Whistleblowing

Whistleblower-ordningen er et vigtigt instrument til etablering af en høj forretningsetik og opretholdelse af kunders og interessenters tillid til vores virksomhed.

Whistleblower-ordningen giver mulighed for en tidlig varsling, der skal være med til at forhindre bedrageri, korruption og andre risici. Det er samtidig et vigtigt instrument til opretholdelse af kunders og interessenters tillid til vores virksomhed. Whistleblower-ordningen kan benyttes af medarbejdere, kunder og interessenter. Alle Kemppis medarbejdere er forpligtet til at overholde vores etiske politikker og regler.

Der er mulighed for at indsende en anonym rapport ved hjælp af whistleblower-ordningen. Kanalen er administreret af WhistleB, der er en uafhængig tjenesteudbyder, der sikrer anonym behandling af rapporterne. Hverken Kemppi eller WhistleB kan identificere eller spore kilden til rapporten, medmindre du selv angiver kontaktoplysninger. WhistleB opbevarer ikke metadata om en whistleblower-rapport og er ikke i stand til at spore en whistleblowers IP-adresse. Den anonyme whistleblower får tildelt et ID og en adgangskode inden rapporten indsendes. Whistlebloweren kan logge ind og læse svarene fra Whistleblow-teamet og sende meddelelser tilbage.

Whistleblower-ordningen er et værktøj til i god tro at indrapportere alvorlige mistanker om uregelmæssigheder.

Tak fordi du vil hjælpe Kemppi med at opretholde en høj forretningsetik.

https://report.whistleb.com/kemppi

Luk

Tekniske specifikationer