Varvsindustrin

Där perfektion är verklighet

Svetsning med hög lönsamhet inom den moderna varvsindustrin

Kryssningsfartyg, färjor, handelsfartyg, specialfartyg. Transporterar människor, råvaror, färdiga produkter, olja och gas. Byggs på flera ställen och färdas runt jorden. Kan svetsproduktionens villkor bli mer komplexa?

Snabbare byggtider

Ett fartyg är en kombination av dess delar. I skeppsbyggnadsprojekt förlagda till flera platser är lösningar som minskar tidsåtgången för inställning av utrustning, dokumentation eller procedurkontroller guld värda.

Lägre kostnader

I den moderna varvsindustrin är varenda tum av betydelse. Den starkt konkurrensutsatta globala marknaden efterfrågar lättare material och ny teknik för att uppfylla lönsamhetsförväntningarna i alla delar av projektet. Att känna till de senaste möjligheterna kan vara avgörande för att få kontraktet.

Minimerade risker

Mångsidiga internationella och nationella standarder, normer och lagar banar väg för sjöfartssäkerhet och förebyggande av miljöföroreningar. Produktionspraxis uppfyller behoven för olika fartygstyper på lokala varv. Men havens hälsa eller passagerarnas säkerhet får under inga omständigheter äventyras.


Trygghet är ingen illusion.

Den är resultatet av perfektion i svetsningen.

Hållbara svetslösningar

Kemppi är betrodd svetslösningspartner med varv i Asien, Sydamerika, Europa, Afrika och Australien. Kemppis kvalitet och effektivitet har testats åtskilliga gånger och bevisats i olika fartygstyper och varvsmiljöer.

22

referenser inom den internationella varvsindustrin

26%

mindre tillsatsmaterial i svetsar i höghållfast stål

100%

utrustningsvalidering enligt EN 50504

Passagerarfartyg

Världens största passagerarfartyg, Allure of the Seas, har över 2,4 km svetssömmar och ett tusen ton tillsatsmaterial. Med upp till 181 beståndsdelar är mängden olika material, svetsprocesser och underleverantörer mycket stor. I produktionsprocessen ingår både manuell och automatiserad svetsning.

I komplicerade projekt med svetsning förlagd till flera platser ökar Kemppi din produktivitet med en heltäckande överblick över din svetsproduktion. Du sparar tid i hanteringen av produktion och maskinpark, utan att äventyra dina kunders säkerhet.

Tankfartyg för olja och gas, containerfartyg, torrlastfartyg, bulklastfartyg

Rätt typ av handelsfartyg väljer du utifrån din last. Oavsett vad den består av är det av ovärderlig betydelse för dina affärsmål att fartyget är pålitligt. Kemppis svetskoordineringslösningar har inbyggd kvalitetskontroll och svetsvägledning. Dessa säkerställer att varje svets håller och är utförd enligt rätt svetsprocedur. Varje svets kan också spåras under fartygets livstid.

Specialfartyg

Höghållfast stål (HSS) har varit av intresse i sökandet efter nya viktminskningsalternativ i svetsade konstruktioner. Kemppi är banbrytande i denna utveckling vad gäller isbrytare, där minskningar av antalet svetsfogar och svetstider direkt ökar lönsamheten.

Se våra referenser

Nautic Africa

Cammell Laird

Sök i vårt utbud

SuperSnake

SuperSnake

WeldEye for Welding Procedure and Qualification Management

WeldEye for Welding Procedure and Qualification Management

X5 FastMig

X5 FastMig

FastMig M Synergic

FastMig M Synergic

Flexlite GX

Flexlite GX

FitWeld Evo 300

FitWeld Evo 300

Föregångare inom bågsvetsning

Kemppi är ledande inom design av bågsvetsutrustning. Vi vill öka kvaliteten och produktiviteten vid svetsning genom att hela tiden fortsätta att utveckla ljusbågen. Kemppi tillhandahåller avancerade produkter, digitala lösningar och tjänster till allt från industriella svetsföretag till enskilda entreprenörer. Vår ledstjärna är att våra produkter ska vara lättanvända och pålitliga. Vi ser till att vår expertis finns tillgänglig lokalt genom att samarbeta med ett mycket kvalificerat partnernätverk som täcker över 70 länder. Kemppi har sitt huvudkontor i Lahtis i Finland. Företaget har nästan 800 anställda i 17 länder och en omsättning på 140 miljoner euro.

Kemppi – Designed for welders

Stäng

Tekniska data