Kestävä kehitys

Kempin liiketoiminnan avulla rakennetaan turvallisempaa infrastruktuuria

Kestävä kehitys

Tänä päivänä vastuulliset, kestävät ja inhimilliset toimintatavat ovat tärkeämpiä kuin koskaan. Kempin liiketoiminnan avulla rakennetaan turvallisempaa infrastruktuuria ympäri maailman. Ymmärrämme vastuumme yrityksenä yhteiskunnastamme, minkä huomioimme kaikessa toiminnassamme. Kehitämme korkealaatuisia ja pitkään palvelevia tuotteita, arvioimme ympäristövaikutuksia ja energiatehokkuutta, ja edistämme terveyttä, turvallisuutta ja ergonomiaa työympäristöissä.

Tutustu Kempin yhteiskuntavastuupolitiikkaan

Kestävän kehityksen sitoumus

Haluamme edistää kestävää kehitystä toimialallamme innovoimalla ratkaisuja vihreämmän ja tasa-arvoisemman maailman aikaansaamiseksi. Teemme tämän

  1. sitoutumalla korkeaan laatuun ja kiertotalouteen luonnonvarojen säästämiseksi ja ilmastonmuutoksen torjumiseksi
  2. pyrkimällä alamme houkuttelevimmaksi työnantajaksi, jotta onnistumme rekrytoimaan alansa parhaita osaajia monimuotoisuutta tukien ja
  3. noudattamalla korkeimpia eettisiä normeja omassa toiminnassamme ja arvoketjussamme.

Me Kempillä haluamme kehittyä päivä päivältä paremmaksi työskentelemällä korkeiden ympäristö-, sosiaali- ja hallinnointiperiaatteiden mukaisesti.

Sulje

Tekniset tiedot