Kemppis tillämpningsprogramvara för

Manuell svetsning

Särskilda svetsprocesser, funktioner och program för ökad prestanda


Kemppis tillämpningsprogramvara är konstruerad för att få svetsutrustningen att prestera optimalt i alla arbeten. Specialprocesser och funktioner i Wise ger exempelvis uppgraderad MIG-/MAG-svetsprocessteknik eller bättre svetsprestanda. Du kan svetsa rotsträngar på rör eller plåtar i hög hastighet, få utmärkt svetskvalitet med hög hastighet och djupare inträngning eller säkerställa stabil inträngning oavsett olika utstickslängder. Matchfunktionerna fungerar som kanalväxlare under svetsning och ger den faktiska bågspänningen, och är till hjälp för svetsarna i deras dagliga arbete. Svetsprogram kan ge dig idealiska svetsparametrar för olika material, gaser och diametrar på tillsatsmaterial. Sök i vårt utbud av tillämpningsprogramvara

Specialprocesser

Vill du svetsa rotsträngar på rör eller plåtar snabbare och med hög kvalitet? Ta en titt på den bågprocess som optimeras av WiseRoot+. WiseThin+ ger dig en lättkontrollerad och stabil båge och snabbare svetshastighet i alla svetslägen. Kemppis specialprocesser är till för din fördel.


WiseRoot+

Optimerad kortbågssvetsningsprocess för produktiv rotsträngssvetsning med FastMig X. ...

Optimerad kortbågssvetsningsprocess för produktiv rotsträngssvetsning med FastMig X.
Styrningen av bågspänningen och tidpunkten för överföringen av droppen från tillsatsmaterialet ger en utmärkt svetskvalitet. Ger högre hastighet än elektrodsvetsning (MMA), TIG-svetsning eller MIG/MAG-kortbågssvetsning.

Kemppi WiseRoot product image

WiseRoot

Optimerad process för kortbågssvetsning för produktiv rotsträngssvetsning med FastMig...

Optimerad process för kortbågssvetsning för produktiv rotsträngssvetsning med FastMig M. Den automatiska justeringen av svetsparametrarna ger utmärkta svetsresultat. Ger högre hastighet än elektrodsvetsning (MMA), TIG-svetsning eller MIG/MAG-kortbågssvetsning. Finns även tillgänglig för automatiserad svetsning.


WiseThin+

Optimerad kortbågsprocess för tunnplåtssvetsning och lägessvetsning. Exakt digital ...

Optimerad kortbågsprocess för tunnplåtssvetsning och lägessvetsning.
Exakt digital styrning ger sprutfri ljusbåge. Processen passar svetsning av tunnplåt och lägessvetsning av tjockare plåt, även vid bredare strängar och spaltvariationer.

Kemppi WiseThin product image

WiseThin

En kortbågsprocess för tunnplåtssvetsning. Den digitala styrningen av svetsparametrar...

En kortbågsprocess för tunnplåtssvetsning. Den digitala styrningen av svetsparametrarna i alla lägen ger WiseThin en lättkontrollerad och sprutfri ljusbåge, även vid bredare strängar och spaltvariationer. Finns även tillgänglig för automatiserad svetsning.

Funktioner

Funktioner ger dig möjlighet att utföra dagliga svetsarbeten lättare. Om du vill säkerställa utmärkt inträngning och låg sträckenergi samt snabbare svetsning i alla lägen, välj WiseFusion. Varierande utstickslängder under svetsning innebär ändrad svetseffekt, och dessa variationer kan elimineras med WisePenetration. MatchPin låser panelen och förhindrar därmed oönskade ändringar, och MatchLog fungerar som regulator av minilogströmmen eller kanalväxlare under svetsning. Du kan spåra faktisk bågspänning med MatchArcVoltage eller skapa en fabrikstestrapport med MatchReport.


WiseSteel

En svetsfunktion som är särskilt avsedd att hantera utmaningarna vid svetsning i blan...

En svetsfunktion som är särskilt avsedd att hantera utmaningarna vid svetsning i blandbågsområdet. WiseSteel växlar mellan kortbåge och spraybåge, vilket skapar fullgoda svetsar som kännetecknas av ett regelbundet fiskfjällsmönster.


WisePenetration

En svetsfunktion för garanterad inträngning vid synergisk MIG/MAG-svetsning. Leverera...

En svetsfunktion för garanterad inträngning vid synergisk MIG/MAG-svetsning. Levererar en konstant ström oavsett ändringar i svetspistolens riktning eller utstickslängd. Finns även tillgänglig för automatiserad svetsning.


WiseFusion

Säkerställer utmärkt svetskvalitet, effektivitet och enkel användning. Ser till att l...

Säkerställer utmärkt svetskvalitet, effektivitet och enkel användning. Ser till att ljusbågen förblir koncentrerad och garanterar optimal båglängd vid svetsning i alla lägen vid synergisk MIG/MAG-svetsning och pulsad bågsvetsning. Finns även tillgänglig för automatiserad svetsning.

Kemppi WisePenetration+ product image

WisePenetration+

En svetsfunktion som skapar en stabil svetsinträngning vid synergisk MIG-/MAG-svetsni...

En svetsfunktion som skapar en stabil svetsinträngning vid synergisk MIG-/MAG-svetsning, oberoende av variationer i avståndet mellan kontaktmunstycket och arbetsstycket. Stabiliserar svetseffekten i alla situationer.

Kemppi MatchPIN product image

MatchPIN

Låser parametrarna i sparade minneskanaler. Du kan använda en PIN-kod för att förhind...

Låser parametrarna i sparade minneskanaler.
Du kan använda en PIN-kod för att förhindra obehöriga eller oönskade ändringar av dina svetsparametrar.

Kemppi MatchLog product image

MatchLog

MatchLog omfattar aktivering av Minilog och MatchChannel i WFX-trådmatarverk (Minilog...

MatchLog omfattar aktivering av Minilog och MatchChannel i WFX-trådmatarverk (Minilog kan endast användas med MXF-trådmatarverk).
MatchChannel gör det möjligt att ändra minneskanalen under svetsningen och Minilog gör det möjligt att ändra svetseffekten för samma minneskanal.

Kemppi MatchArcVoltage product image

MatchArcVoltage

Mät den verkliga bågspänningen i stället för polspänningen vid svetsning med FastMig ...

Mät den verkliga bågspänningen i stället för polspänningen vid svetsning med FastMig M.
Eliminera spänningsförluster i svetskablarna och få exakt information om den faktiska spänningen. MatchArcVoltage gör det möjligt att följa WPS-toleranserna exakt.

Kemppi MatchReport product image

MatchReport

Ett dokument med information om tillverkningen, provningen och fabrikskalibreringen a...

Ett dokument med information om tillverkningen, provningen och fabrikskalibreringen av maskinen.
Om ett valideringscertifikat krävs anger du bara utrustningens serienummer i DataStore.

Svetsprogram

Synergiska svetsprogram ger svetsaren en optimerad svetsbåge enligt svetstillämpningen. Svetsutrustningen kan alltid välja optimala svetsparametrar, och svetsaren kan reglera praktiskt med en enda ratt. Ta en titt på MatchCurves enskilda svetsprogram eller praktiska programpaket, eller fråga efter skräddarsydda MatchCustom-svetsprogram.

Kemppi Customized Welding Program product image

Customized Welding Program

Beställ skräddarsydda svetsprogram för FastMig. Kontakta Kemppis försäljningskontor ...

Beställ skräddarsydda svetsprogram för FastMig.
Kontakta Kemppis försäljningskontor för att få information om hur du gör en beställning.

Kemppi Welding Program product image

Welding Program

För olika produktionsbehov. Köp praktiska programpaket eller enskilda program efter b...

För olika produktionsbehov.
Köp praktiska programpaket eller enskilda program efter behov.

Stäng

Tekniska data