Hållbarhet

Byggande av säker infrastruktur

Kemppi driver hållbarhet inom svetsindustrin

Idag är ansvarsfulla, hållbara och humana handlingar viktigare än någonsin. Vårt syfte är att möjliggöra byggandet av en säker infrastruktur runt om i världen. Vi erkänner vårt sociala ansvar i alla våra verksamheter: utvecklande av högkvalitativa produkter med lång livslängd, bedöma miljöpåverkan och energieffektivitet och främja hälsa, säkerhet och ergonomi i arbetsmiljöer.

Läs mer om Kemppi-företagens sociala ansvarspolicy

Hållbarhetsförklaring

Vi vill driva hållbarhet i vår industri genom att hitta innovativa lösningar för en grönare och mer jämlik värld. Detta gör vi

  1. genom utföra ett arbete av hög kvalitet och arbeta cirkulärt för att spara naturresurser och motverka klimatförändringar
  2. genom att sträva efter att bli den mest attraktiva arbetsgivaren i vår industri för att få en mångsidig blandning av den bästa arbetskraften, och
  3. genom att respektera de högsta etiska standarderna i vår egen verksamhet och vår värdekedja.

Vi på Kemppi inspireras till att bli bättre varje dag genom att arbeta för en hög miljöstandard, social standard och ledningsstandard.

Våra värden

Människor

Allt handlar om teknik, men affärer görs upp mellan människor. Det är samarbetet över gränser som skapar framgång, utan att vi ska glömma att finna glädje i allt vi gör. Våra värden utgör en stadig grund att bygga våra framgångar på.

Mod

Som ett banbrytande företag, ifrågasätter vi ständigt det konventionella och utforskar det okända. Vi lär oss av det förflutna för att skapa en bättre framtid. Vi har modet att säga vad vi tycker. Vi tar oss även an de allra svåraste utmaningarna.

Integritet

Integriteten finns i vårt DNA, och ingår i allt vi gör. Ansvarstagande, hållbarhet och ärlighet är våra byggstenarna när det gäller integritet. Våra intressenter förväntar sig att vi ska efterfölja en hög etisk standard och vi håller alltid våra löften.

Prestanda

Vi blir motiverade av utmanande målsättningar och vi strävar efter goda prestationer. Vi är resultatdrivna. Vi strävar efter att det ska gå bra för våra kunder och vi anstränger oss för att hålla våra löften. Vi får energi av vår passion för framgång och ständig tillväxt.

Stäng

Tekniska data