GAMMA GTH3 XFA/SFA Downloads
Manualer
ADF SA, XA PDF-manual
Gamma PDF-manual
Multi-Charger 6 PDF-manual
PFU 210e PDF-manual
PFU Filters PDF-manual
RSA 230 PDF-manual
Tekniske specifikationer
Gamma GTH3 SFA Download
Gamma GTH3 SFA Airline Download
Gamma GTH3 XFA Download
Deklarationer
ADF SA, XA Download
Gamma GTH3 + PFU 210e Download
Gamma GTH3 + PFU 210e Download
Gamma GTH3 + RSA 230 Download
Gamma GTH3 + RSA 230 Download
Multi-Charger 6 Download
Brochurer og foldere
Gamma leaflet - DA Download
Produktkatalog, Svejsesikkerhed - DA Download
Referencer
Westbury Park Engineering Læs mere
Ofte stillede spørgsmål
Hvor finder jeg reservedele og/eller forbrugsdele til Kemppi-udstyr?

Reservedele og forbrugsdele kan købes hos nærmeste Kemppi-forhandler. Se vores forhandlere i nærheden af dig.

Hvor finder jeg det nærmeste Kemppi-reparationsværksted?

Det nærmeste reparationsværksted finder du ved hjælp af vores kortsøgning.

Hvorfor skal jeg bruge friskluftudstyr?

Der er farlige stoffer i luften på arbejdssteder for svejsning, og der skal anvendes egnet åndedrætsværn til øjeblikkelig og mere langsigtet beskyttelse af helbredet. Svejserøg og gasser dannes ved afbrænding af grundmaterialer, svejsetrådsmaterialer, deres belægninger, beskyttelsesgasser, maling, kemiske reaktioner fra lysbuens ultraviolette lys og varmeproces samt forurenende stoffer i luften fra opløsnings- og rengøringsmidler.

Eksponering for svejserøg er en alvorlig arbejdsrelateret fare og kan medføre mange helbredsproblemer, hvis der svejses uden åndedrætsværn. Ultraviolet stråling, der afgives ved svejsning, reagerer med oxygen og nitrogen i luften og danner ozon og nitrogenoxider, der i høje koncentrationer kan være livstruende, give lungesygdomme og i små koncentrationer irritere næse og hals.

En enkelt produktionssvejser kan producere 20-40 g røg i timen svarende til cirka 35-70 kg svejserøg per år. De arbejdsrelaterede grænseværdier (OEL) for svejserøgspartikler angives i mg/m³, dvs. koncentrationen af røg i luften målt som vægt i milligram pr. kubikmeter luft. For svejserøg i almindelighed er grænsen på 5 mg/m³ det punkt, hvor det anbefales at bruge åndedrætsværn. Undersøg anbefalingerne hos de lokale myndigheder, og kontroller, at det åndedrætsværn fra Kemppi, du vælger, opfylder dine personlige behov.

Hvordan fungerer friskluftudstyr?

Friskluftudstyr består af en PAPR (Powered Air Purifying Respirator)-enhed , luftslange og svejsehjelm med en integreret ansigtsmaske. PAPR-enheden har en blæsermotor, der drives af et batteri. Den er udstyret med et partikelfilter eller en kombination af partikel- og gasfiltre. Der findes også lufttilførselssystemer, der anvender åndbar trykluftsforsyning.

Den rene luft ledes via luftslangen til hjelmen, hvilket skaber positivt tryk inde i hjelmen og ansigtsmasken. Positivt tryk inde i svejsehjelmen betyder, at vejrtrækning er let, og forurenet luft kan ikke strømme ind i hjelmen. Det er såkaldt friskluftudstyr med positivt tryk.

Hvor længe holder Gamma- og Beta-friskluftudstyrets batteri?

PFU 210e er robust og holdbar og giver mulighed for valg af blæserhastigheder på 160 lpm og 210 lpm, indikatorer for batteri- og filterstatus plus valgmulighed mellem enten standardbatterier eller ekstra kraftige batterier. Lithium-ion-batteriteknologien garanterer hurtige opladningstider og strøm til beskyttelse gennem et partikelfilter eller et kombineret filtersæt med A1B1E1-gasfilteret. Når A1B1E1-gasfilteret er i brug, regulerer Smart Sense-teknologien automatisk PFU 210e til en lufthastighed på 160 l/min, hvilket forlænger både filterets og batteriets levetid. Batteriets hurtige opladning sikrer effektivt arbejde, da du kan køre med et nyt batteri og partikelfilter i omtrent 8 timer (ved brug af SD-batteriet) og 16 timer (ved brug af HD-batteriet).

Hvilken type friskluftudstyr skal jeg bruge, når jeg svejser rustfrit stål?

Der er ingen faste regler for, hvilket filter der skal bruges til bestemte materialer. Det afhænger af mange detaljer såsom overfladebehandling, materialets renhed og forurening af miljøet, f.eks. luften (dvs. ozon). Et kombinationsfilter (partikel- og gasfilter) giver altid den bedste beskyttelse mod skadelige dampe og gasser.

Se vores svejsesikkerhedskatalog for at få en mere detaljeret tabel over filtreringsenheder og kemikalier.

Hvor ofte skal jeg skifte filtrene i mit PAPR-friskluftudstyr?

PFU 210e PAPR har et system til automatisk måling af filtertilstanden. Et LED-lys i brugergrænsefladen lyser rødt, vibrationsmotoren begynder at køre, og der kan høres en alarmlyd, hvis filteret skal skiftes med det samme. Det er rimeligt at følge LED-lysets farve i brugergrænsefladen. Når det lyser orange, er filteret ret tæt på at være tilstoppet og skal udskiftes. Hvis batteritiden begynder at være for kort, kan det hjælpe at skifte partikelfilter eller forfilter.

Hvordan kan jeg vide, hvornår det er på tide at skifte gasfilter i mit PAPR-friskluftudstyr?

Gasfilteret opsamler ikke partikler, lige som partikelfilteret gør (gasfilteret tilstoppes ikke, lige som partikelfilteret gør). Derfor skal partikelfilteret altid fastgøres på gasfilteret = kombinationsfilter. Den eneste metode til at finde ud af, om et gasfilter stadig filtrerer gasser, som det skal, er lugt-testen. Hvis en bruger kan registrere lugt i svejsehjelmen, skal gasfilteret skiftes med det samme. Hvis den skadelige gas ikke lugter, anbefales et regelmæssigt udskiftningsinterval for gasfilteret.

Hvad er forskellen mellem standarderne TH2 og TH3?

De nominelle beskyttelsesfaktorer, der er tildelt af de europæiske standardmyndigheder til en klasse af åndedrætsværn (PAPR- eller luftslangeforsynet enhed monteret på en hætte eller hjelm ifølge standarden EN12941), definerer en nominel beskyttelsesfaktor (NPF), der er baseret på friskluftsystemets testede indtrængningslækage. For TH2-certificerede friskluftsystemer må indtrængningslækagen maks. være 2 %. For TH3-certificerede friskluftsystemer må indtrængningslækagen maks. være 0,2 %. Alle modeller af Kemppi PAPR-friskluftudstyr følger standarden EN12941, og deres klasse er enten TH2 eller TH3.

Hvad er åndedrætsværn med luftforsyning?

Åndedrætsværn med luftforsyning betyder, at den indåndingsluft, der leveres til en svejsehjelm, kommer fra en kompressor. Luftforsyningen skal overholde de obligatoriske lokale bestemmelser for indåndingsluft.

Friskluftsystemer til svejsere, som er tilsluttet en åndbar friskluftforsyning fra en kompressor, der overholder EN 12021, er defineret ifølge EN 14594. Kemppis friskluftsystemer til svejsere må kun anvendes i områder, hvor iltindholdet overstiger 17 % og må ikke anvendes som eneste luftforsyning eller til evakueringsformål.

Hvad er batteridrevet åndedrætsværn?

Batteridrevet åndedrætsværn betyder, at indåndingsluft, der kommer ind i svejsehjelmen, renses af en batteridrevet filtreringsenhed (se ovenfor "Hvordan fungerer friskluftudstyr" eller et system med indåndingstrykluft (se ovenfor "Hvad er åndedrætsværn med luftforsyning?" ). Powered Air Respiratory Protector betyder det samme som Powered Air Purifying Respirator, og forkortes til PAPR.

Er det ikke billigere at købe engangsfiltermasker til svejsning i forhold til friskluftudstyr?

Engangsfiltermasker til svejsere er en billigere løsning, hvis man kun svejser en gang imellem. Professionelle svejsere og produktionsmedarbejdere vil typisk benytte 1 engangsmaske pr. dag, og med tiden vil disse omkostninger blive mangedoblet og overstige investeringsomkostningerne for et PAPR- eller et friskluftsystem i god kvalitet inklusive kvalitetsfiltre til udskiftning, for ikke at nævne den mængde affald som engangsmasker skaber. Normalt giver PAPR-systemer bedre åndedrætsbeskyttelse og er mere behagelige ved langvarig brug på grund af kølende luftcirkulation.

Personlige værnemidler i topklasse til professionelle svejsere og producenter

Gamma produktsortimentet udgør det højeste niveau af personlige værnemidler til professionelle svejsere og producenter. Gamma GTH3 friskluftmodellerne opfylder de højeste EU-klassifikationskrav til ydeevne for friskluftapparater (TH3), der beskytter dig mod 99,8% af de luftbårne røggasser og partikler. Vælg mellem hurtigt opladende batteridrevne filterenheder, der giver total bevægelsesfrihed, eller regulerbare friskluftmodeller, der er koblet til en kilde til åndingsluft.

Gamma GTH3 modellerne er designet ud fra brugerens perspektiv med optimalt udsyn og unikke funktioner, der fremmer anvendeligheden som for eksempel akseregulering og GapView-funktion. Til arbejdsforhold med svagt lys har XFA modellerne indbygget 70 lumen LED arbejdslys, der bringer sikkerhed og komfort op på nye højder i dit liv som svejser.

Gamma friskluftapparater til svejsere kan sænke omkostningerne til personlige værnemidler med op til 80% sammenholdt med enkeltvise værnemidler, hvor der bruges engangsfiltermasker.

Fordele

  • 2 modeller med motorblæserenheder med batteri er på TH3-niveau
  • 1 modell med tilslutning til en trykluftforsyning
  • Kraftige og standardbatterier kan leveres
  • Filtrerer ikke mindre end 99,8 % af de luftbårne partikler
  • Konstruktionen med positivt lufttryk giver en ubesværet vejrtrækning
  • LiFE+ Color ADF-teknologien giver ekstra klart udsyn
  • Nem ADF-justering, mens hjelmen bæres
  • Integrerede LED arbejdslys på XFA-modeller
  • Forstørrelsesglas som valgmulighed
Download brochure
Sikkerhed i alle processer

Sikkerhed i alle processer

Beregnet til alle opgaver med lysbuesvejsning, skærearbejde, slibning, mejsling og eftersynsarbejder.

Beskyttelse til dine lunger

Beskyttelse til dine lunger

Friskluftmodellerne opfylder de højeste EU-klassifikationskrav, der beskytter dig mod 99,8 % af de luftbårne røggasser og partikler.

Komfort og anvendelighed

Komfort og anvendelighed

Modellerne giver optimalt udsyn og unikke funktioner, der fremmer anvendeligheden som for eksempel AXIS regulering og GapView-funktionerne.

Produktvalg

Gamma GTH3 SFA
Gamma GTH3 SFA Premium åndedrætsværn i TH3 klassen plus al den sikkerhed og komfort, der fås i hele Gamma GTH3 produktsortimentet. Gamma GTH3 SFA modellerne indeholder den PFU 210e batteridrevne filterenhed og det automatiske SA 60 ADF svejseglas. Vis mere
Tekniske specifikationer
Produktkode
P0716
Vægt
1002 g
Driftstemperatur
-5…+55 °C <80% Rh
EN 175
B
EN 12941
TH3
AS/NZS 1716
P2
Svejsefilter
SA 60
Synsfeltets størrelse
102 x 60 mm
Filterstørrelse
Brugerdefineret
Nedblændingsområde
5, 8, 9-13
ADF lystilstand
4
1/1/1/2
ADF skiftetid
0,1 ms
LiFE+ Color-teknologi (Ja/Nej)
Ja
Slibefunktion (Ja/Nej)
Nej
PAPR
PFU 210e
Gamma GTH3 XFA
Gamma GTH3 XFA Gamma GTH3 XFA yder sikkerhed i topklasse og komfort med total bevægelsesfrihed. Selv i de barskeste arbejdsforhold er Gamma GTH3 XFA det ultimative friskluftapparat til svejseren med klassens bedste LiFE+ Color-ADF'er, integrerede LED arbejdslys, hurtigt opladelige Li-Ion batteripakker og alle Gamma komfortfunktionerne. Vis mere
Tekniske specifikationer
Produktkode
P0721
Vægt
1100 g
Driftstemperatur
-5…+55 °C <80% Rh
EN 175
B
EN 12941
TH3
AS/NZS 1716
P2
Svejsefilter
XA 74
Synsfeltets størrelse
102 x 74 mm
Filterstørrelse
Brugerdefineret
Nedblændingsområde
5, 8, 9-15
ADF lystilstand
4
1/1/1/2
ADF skiftetid
0,1 ms
LiFE+ Color-teknologi (Ja/Nej)
Ja
Slibefunktion (Ja/Nej)
Nej
PAPR
PFU 210e
Gamma GTH3 SFA Airline
Gamma GTH3 SFA Airline Gamma GTH3 luftslangen har det automatiske svejseglas SA 60 ADF. Når Gamma GTH3 luftslangemodellerne er forbundet med en certificeret luftkilde via en luftslange og bæltemonteret RSA 230 regulator, udgør de et alternativ til de batteridrevne systemer. Vis mere
Tekniske specifikationer
Produktkode
9873150
Vægt
1002 g
Driftstemperatur
-5…+55 °C <80% Rh
EN 175
B
Svejsefilter
SA 60
Synsfeltets størrelse
102 x 60 mm
Filterstørrelse
Brugerdefineret
Nedblændingsområde
5, 8, 9-13
ADF lystilstand
4
1/1/1/2
ADF skiftetid
0,1 ms
LiFE+ Color-teknologi (Ja/Nej)
Ja
Slibefunktion (Ja/Nej)
Nej
Friskluftregulator
RSA 230

Sikkerhed og komfort i hele dit svejseliv.

Gamma produktsortimentet udgør i det højeste niveau af personlige værnemidler til professionelle svejsere og producenter. Gamma-sortimentet er til alle opgaver med lysbuesvejsning, skærearbejde, slibning, mejsling og eftersynsarbejder. Det omfatter både standard svejsehjelme og friskluftmodeller til svejsere.

Tilbehør

Alle Udstyr til åndedrætsværn Svejsefiltre Andet
Kemppi PFU 210e product image

PFU 210e

PFU 210e er robust og holdbar og giver mulighed for valg af blæserhastigheder på 160 ...

PFU 210e er robust og holdbar og giver mulighed for valg af blæserhastigheder på 160 lpm og 210 lpm, indikatorer for batteri- og filterstatus plus valgmulighed mellem enten standardbatterier eller ekstra kraftige batterier.

Produktkode: SP011996

Kemppi RSA 230 product image

RSA 230

Bæltemonteret friskluftregulator Den giver en reguleret luftstrøm til svejserens luft...

Bæltemonteret friskluftregulator Den giver en reguleret luftstrøm til svejserens luftforsynede hjelm og leveres med Gamma og Beta friskluftmodeller. Har en udskiftelig lyddæmper, der dæmper den hørbare luftforsyningsstøj.

Produktkode: SP011617

Kemppi XA 74 product image

XA 74

Automatisk nedblændingsfilter med et klart og stort udsyn. LiFE+ Color ADF-teknologie...

Automatisk nedblændingsfilter med et klart og stort udsyn. LiFE+ Color ADF-teknologien giver mere klart syn, og fjernbetjeningsknapperne gør justeringen nem uden at skulle tage hjelmen af. Stort nedblændingsområde: 4, 5, 8, 9-13,14-15. Synsområde 102 x 74 mm

Kemppi SA 60 product image

SA 60

Automatisk nedblændingsfilter med et klart og stort udsyn. LiFE+ Color ADF-teknologie...

Automatisk nedblændingsfilter med et klart og stort udsyn. LiFE+ Color ADF-teknologien giver mere klart syn, og fjernbetjeningsknapperne gør justeringen nem uden at skulle tage hjelmen af. Nedblændingsområde: 5, 8 / 9-13

Produktkode: SP012422

Kemppi PFU 210e product image

PFU 210e

Følgende filtre fås til PFU 210e åndedrætssystemet: Gnistfanger, forfilter, partikelf...

Følgende filtre fås til PFU 210e åndedrætssystemet: Gnistfanger, forfilter, partikelfilter, lugtfilter og gasfilter. Flere oplysninger om Kemppi filtre og bestilling findes i sikkerhedskataloget.

Kemppi Multicharger MC-6 for PFU210e batteries product image

Multicharger MC-6 for PFU210e batteries

Multicharger MC-6 er en enhed til opladning af batterierne fra Kemppi PFU 210e filter...

Multicharger MC-6 er en enhed til opladning af batterierne fra Kemppi PFU 210e filterenhed. Op til 6 batterier kan oplades på samme tid med denne enhed. Batterierne kan enten være enten SD eller HD på samme tid. Opladningstiden er omkring 1,5 time for SD batterier og 3 timer for HD batterier.

Produktkode: P0730 Multi-Charger 6 with EU plug P0731 Multi-Charger 6 with UK plug P0732 Multi-Charger 6 with DK plug P0733 Multi-Charger 6 with AS/NZS plug P0734 Multi-Charger 6 with CH plug

Kemppi Extended head protector product image

Extended head protector

Der fås en udvidet hovedbeskyttelse til Gamma-svejsehjelme og ansigtsmasker.

Der fås en udvidet hovedbeskyttelse til Gamma-svejsehjelme og ansigtsmasker.

Produktkode: SP020921

Kemppi Universal leather neck protector product image

Universal leather neck protector

Som beskyttelse af hals og skuldre mod svejsesprøjt og slibegnister kan universalhals...

Som beskyttelse af hals og skuldre mod svejsesprøjt og slibegnister kan universalhalsbeskyttelsen i læder anvendes med alle personlige værnemidler fra Kemppi og det bredere svejsemarked.

Produktkode: SP015579

Support

Behov for
dele?

Behov for
dele?

Behov for reparationer og vedligeholdelse?

Behov for reparationer og vedligeholdelse?

Ofte stillede spørgsmål

Ofte stillede spørgsmål

Luk

Tekniske specifikationer