DataMaster II

Programmeringsenhet

Till din tjänst


DataMaster II är ett mångsidigt programmerings-, inställnings- och kalibreringsverktyg som kan användas med ett flertal olika svetsmaskiner från Kemppi.

Installation av DataMaster II för PC-datorer

OBS! Microsoft .NET Framework 4 eller senare måste finnas installerat på datorn innan du installerar DataMaster.

Installera programvaran på datorn innan du börjar använda DataMaster II. Ladda ned programvaran

Om du använder en USB-port/USB-kabel laddar du ned enhetsdrivrutinen här (enhet: FT232BM).
Om du använder den seriella RS-323-porten behöver du inte installera någon enhetsdrivrutin.

Så här kommer du i gång
  1. När installationen av programvaran på datorn har slutförts ansluter du DataMaster II-enheten till datorn.
  2. Starta DataMaster II.
  3. Windows identifierar automatiskt en ny enhetsdrivrutin och installerar drivrutinen. 
  4. Starta om datorn när installationen har slutförts. Programvaran på datorn startar automatiskt.

Huvudtillämpningar

Reparationer och underhåll

Reparationer och underhåll

Köp produkten

Hitta en återförsäljare

Hitta en återförsäljare

Fråga efter mer

Fråga efter mer

Stäng

Tekniska data