Kemppi Oy leds och ägs av familjen Kemppi och ingår i Kemppi Group. Kemppi Group ansvarar för den långsiktiga utvecklingen av Kemppis marknads- och ägarvärde. Gruppen sköter tjänster avseende finansiering, finansadministration, IKT och internrevision åt Kemppi Oy. Kemppi Group, som har sitt säte i Lahtis i Finland, har omkring 30 anställda.

Antti Kemppi, Executive Chairman, Kemppi Group Oy

      Stäng

      Tekniska data