Finsk virksomhed digitaliserer svejsearbejde – produktionseffektiviteten og sporbarheden forbedres

Kemppi og PipeCloud starter et globalt softwaresamarbejde

Digitaliseringen af svejsearbejde tager fart, når de mest intelligente svejsemaskiners muligheder kombineres med den information, der produceres af et unikt MES-system, der er udviklet i Finland. Samarbejdet mellem Kemppi og PipeCloud åbner op for betydelige fordele for både rørsvejsningsvirksomheder og deres kunder.

PipeCloud muliggør eksport af unikke data fra rørsvejsesømme baseret på 3D-designmodellen fra Kemppis WeldEye-software, som sender data om arbejdets udførelse tilbage til PipeCloud.

”Integrationen med PipeCloud er endnu et bevis på, hvor let det er at integrere WeldEye med virksomheders nøglesystemer. Dette baner vej for en let overgang til papirløs svejseproduktionsstyring og giver et overblik i realtid over produktionen og også over ERP- og KPI-systemer”, siger Kemppis Vice President for salgsudvikling, Mikko Väisänen.

X8 MIG Welders indbyggede tilslutningsmulighed til WeldEye gør svejsere i stand til at modtage og se digitale arbejdsordrer.
X8 MIG Welders indbyggede tilslutningsmulighed til WeldEye gør svejsere i stand til at modtage og se digitale arbejdsordrer.

“Fabriksledelsen får transparente oplysninger om, hvad der sker på fabrikken. Dette åbner op for nye muligheder i forhold til at forbedre produktionseffektiviteten. Slutbrugeren, som bestilte arbejdet, f.eks. et olieraffinaderi, kan spore udviklingen i svejseprojektet helt ned til de individuelle svejsninger, hvis det er nødvendigt”, fortsætter han.

WeldEye er den første universale softwareløsning til svejseproduktionsstyring. Den accelererer styringen af kvalifikationer og svejseprocedurer og indsamler svejseparametre og ydelsesdata, som eksempelvis varmetilførsel.

PipeCloud er MES-software (Manufacturing Execution System), der er udviklet til brug i industrien. Det kombinerer designdata med materialedata, bundter opgaver og skræddersyer programmer til maskinværktøj og arbejdsordrer til svejsere.

PipeClouds CEO Jarno Soinila estimerer, at digitalisering kan øge svejseeffektiviteten med 20-100 procent, afhængigt af situationen.

Kemppis Mikko Väisänen (venstre) og PipeClouds Jarno Soinila søsætter det globale softwaresamarbejde og sigter efter digitalisering af svejsning.
Kemppis Mikko Väisänen (venstre) og PipeClouds Jarno Soinila søsætter det globale softwaresamarbejde og sigter mod en digitalisering af svejsearbejde.

”Ledelsen hos leverandøren af de præfabrikerede rør kan i realtid se, om svejsemaskinernes lysbuetid f.eks. udgør 20 procent af den samlede arbejdstid. De kan foretage ændringer i produktionsstyringen og også straks se effekten heraf. Målbare fakta erstatter mavefornemmelsen”, fortæller Soinila.

Sporbarheden af svejsearbejde er særlig vigtig for olie-, gas- og kerneenergiindustrien. Vi mener, at sporbarhedskravet til svejsearbejde snart vil brede sig til at andre områder i byggeindustrien,” tilføjer han.

 

 

Læs mere om PipeCloud

Læs mere om WeldEye

Luk

Tekniske specifikationer