Kemppi

Garanti

Globalt garantisystem för svetsutrustning

Kemppis svetsutrustning har utformats och testats för användning i yrkesmässig industrimiljö och omfattas av en begränsad global garanti. När du köper din svetsutrustning från en Kemppi-representant (återförsäljare eller distributör) registreras din utrustning i vår garantidatabas av försäljaren, och din garanti börjar gälla omgående. Om din produkt exempelvis är trasig och du vill ta reda på om den täcks av en Kemppi-garanti kontaktar du närmaste Kemppi-representant. Ladda ned den fullständiga informationen i Kemppis garantipolicy ovan.

Stäng

Tekniska data