Zeta Fresh Air til svejsning og skæring

ZETA Fresh Air W Downloads
Manualer
PFU 210e PDF-manual
PFU Filters PDF-manual
RSA 230 PDF-manual
Tekniske specifikationer
Zeta Fresh Air W201 PFU 210e Download
Zeta Fresh Air W201 RSA 230 Download
Zeta Fresh Air W201x PFU 210e Download
Deklarationer
PFU Filters Download
Brochurer og foldere
Zeta Fresh Air leaflet DA Download
Videoer
Zeta Fresh Air – Sørg for en maksimal åndedrætsbeskyttelse på arbejdsstedet Se video
Ofte stillede spørgsmål
Hvorfor skal jeg bruge friskluftudstyr?

Der er farlige stoffer i luften på arbejdssteder for svejsning, og der skal anvendes egnet åndedrætsværn til øjeblikkelig og mere langsigtet beskyttelse af helbredet. Svejserøg og gasser dannes ved afbrænding af grundmaterialer, svejsetrådsmaterialer, deres belægninger, beskyttelsesgasser, maling, kemiske reaktioner fra lysbuens ultraviolette lys og varmeproces samt forurenende stoffer i luften fra opløsnings- og rengøringsmidler.

Eksponering for svejserøg er en alvorlig arbejdsrelateret fare og kan medføre mange helbredsproblemer, hvis der svejses uden åndedrætsværn. Ultraviolet stråling, der afgives ved svejsning, reagerer med oxygen og nitrogen i luften og danner ozon og nitrogenoxider, der i høje koncentrationer kan være livstruende, give lungesygdomme og i små koncentrationer irritere næse og hals.

En enkelt produktionssvejser kan producere 20-40 g røg i timen svarende til cirka 35-70 kg svejserøg per år. De arbejdsrelaterede grænseværdier (OEL) for svejserøgspartikler angives i mg/m³, dvs. koncentrationen af røg i luften målt som vægt i milligram pr. kubikmeter luft. For svejserøg i almindelighed er grænsen på 5 mg/m³ det punkt, hvor det anbefales at bruge åndedrætsværn. Undersøg anbefalingerne hos de lokale myndigheder, og kontroller, at det åndedrætsværn fra Kemppi, du vælger, opfylder dine personlige behov.

Hvordan fungerer friskluftudstyr?

Friskluftudstyr består af en PAPR (Powered Air Purifying Respirator)-enhed , luftslange og svejsehjelm med en integreret ansigtsmaske. PAPR-enheden har en blæsermotor, der drives af et batteri. Den er udstyret med et partikelfilter eller en kombination af partikel- og gasfiltre. Der findes også lufttilførselssystemer, der anvender åndbar trykluftsforsyning.

Den rene luft ledes via luftslangen til hjelmen, hvilket skaber positivt tryk inde i hjelmen og ansigtsmasken. Positivt tryk inde i svejsehjelmen betyder, at vejrtrækning er let, og forurenet luft kan ikke strømme ind i hjelmen. Det er såkaldt friskluftudstyr med positivt tryk.

Hvilken type friskluftudstyr skal jeg bruge, når jeg svejser rustfrit stål?

Der er ingen faste regler for, hvilket filter der skal bruges til bestemte materialer. Det afhænger af mange detaljer såsom overfladebehandling, materialets renhed og forurening af miljøet, f.eks. luften (dvs. ozon). Et kombinationsfilter (partikel- og gasfilter) giver altid den bedste beskyttelse mod skadelige dampe og gasser.

Se vores svejsesikkerhedskatalog for at få en mere detaljeret tabel over filtreringsenheder og kemikalier.

Hvor ofte skal jeg skifte filtrene i mit PAPR-friskluftudstyr?

PFU 210e PAPR har et system til automatisk måling af filtertilstanden. Et LED-lys i brugergrænsefladen lyser rødt, vibrationsmotoren begynder at køre, og der kan høres en alarmlyd, hvis filteret skal skiftes med det samme. Det er rimeligt at følge LED-lysets farve i brugergrænsefladen. Når det lyser orange, er filteret ret tæt på at være tilstoppet og skal udskiftes. Hvis batteritiden begynder at være for kort, kan det hjælpe at skifte partikelfilter eller forfilter.

Hvordan kan jeg vide, hvornår det er på tide at skifte gasfilter i mit PAPR-friskluftudstyr?

Gasfilteret opsamler ikke partikler, lige som partikelfilteret gør (gasfilteret tilstoppes ikke, lige som partikelfilteret gør). Derfor skal partikelfilteret altid fastgøres på gasfilteret = kombinationsfilter. Den eneste metode til at finde ud af, om et gasfilter stadig filtrerer gasser, som det skal, er lugt-testen. Hvis en bruger kan registrere lugt i svejsehjelmen, skal gasfilteret skiftes med det samme. Hvis den skadelige gas ikke lugter, anbefales et regelmæssigt udskiftningsinterval for gasfilteret.

Hvad er forskellen mellem standarderne TH2 og TH3?

De nominelle beskyttelsesfaktorer, der er tildelt af de europæiske standardmyndigheder til en klasse af åndedrætsværn (PAPR- eller luftslangeforsynet enhed monteret på en hætte eller hjelm ifølge standarden EN12941), definerer en nominel beskyttelsesfaktor (NPF), der er baseret på friskluftsystemets testede indtrængningslækage. For TH2-certificerede friskluftsystemer må indtrængningslækagen maks. være 2 %. For TH3-certificerede friskluftsystemer må indtrængningslækagen maks. være 0,2 %. Alle modeller af Kemppi PAPR-friskluftudstyr følger standarden EN12941, og deres klasse er enten TH2 eller TH3.

Hvad er åndedrætsværn med luftforsyning?

Åndedrætsværn med luftforsyning betyder, at den indåndingsluft, der leveres til en svejsehjelm, kommer fra en kompressor. Luftforsyningen skal overholde de obligatoriske lokale bestemmelser for indåndingsluft.

Friskluftsystemer til svejsere, som er tilsluttet en åndbar friskluftforsyning fra en kompressor, der overholder EN 12021, er defineret ifølge EN 14594. Kemppis friskluftsystemer til svejsere må kun anvendes i områder, hvor iltindholdet overstiger 17 % og må ikke anvendes som eneste luftforsyning eller til evakueringsformål.

Hvad er batteridrevet åndedrætsværn?

Batteridrevet åndedrætsværn betyder, at indåndingsluft, der kommer ind i svejsehjelmen, renses af en batteridrevet filtreringsenhed (se ovenfor "Hvordan fungerer friskluftudstyr" eller et system med indåndingstrykluft (se ovenfor "Hvad er åndedrætsværn med luftforsyning?" ). Powered Air Respiratory Protector betyder det samme som Powered Air Purifying Respirator, og forkortes til PAPR.

Er det ikke billigere at købe engangsfiltermasker til svejsning i forhold til friskluftudstyr?

Engangsfiltermasker til svejsere er en billigere løsning, hvis man kun svejser en gang imellem. Professionelle svejsere og produktionsmedarbejdere vil typisk benytte 1 engangsmaske pr. dag, og med tiden vil disse omkostninger blive mangedoblet og overstige investeringsomkostningerne for et PAPR- eller et friskluftsystem i god kvalitet inklusive kvalitetsfiltre til udskiftning, for ikke at nævne den mængde affald som engangsmasker skaber. Normalt giver PAPR-systemer bedre åndedrætsbeskyttelse og er mere behagelige ved langvarig brug på grund af kølende luftcirkulation.

Sørg for en maksimal åndedrætsbeskyttelse på arbejdstedet

Få den bedste beskyttelse og komfort til svejsning eller skæring. Zeta Fresh Air er et komplet åndedrætsbeskyttelsessystem, som omfatter en letvægts svejse- og skærehjelm og et certificeret Kemppi-åndedrætsværn. Zeta Fresh Air prioriterer svejserens sundhed med omfattende øjen-, ansigts- og åndedrætsbeskyttelse, samtidig med at den er komfortabel og nem at bruge.

The Zeta Fresh Air W201x har indbyggede LED-arbejdslys, som automatisk tilpasser sig de omgivende lysforhold. De drives af batteriet i blæserenheden og er nemme at styre manuelt med én hånd. Systemet Zeta Fresh Air W201x indeholder en PFU 210e-drevet filterenhed, som blokerer 99,8 % af skadelige dampe, gasser og partikler – maksimer sikkerheden på arbejdstedet med certificeret TH3-åndedrætsværn.

Med et let, smalt design, Zeta Fresh Air svejsehjelme reducerer belastningen af nakken og gør det nemmere at bevæge sig rundt på stedet, samtidig med at den giver EN 166 og EN 175 ansigtsbeskyttelse. De er udviklet med henblik på komfort, designet til enhåndsbrug og sørger for fuldstændig beskyttelse mod ultraviolet lys og infrarød stråling.

Det bedste automatisk nedblændende svejsefilter (ADF) i sin klasse giver maksimal øjenbeskyttelse og gør arbejdet nemmere. VISION+-teknologien giver dig et klart og præcist billede af omgivelserne, og en 2,5 DIN-skærm gør det nemt at se klare farver og detaljer, når lysbuen er slået fra. Med en ADF i høj kvalitet og et synsfelt på 110 x 60 mm behøver du ikke at afmontere friskluftsystemet eller tage hjelmen af for hurtigt at gøre noget i et sikkert åndedrætsmiljø såsom for eksempel på et kontor eller i et pauselokale. Lysbuesynligheden i Zeta Fresh Air svejsehjelme er også fuldt optimeret til inspektion og slibning.

Fordele

  • Letvægtsdesign giver ekstra komfort
  • Smal form til nem bevægelighed i trange rum
  • Velplacerede knapper og manuelle kontroller til nem enhåndsbetjening
  • Der medfølger et åndedrætsværn til åndedrætsbeskyttelse på TH3-niveau.
  • EN 166- og EN 175-certificeret til heldækkende ansigtsbeskyttelse
  • VISION+-teknologi hjælper med at få et klart og præcist udsyn over arbejdsmiljøet
  • ADF i høj kvalitet og en 2,5 DIN-skærm sikrer en god lysbuesynlighed
  • Indbygget LED-arbejdslys til slibning, inspektion og dårlige lysforhold
  • Arbejdslys tændes og slukkes automatisk for at sikre en nem håndfri betjening
Download brochure Se video
Letvægtsdesign

Letvægtsdesign

Udviklet specielt til at sikre maksimal komfort, når den anvendes i længere perioder.

Åndedrætsværn på TH3-niveau

Åndedrætsværn på TH3-niveau

Kombinationen af svejsehjelm og åndedrætsværn holder 99,8 % af røg, gasser og partikler ude.

Forbedrede synlighedsfunktioner

Forbedrede synlighedsfunktioner

Maksimal øjenbeskyttelse og lysbue-klarhed med VISION+-teknologi og en 2,5 DIN-skygge.

Produktvalg

Udstyr til åndedrætsværn

Zeta Fresh Air W201x PFU 210e
Zeta Fresh Air W201x PFU 210e En komplet åndedrætsværn, der beskytter ansigt, øjne og luftveje og samtidig sørger for maksimal komfort og brugervenlighed. Denne version indeholder en motordrevet filterenhed til åndedrætsbeskyttelse på TH3-niveau, klassens bedste automatisk nedblændende svejsefilter og indbyggede automatiske LED-arbejdslys for ekstra synlighed under inspektionen. Vis mere
Tekniske specifikationer
Produktkode
P0736 (including LI-ION Battery (HD) 6,4Ah)
Vægt
710 g
Driftstemperatur
-5…+55°C <80%Rh
EN 175
B
EN 12941
TH3
AS/NZS 1716
P2
AS/NZS 1338.1
Ja
AS/NZS 1337.1
Ja
Svejsefilter
SA 60Z
Synsfeltets størrelse
110 x 60 mm
Filterstørrelse
120 x 90 mm
Nedblændingsområde
5, 8-12
ADF lystilstand
2.5
1/1/1/1
ADF skiftetid
0,1 ms
Slibefunktion (Ja/Nej)
Ja
PAPR
PFU 210e
VISION+ farve
Ja
LED arbejdslys drevet af
PFU 210e
Zeta Fresh Air W201 PFU 210e
Zeta Fresh Air W201 PFU 210e Den giver den samme åndedrætsbeskyttelse på TH3-niveau og det samme automatisk nedblændende svejsefilter som W201x PFU210e, samt den samme komfort og brugervenlighed. Denne version indeholder ikke de indbyggede automatiske LED-arbejdslys. Vis mere
Tekniske specifikationer
Produktkode
P0735 (including LI-ION Battery (SD) 3,2Ah)
Vægt
680 g
Driftstemperatur
-5…+55°C <80%Rh
EN 175
B
EN 12941
TH3
AS/NZS 1716
P2
AS/NZS 1338.1
Ja
AS/NZS 1337.1
Ja
Svejsefilter
SA 60Z
Synsfeltets størrelse
110 x 60 mm
Filterstørrelse
120 x 90 mm
Nedblændingsområde
5, 8-12
ADF lystilstand
2.5
1/1/1/1
ADF skiftetid
0,1 ms
Slibefunktion (Ja/Nej)
Ja
PAPR
PFU 210e
VISION+ farve
Ja
Zeta Fresh Air W201 RSA 230
Zeta Fresh Air W201 RSA 230 Inklusiv den samme svejsehjelm med fuld beskyttelse som W201 PFU 210e. Denne version har en bæltemonteret friskluftsregulator og omfatter ikke de indbyggede LED-arbejdslys. Vis mere
Tekniske specifikationer
Produktkode
9873832
Vægt
680 g
Driftstemperatur
-5…+55°C <80%Rh
EN 175
B
AS/NZS 1716
Ja
AS/NZS 1338.1
Ja
AS/NZS 1337.1
Ja
Svejsefilter
SA 60Z
Synsfeltets størrelse
110 x 60 mm
Filterstørrelse
120 x 90 mm
Nedblændingsområde
5, 8-12
ADF lystilstand
2.5
1/1/1/1
ADF skiftetid
0,1 ms
Slibefunktion (Ja/Nej)
Ja
Friskluftregulator
RSA 230
EN 14594
3B
VISION+ farve
Ja

Tilbehør

Alle Forbrugsmaterialer Udstyr til åndedrætsværn Svejsefiltre Andet
Kemppi SA 60Z ADF product image

SA 60Z ADF

Automatisk nedblænding af svejsefilter til Zeta-svejsehjelme med stort udsynsfelt på ...

Automatisk nedblænding af svejsefilter til Zeta-svejsehjelme med stort udsynsfelt på 110 mm x 60 mm. Valg af nedblænding: 2,5/8-12.

Produktkode: 9873076

Kemppi PFU 210e product image

PFU 210e

PFU 210e er robust og holdbar og giver mulighed for valg af blæserhastigheder på 160 ...

PFU 210e er robust og holdbar og giver mulighed for valg af blæserhastigheder på 160 lpm og 210 lpm, indikatorer for batteri- og filterstatus plus valgmulighed mellem enten standardbatterier eller ekstra kraftige batterier.

Produktkode: SP011996

Kemppi RSA 230 product image

RSA 230

Bæltemonteret friskluftregulator Den giver en reguleret luftstrøm til svejserens luft...

Bæltemonteret friskluftregulator Den giver en reguleret luftstrøm til svejserens luftforsynede hjelm og leveres med Gamma og Beta friskluftmodeller. Har en udskiftelig lyddæmper, der dæmper den hørbare luftforsyningsstøj.

Produktkode: SP011617

Kemppi Multicharger MC-6 for PFU210e batteries product image

Multicharger MC-6 for PFU210e batteries

Multicharger MC-6 er en enhed til opladning af batterierne fra Kemppi PFU 210e filter...

Multicharger MC-6 er en enhed til opladning af batterierne fra Kemppi PFU 210e filterenhed. Op til 6 batterier kan oplades på samme tid med denne enhed. Batterierne kan enten være enten SD eller HD på samme tid. Opladningstiden er omkring 1,5 time for SD batterier og 3 timer for HD batterier.

Produktkode: P0730 Multi-Charger 6 with EU plug P0731 Multi-Charger 6 with UK plug P0732 Multi-Charger 6 with DK plug P0733 Multi-Charger 6 with AS/NZS plug P0734 Multi-Charger 6 with CH plug

Kemppi PFU 210e product image

PFU 210e

Følgende filtre fås til PFU 210e åndedrætssystemet: Gnistfanger, forfilter, partikelf...

Følgende filtre fås til PFU 210e åndedrætssystemet: Gnistfanger, forfilter, partikelfilter, lugtfilter og gasfilter. Flere oplysninger om Kemppi filtre og bestilling findes i sikkerhedskataloget.

Kemppi Gas filter product image

Gas filter

ABE-gasfilter til PFU 210e PAPR-enhed sikrer maksimal åndedrætsbeskyttelse.

ABE-gasfilter til PFU 210e PAPR-enhed sikrer maksimal åndedrætsbeskyttelse.

Produktkode: SP009934

Kemppi Particle filter product image

Particle filter

Partikelfilter til PFU 210e PAPR-enhed.

Partikelfilter til PFU 210e PAPR-enhed.

Produktkode: SP015757

Kemppi Pre-filter product image

Pre-filter

Forfilter til PFU 210e PAPR-enhed. Pakken indeholder 10 stykker.

Forfilter til PFU 210e PAPR-enhed. Pakken indeholder 10 stykker.

Produktkode: SP9320002

Kemppi Universal leather neck protector product image

Universal leather neck protector

Som beskyttelse af hals og skuldre mod svejsesprøjt og slibegnister kan universalhals...

Som beskyttelse af hals og skuldre mod svejsesprøjt og slibegnister kan universalhalsbeskyttelsen i læder anvendes med alle personlige værnemidler fra Kemppi og det bredere svejsemarked.

Produktkode: SP015579

Kemppi Headband product image

Headband

Hovedrem til Zeta-hjelme

Hovedrem til Zeta-hjelme

Produktkode: SP009023

Kemppi Sweatband 2 pcs product image

Sweatband 2 pcs

Svedbånd til Zeta-hjelmens hovedrem. Pakke med 2 stk.

Svedbånd til Zeta-hjelmens hovedrem. Pakke med 2 stk.

Produktkode: SP9873018

Kemppi Comfort band padding 5 pcs product image

Comfort band padding 5 pcs

Komfortpolstring til halsrem. Passer til alle Zeta-modeller.

Komfortpolstring til halsrem. Passer til alle Zeta-modeller.

Produktkode: SP013231

Kemppi Zeta Inner protection plate 5 pcs product image

Zeta Inner protection plate 5 pcs

Beskyttelsesplade til Zeta-svejsehjelme. Pakke med 5 stk.

Beskyttelsesplade til Zeta-svejsehjelme. Pakke med 5 stk.

Produktkode: SP023221

Kemppi Zeta Protection plate 5pcs product image

Zeta Protection plate 5pcs

Beskyttelsesplade til Zeta-svejsehjelme. Pakke med 5 stk.

Beskyttelsesplade til Zeta-svejsehjelme. Pakke med 5 stk.

Produktkode: SP022579

Kemppi Magnifying lens holder product image

Magnifying lens holder

Forstørrelsesglasholder til Zeta-svejsehjelme.

Forstørrelsesglasholder til Zeta-svejsehjelme.

Produktkode: SP023179

Kemppi Magnifying lens 1.0x product image

Magnifying lens 1.0x

Forstørrelsesglas til Kemppi svejsehjelme. Optisk effekt 1,00.

Forstørrelsesglas til Kemppi svejsehjelme. Optisk effekt 1,00.

Produktkode: 9873260

Kemppi Magnifying lens 1.5x product image

Magnifying lens 1.5x

Forstørrelsesglas til Kemppi svejsehjelme. Optisk effekt 1,50.

Forstørrelsesglas til Kemppi svejsehjelme. Optisk effekt 1,50.

Produktkode: 9873261

Kemppi Magnifying lens 2.0x product image

Magnifying lens 2.0x

Forstørrelsesglas til Kemppi svejsehjelme. Optisk effekt 2,00.

Forstørrelsesglas til Kemppi svejsehjelme. Optisk effekt 2,00.

Produktkode: 9873262

Kemppi Magnifying lens 2.5x product image

Magnifying lens 2.5x

Forstørrelsesglas til Kemppi svejsehjelme. Optisk effekt 2,50.

Forstørrelsesglas til Kemppi svejsehjelme. Optisk effekt 2,50.

Produktkode: 9873263

Support

Behov for
dele?

Behov for
dele?

Behov for reparationer og vedligeholdelse?

Behov for reparationer og vedligeholdelse?

Ofte stillede spørgsmål

Ofte stillede spørgsmål

Luk

Tekniske specifikationer