Whistleblowing

Usługa Whistleblowing jest ważnym narzędziem propagowania etyki w biznesie oraz umożliwia utrzymanie zaufania klientów i interesariuszy.

Usługa Whistleblowing jest systemem wczesnego ostrzegania, który pomaga ograniczyć oszustwa, korupcję i inne zagrożenia, a także ważnym narzędziem umożliwiającym utrzymanie zaufania klientów i interesariuszy w ramach prowadzonej przez nas działalności. Usługa Whistleblowing jest dostępna dla pracowników, klientów i interesariuszy. Wszyscy pracownicy Kemppi są zobligowani do przestrzegania naszych zasad i reguł etyki.

Za pośrednictwem usługi Whistleblowing można przekazać zgłoszenie anonimowo. Tym kanałem komunikacji zarządza WhistleB — bezstronny usługodawca, który dba o anonimową obsługę zgłoszeń. Kemppi ani WhistleB nie mogą zidentyfikować ani prześledzić źródła zgłoszenia, o ile nie podasz swoich danych kontaktowych. WhistleB nie zapisuje metadanych związanych z raportem i nie może śledzić adresu IP zgłaszającego problem. Anonimowy zgłaszający otrzymuje identyfikator i hasło przed przesłaniem raportu. Zgłaszający może zalogować się i przeczytać odpowiedzi od zespołu Whistleblow oraz przesłać do niego wiadomości zwrotne.

Whistleblowing to narzędzie do zgłaszania w dobrej wierze poważnych podejrzeń dotyczących działań niezgodnych z etyką.

Dziękujemy za to, że pomagasz Kemppi w promowaniu wysokich standardów etyki biznesowej.

https://report.whistleb.com/kemppi

Zamknij

Dane techniczne