Reduced Gap Technology (RGT)

Ompröva fogutformningens principer

Intelligent svetsning av smala spalter

Utmaning: Slukas din vinst av krävande arbetsuppgifter?

Smala spalter kan svetsas på konventionellt sätt med de flesta svetsprocesser, men det har sina nackdelar: för detta fordras exceptionella svetskunskaper och det är praktiskt taget omöjligt utan specialutrustning. Dessutom är det tidskrävande att sätta upp dessa system, och därför är det bara rimligt för mycket tjocka material.

Glöm den konventionella fogutformningens principer. Spelet har ändrats.

KEMPPIS REDUCED GAP TECHNOLOGY (RGT)-LÖSNING

Genom att minska fogvinkeln vid svetsning av tunga metallkonstruktioner kan effektiviteten och produktiviteten ökas avsevärt. Kemppi har utvecklat en ny lösning – Reduced Gap Technology (RGT). Denna teknik ger tillförlitlig och effektiv svetsning av smala spalter utan specialutrustning eller tillbehör för material i tjocklekar upp till 30 mm. I RGT kombineras intelligent bågkontroll med Kemppis högteknologiska utrustning för strömkälla, trådmatare och mekanisering.

20°

Fogvinkel i stället för 45°– 60°

38%

Besparingar i bågtid

25%

Besparingar i tillsatsmaterial

5

Svetssträngar i stället för 7

Få lönsamhet omgående

Investeringskostnaderna för RGT är exceptionellt låga eftersom ingen specialutrustning för smala spalter behövs vid svetsning av material i tjocklekar upp till 30 mm.

Utför svetsarbetet snabbare och få bättre lönsamhet

Med RGT kan fogvolymen minskas, vilket ger betydande besparingar genom kortare svetstid och minskad förbrukning av tillsatsmaterial.

Svetsa lättare

Med RGT är båglängden alltid stabil. Eftersom användaren inte behöver ställa in den blir det mindre krångel och högre bågtidskvot.

Lägg inte din vinst på efterarbete

RGT minimerar sträckenergin, vilket ger bättre slagseghet, särskilt med höghållfast stål och därmed mindre deformation som måste riktas.

Hur kan du tjäna på Reduced Gap Technology?

Hämta ett gratis white paper med detaljerade beräkningar och ett pWPS

Läs om principen för Kemppis RGT-styrsystem och se vilka besparingar som är möjliga genom detaljerade beräkningar, illustrerade med ett preliminärt WPS.

Svetsarbetet går snabbare eftersom fogvolymen och antalet strängar som behöver svetsas har minskat. Dessutom går det åt mindre tillsatsmaterial. Mekanisering har också förbättrat bågtidskvoten och gett svetsar av jämnare kvalitet.

Niko Rautiainen, chef för skrovkonstruktion, Arctech

Uppdatera din utrustning till Reduced Gap Technology

Kemppi RGT är tillgänglig för Kemppis FastMig KMS-, FastMig M-, FastMig Pulse- och FastMig X-svetsmaskiner utrustade med WisePenetration- och WiseFusion-tillämpningsprogramvara.

Om du har en kompatibel Kemppi-svetsmaskin, men inte den tillämpningsprogramvara som krävs för RGT, kan du alltid uppdatera ditt system. Wise-programvaran är lätt att köpa och installera.

Exempel på lösningar som är kompatibla med RGT

FastMig X Intelligent

FastMig X Intelligent

Multiprocesslösning av hög klass för en mängd olika krävande svetstillämpningar

FastMig X Regular

FastMig X Regular

Avancerad utrustning för multiprocessvetsning i krävande industri- och tillverkningsmiljöer

FastMig X Pipe

FastMig X Pipe

En specialdesignad lösning för multiprocessvetsning av rörledningar och tryckkärl.

Läs om Reduced Gap Technology (RGT) i vår blogg, Welding Value

Stäng

Tekniska data