Hållbarhet

Byggande av säker infrastruktur

Företagens sociala ansvar

Idag är ansvarsfulla, hållbara och humana handlingar viktigare än någonsin. Vårt syfte är att möjliggöra byggandet av en säker infrastruktur runt om i världen. Vi erkänner vårt sociala ansvar i alla våra verksamheter: utvecklande av högkvalitativa produkter med lång livslängd, bedöma miljöpåverkan och energieffektivitet och främja hälsa, säkerhet och ergonomi i arbetsmiljöer.

Läs mer om Kemppi-företagens sociala ansvarspolicy

Vår policy

 1. KVALITET
  Kvalitet i alla dess former har alltid varit kärnan i Kemppi verksamheter. Sedan 1990 har vi fått certifiering för vårt kvalitetsstyrningssystem i enlighet med ISO 9001 .

  Se Kemppi kvalitetspolicy
 2. MILJÖ
  Grön teknik och miljömedvetenhet är starka delar i vår affärsmodell. Kemppi miljöhanteringssystem är certifierat i enlighet med ISO 14001.

  Se Kemppi miljöpolicy
 3. HÄLSA OCH SÄKERHET
  När du arbetar för oss kan du känna dig säker. Kemppi arbetssäkerhetsprogram är certifierat i enlighet med ISO 45001.

  Se Kemppi arbetsmiljöpolicy
 4. SVETSTJÄNSTER
  Du kan lita på att vi kan utmaningarna i din bransch. Kemppis svetstekniker är IWS-/IWE-kvalificerade, och våra svetsinstruktörer är kvalificerade enligt ISO 9606-1. Vi är även aktiva medlemmar av ISO-standardiseringskommittéer.
Stäng

Tekniska data