FN's mål for bæredygtig udvikling

Vi har forpligtet os til FN's mål for bæredygtig udvikling

Vi har forpligtet os til FN's mål for bæredygtig udvikling

FN har defineret 17 mål for bæredygtig udvikling med det formål at sikre en bæredygtig fremtid, udrydde fattigdom og sult og fremme fred og social retfærdighed og samtidig sikre, at alle forbliver om bord.

Virksomhederne kan have en væsentlig indflydelse på, hvordan mennesker og miljø behandles, og hvordan velstanden fordeles i samfundet. Virksomhederne har derfor en vigtig rolle at spille for at nå målene for bæredygtig udvikling.

I 2022 så vi på, hvilke af målene for bæredygtig udvikling Kemppi kan fremme i vores egen virksomhed. På baggrund af denne gennemgang har vi identificeret tre af FN's 17 mål for bæredygtig udvikling, som bedst relaterer sig til vores drift, og som vi kan se, vi kan bidrage til. Vi stræber efter at øge den positive indvirkning af vores drift og efter at reducere de negative effekter og dermed bidrage til at nå de udvalgte mål.

På baggrund af denne gennemgang fremhævede vi følgende mål: 

 • 8 Anstændigt arbejde og økonomisk vækst,
 • 9 Industri, innovation og infrastruktur og
 • 12 Ansvarligt forbrug og produktion

FN's mål for bæredygtig udvikling

SDG 8: Decent work and economic growth

SDG 8: Decent work and economic growth

 • We increase productivity through innovation
 • We do not accept forced and child labour, modern slavery or human trafficking
 • We protect labour rights and promote safe and secure working environments for all workers
 • We avail youth employment

SDG 9: Industry, innovation and infrastructure

 • We develop quality, reliable, sustainable and resilient infrastructure to support economic development and human wellbeing
 • We aim for resource-use efficiency and greater adoption of clean and environmentally sound technologies and industrial processes
 • We encourage innovation and substantially increase R&D

SDG 12: responsible consumption and production

 • We aim for efficient use of natural resources
 • We significantly reduce chemicals throughout their life cycle and release to air, water and soil
 • We substantially reduce waste generation through prevention, reduction, recycling and reuse
Luk

Tekniske specifikationer