Wire feeder consumables

Wire feeder consumables Downloads
Tekniska data
Feed roll kits for DT400 wire feeder Ladda ned

Kemppis trådmatarverk med originalslitdelar ger problemfri drift vid alla krävande tillämpningar. Slitdelar av hög kvalitet ger stabil och säker trådmatning samt exakta start- och stoppegenskaper.

Kemppis slitdelssatser för trådmatarverk inkluderar slitdelar som kräver regelbundet utbyte för att trådmatarverket ska fungera tillförlitligt och lämpa sig för olika typer av svetsarbeten.

Mer information om lämpliga slitdelar finns via Kemppi Kit Selector.

Produktalternativ

Kemppi Feed rolls product image

Feed rolls

Styrrör och matarhjul finns tillgängliga i metall eller plast. De flesta tillbehören ...

Styrrör och matarhjul finns tillgängliga i metall eller plast. De flesta tillbehören är färgkodade, vilket gör dem snabba och enkla att byta ut. Material av hög kvalitet och exakt tillverkning ger stabil och pålitlig trådmatning och lång livslängd.

Kemppi Consumable kits product image

Consumable kits

Kemppis slitdelssatser för trådmatarverk inkluderar slitdelar som kräver regelbundet ...

Kemppis slitdelssatser för trådmatarverk inkluderar slitdelar som kräver regelbundet utbyte för att trådmatarverket ska fungera tillförlitligt. En typisk sats innehåller matarhjul, ett inloppsrör, ett mellanledarrör och ett utloppsrör.

Kemppi Feed roll kits for DT400 wire feeder product image

Feed roll kits for DT400 wire feeder

Support

Behöver du
reservdelar?

Behöver du
reservdelar?

Behöver du reparation eller underhåll?

Behöver du reparation eller underhåll?

Stäng

Tekniska data