YK:n kestävän kehitykset tavoitteet (SDG)

Olemme sitoutuneet YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin

Olemme sitoutuneet YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin (SDG)

YK on määritellyt 17 kestävän kehityksen tavoitetta (Sustainable Development Goals, SDG), joiden päämääränä on varmistaa kestävä tulevaisuus, poistaa köyhyys ja nälkä sekä edistää rauhaa ja yhteiskunnallista oikeudenmukaisuutta siten, että kaikki pysyvät kehityksessä mukana.

Yritykset pystyvät vaikuttamaan merkittävällä tavalla siihen, miten ihmisiä ja ympäristöä kohdellaan ja miten varallisuus jakautuu yhteiskunnassa. Yrityksillä on näin ollen tärkeä rooli kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamisessa.

Vuonna 2022 tarkastelimme, mitä kestävän kehityksen tavoitteista Kemppi voi edistää omassa liiketoiminnassaan. Tunnistimme kolme YK:n 17 kestävän kehityksen tavoitetta, jotka liittyvät parhaiten toimintaamme ja joihin näemme voivamme osallistua. Pyrimme lisäämään toimintamme positiivista vaikuttavuutta ja vähentämään negatiivisia vaikutuksia ja siten edistämään valittujen tavoitteiden saavuttamista.

Tarkastelun pohjalta nostimme esiin seuraavat tavoitteet: 

 • SDG 8 - Edistetään kaikkia koskevaa kestävää talouskasvua, täyttä ja tuottavaa työllisyyttä sekä ihmisarvoista työtä kaikille 
 • SDG 9 - Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuuria
 • SDG 12 - Varmistetaan kulutus- ja tuotantotapojen kestävyys 

 

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet

SDG 8: Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

SDG 8: Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua

 • Lisäämme tuottavuutta innovaatioiden avulla
 • Emme hyväksy pakko- ja lapsityövoimaa, nykyaikaista orjuutta tai ihmiskauppaa
 • Suojelemme työntekijöiden oikeuksia ja edistämme turvallisia työympäristöjä kaikille työntekijöille
 • Edistämme nuorten työllistymistä
Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuuria

SDG 9: Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuuria

 • Kehitämme laadukasta, luotettavaa ja kestävää infrastruktuuria tukemaan taloudellista kehitystä ja ihmisten hyvinvointia.
 • Tavoittelemme resurssien käytön tehokkuutta sekä puhtaiden ja ympäristöystävällisten teknologioiden ja teollisten prosessien laajempaa käyttöönottoa
 • Kannustamme innovointiin ja lisäämme merkittävästi tutkimus- ja kehitystyötä
Vastuullisista kuluttamista

SDG12: Vastuullisista kuluttamista

 • Tavoittelemme luonnonvarojen tehokasta käyttöä
 • Vähennämme merkittävästi kemikaalien määrää niiden elinkaaren ajan sekä päästöjä ilmaan, veteen ja maaperään
 • Vähennämme merkittävästi jätteen syntymistä ehkäisemällä, vähentämällä, kierrättämällä ja uudelleen käyttämällä
Sulje

Tekniset tiedot