kommunikationsverktyg. Den samlar in och överför digitala data från arbetsstationerna till WeldEye.


Welding Quality Management

Programvara för verifiering av svetsning och datainsamling för dokumentation. Omfa...

Programvara för verifiering av svetsning och datainsamling för dokumentation.

Omfattande avvikelserapportering Programvara för en lättanvänd läsenhet som är kompatibel med svetsutrustning från alla tillverkare.


MasterTig MLS 3000

MasterTig MLS 3000 sätter standarden för industriell TIG-svetsning. MasterTig MLS 300...

MasterTig MLS 3000 sätter standarden för industriell TIG-svetsning. MasterTig MLS 3000 har blivit en branschstandard genom att erbjuda all prestanda som behövs i en lätt och bärbar design. Den ger exakta och högkvalitativa svetsningar både i verkstaden och på fältet. Den här svetsen är en 300 A-version.

Kemppi MasterTig MLS 3000VRD product image

MasterTig MLS 3000VRD

MasterTig MLS 3000VRD är utrustad med en enhet för spänningsreducering som ökar säker...

MasterTig MLS 3000VRD är utrustad med en enhet för spänningsreducering som ökar säkerheten i arbetet, vilket krävs på vissa marknader. Den här svetsen erbjuder all prestanda som behövs i en lätt och bärbar design. Den här svetsen är en 300 A-version.

Stäng

Tekniska data