FN:s mål för hållbar utveckling (SDG)

Vi deltar i arbetet att uppfylla FN:s mål för hållbar utveckling

Vi deltar i arbetet att uppfylla FN:s mål för hållbar utveckling (SDG)

FN har definierat 17 mål för hållbar utveckling (SDG) med syftet att säkerställa en hållbar framtid, utrota fattigdom och hunger och främja fred och social rättvisa.

Företag kan ha en betydande inverkan på hur människor och miljö behandlas och hur välstånd fördelas i samhället. Företag har därför en viktig roll att spela i arbetet för att uppnå SDG.

Under 2022 tittade vi på vilka av målen för hållbar utveckling som Kemppi kan främja i sin egen verksamhet. Utifrån denna granskning har vi identifierat tre av FN:s 17 mål för hållbar utveckling (SDG) som har bäst anknytning till vår verksamhet och som vi tror att vi kan hjälpa till att uppnå. Vi strävar efter att öka den positiva effekten av vår verksamhet och att minska de negativa effekterna och därmed bidra till att de utvalda målen uppnås.

På grundval av denna granskning har vi valt att särskilt betona följande mål: 

 • 8 Anständigt arbete och ekonomisk tillväxt.
 • 9 Industri, innovation och infrastruktur, samt
 • 12 Ansvarsfull konsumtion och produktion

FN:s mål för hållbar utveckling

SDG 8: Decent work and economic growth

SDG 8: Decent work and economic growth

 • We increase productivity through innovation
 • We do not accept forced and child labour, modern slavery or human trafficking
 • We protect labour rights and promote safe and secure working environments for all workers
 • We avail youth employment

SDG 9: Industry, innovation and infrastructure

 • We develop quality, reliable, sustainable and resilient infrastructure to support economic development and human wellbeing
 • We aim for resource-use efficiency and greater adoption of clean and environmentally sound technologies and industrial processes
 • We encourage innovation and substantially increase R&D

SDG 12: responsible consumption and production

 • We aim for efficient use of natural resources
 • We significantly reduce chemicals throughout their life cycle and release to air, water and soil
 • We substantially reduce waste generation through prevention, reduction, recycling and reuse
Stäng

Tekniska data