Whistleblowing

Whistleblowing-tjenesten er et viktig verktøy for å skape høy forretningsmoral og opprettholde kundenes og aksjonærenes tillit til virksomheten vår.

Whistleblowing-tjenesten er et tidlig varslingssystem for å redusere svindel, korrupsjon og andre risikofaktorer, samt et viktig verktøy for å opprettholde kundenes og aksjonærenes tillit til virksomheten vår. Whistleblowing er tilgjengelig for medarbeidere, kunder og aksjonærer. Alle Kemppi-ansatte er forpliktet til å følge våre etiske retningslinjer og regler.

Det er mulig å rapportere anonymt ved hjelp av Whistleblowing. Kanalen administreres av WhistleB, en upartisk tjenesteleverandør som garanterer anonym behandling av rapporter. Verken Kemppi eller WhistleB kan identifisere eller spore kilden til en rapport, med mindre du oppgir dine kontaktopplysninger. WhistleB lagrer ikke metadata knyttet til en whistleblower-rapport, og kan ikke spore IP-adressen til en varsler. Den anonyme varsleren får en ID og et passord før han/hun sender inn en rapport. Varsleren kan logge på og lese svar fra Whistleblow-teamet og sende meldinger tilbake.

Whistleblowing er et verktøy for å rapportere alvorlige mistanker om uønsket atferd i god tro.

Takk for at du hjelper Kemppi med å være et selskap som etterstreber høye etiske forretningsverdier.

https://report.whistleb.com/kemppi

Lukk

Tekniske spesifikasjoner