P&W Pipe and Welding

Teknisk ekspertise av høy kvalitet fra Australia

Produktiv rørsveising med sveiseløsninger fra Kemppi

For å sikre høy kvalitet i produksjonen av konstruerte rørsystemer og stålkonstruksjoner valgte P&W å investere i FastMig X med WiseRoot+ og andre programvareprodukter fra Kemppi. Dette ga P&W-verkstedet høyere produktivitet, samtidig som risikoen for sveisedefekter ble redusert.

P&W Pipe and Welding er et australsk ingeniørforetak som tilbyr et bredt spekter av tjenester – fra design til konstruksjon og installasjon – i forbindelse med implementering av mekanisk infrastruktur. P&W, som har hovedkontor i Burleigh Heads i Queensland i Australia, startet opp virksomhet i 2010. Foretakets ekspertise omfatter rørsystemer og stålkonstruksjoner av høy kvalitet som sveises og konstrueres i f.eks. rustfritt stål, dupleks- og nikkellegeringer.

Alt sveisearbeid hos P&W utføres iht. australske og internasjonale standarder, og kvalitetskontrolleres av en uavhengig tredjepart. Det store fokuset på kvalitetssikring gjør det mulig for P&W å betjene kunder i strengt regulerte bransjer som for eksempel energi-, olje- og gassindustrien.

P&W Pipe and Welding
Industri
Generell maskinteknologi
Sted
Burleigh Heads, Australia
Basismaterial
Ss
WiseRoot+ er imponerende brukervennlig og innfrir forventningene. Den gjør det enkelt å håndtere avvik som for eksempel feilstillinger eller varierende rotåpninger. Så langt har vi hatt 100 % godkjent resultat på sveisefugene som er gjort med WiseRoot+ og Kemppi FastMig X 450.

Scott Woodman, direktør hos P&W

Hovedutfordring

Det relativt unge foretaket P&W har satt sin ære i å levere ønsket kvalitet punktlig og innenfor budsjettrammene. Ettersom væske- og gassrørene eksponeres for høyt trykk, toksisitet og brannfare, er det av avgjørende betydning at sveisefugene sveises skikkelig av fagfolk. Med tanke på de strenge kvalitetskravene var P&W på utkikk etter pålitelig og effektivt sveiseutstyr som kunne styrke den profesjonelle ekspertisen og gi større fleksibilitet til ulike sveiseoppgaver.

Kemppis løsning

Kemppi sørget for at P&W fikk en optimal pakkeløsning for rørsveising, bestående av FastMig X 450 med to trådmatere, MatchLog-funksjonen samt sveiseprosessene WiseRoot+ og WisePenetration. I tillegg investerte P&W i en MasterTig LT 250 for TIG-sveising.

Gründer og direktør hos P&W, Scott Woodman, påpeker at FastMig X 450 har vært ekstremt produktivt fra første stund det ble tatt i bruk på verkstedet. Woodman, som er selv er erfaren sveiser, så mange positive egenskaper hos Kemppi-utstyret:

  • Samtlige nødvendige funksjoner er enkelt tilgjengelige på materpanelene.
  • WiseRoot+ kompenserer for individuelle sveiseteknikker, og gir sveisefuger av høy kvalitet.
  • WisePenetration gir særlig godt resultat for fyll- og dekkstrenger ved bruk av CO2-gass blandet med andre gasser
  • MatchLog gjør det mulig å endre kanalene underveis i arbeidet, og dette sikrer at heftsveisene brennes inn slik at man unngår manglende sammensmelting.

P&W har dessuten kunnet oppnå en jevnere verkstedskvalitet takket være MatchLogs gode lysbuekarakteristikker ved start og stopp. Denne funksjonen er særlig viktig ved sveising av rør og trykktanker i kodekvalitet, da sannsynligheten for sveisedefekter øker hver gang sveisingen startes på nytt. Det er det man kaller ekte risikohåndtering fra produksjon til sluttkunde!

Søk i sortimentet vårt


FastMig X

Avansert løsning for ulike krevende sveiseoppgaver som involverer flere prosesser.

Avansert løsning for ulike krevende sveiseoppgaver som involverer flere prosesser.


MasterTig LT

Kemppi K5 TIG-sveiseløsning for mobil sveising på byggeplasser og under ekstreme forh...

Kemppi K5 TIG-sveiseløsning for mobil sveising på byggeplasser og under ekstreme forhold.

Ingen behov for tradisjonell styrings- og strømforsyningskabler med dette allsidige TIG-likestrøms-/MMA-elektrodesveiseapparatet. Kun kompatibel med Kemppis TTC-sveisepistolserie.


WisePenetration

En sveisefunksjon som sikrer innbrenning i forbindelse med synergisk MIG/MAG-sveising...

En sveisefunksjon som sikrer innbrenning i forbindelse med synergisk MIG/MAG-sveising.


WiseRoot

WiseRoot er en optimalisert kortbueprosess for rotstrengsveising uten gassbeskyttelse...

WiseRoot er en optimalisert kortbueprosess for rotstrengsveising uten gassbeskyttelse.

Lukk

Tekniske spesifikasjoner