GAMMA GTH3 -raitisilmajärjestelmät

GAMMA GTH3 XFA/SFA Ladattavat materiaalit
Käyttöohjeet
ADF SA, XA PDF-käyttöohje
Multi-Charger 6 PDF-käyttöohje
PFU 210e PDF-käyttöohje
PFU Filters PDF-käyttöohje
Tekniset tiedot
Gamma GTH3 SFA Lataa
Gamma GTH3 SFA Airline Lataa
Gamma GTH3 XFA Lataa
Vakuutukset
ADF SA, XA Lataa
Gamma GTH3 + PFU 210e Lataa
Gamma GTH3 + PFU 210e Lataa
Gamma GTH3 + RSA 230 Lataa
Gamma GTH3 + RSA 230 Lataa
Multi-Charger 6 Lataa
Esitteet ja mainoslehtiset
Gamma-esite - FI Lataa
Suojavarusteiden tuoteluettelo Lataa
Referenssit
Westbury Park Engineering Lue lisää
Kysytyimmät kysymykset
Mistä saan Kempin laitteisiin huollon ja/tai kulutusosia?

Huoltoa ja kulutusosia saa lähimmältä Kempin edustajalta. Katso lähellä olevat edustajamme.

Mistä löydän lähimmän Kempin laitehuollon?

Löydät lähimmän laitehuollon karttahaustamme.

Miksi minun kannattaa käyttää raitisilmajärjestelmää hitsauksessa?

Ihmisen terveydelle vaarallisia aineita esiintyy kaikissa ympäristöissä, joissa hitsaustyötä tehdään. Tällöin on aina käytettävä sopivaa hengityssuojausta, joka suojaa sekä lyhyt- että pitkäkestoisilta terveysvaikutuksilta Hitsaushuurut ja työympäristön kaasupäästöt syntyvät perusmetallien palamisesta, hitsaustyössä käytettävistä hitsauslisäaineista ja niiden peiteaineista, suojakaasuista, maaleista, valokaaren ultraviolettivalon ja kuumenemisen aiheuttamista kemiallisista reaktioista sekä ilmassa jo olevien liuottimien ja puhdistusaineiden sisältämien epäpuhtauksien yhteisvaikutuksista.

Hitsaushuuruille altistuminen on vakava työperäisten sairauksien aiheuttaja. Riskejä voidaan torjua vain käyttämällä hengityksensuojausta. Hitsauksen aikana syntyvä ultraviolettisäteily reagoi ilmassa olevan hapen ja typen kanssa muodostamalla otsonia ja typen oksideja, jotka voivat olla suurina pitoisuuksina hengenvaarallisia ja keuhkotauteja aiheuttavia, sekä pieninä pitoisuuksina nenää ja kurkkua ärsyttäviä.

Yksi ammattimainen hitsaaja tuottaa n. 20–40 g huuruja tunnissa, mikä tarkoittaa n. 35–70 kg hitsaushuuruja vuodessa tuotantotyössä. Hitsaushuurun hiukkasten työperäisen altistumisen raja (OEL) on määritetty milligrammoina kuutiometrissä (mg/m³). Tämä tarkoittaa ilman huurupitoisuutta eli huurun määrää milligrammoissa kuutiometrissä ilmaa. Yleisen hitsaushuurun osalta suositellaan käytettäväksi hengityksensuojausta, kun arvo on 5 mg/m³. Tarkista paikalliset määräykset ja suositukset standardien noudattamista valvovalta paikalliselta viranomaiselta. Varmista myös, että valittava Kemppi-raitisilmajärjestelmä täyttää omat yksilölliset tarpeesi.

Kuinka hitsaukseen tarkoitettu raitisilmajärjestelmä toimii?

Raitisilmajärjestelmä koostuu PAPR-laitteesta (Powered Air Purifying Respirator), ilmaletkusta ja hitsauskypärästä, jossa on sisäänrakennettu kasvotiiviste.Moottorisoidussa raitisilmajärjestelmässä on puhallinmoottori, joka saa virtansa akusta. Lisäksi laite on varustettu hiukkassuodattimella tai hiukkas- ja kaasusuodattimien yhdistelmällä. Kempin valikoimassa on myös hengitysilman syöttöjärjestelmään liitettäviä paineilmasäätimiä.

Puhdistettu ilma johdetaan ilmaletkun kautta kypärään, mikä luo ylipainetta kypärän kuoren ja kasvotiivisteen sisään. Ylipaine hitsauskypärän sisällä tarkoittaa sitä, että hengitys on helppoa eikä ympäristön saastunut ilma pääse virtaamaan kypärän sisään. Se on niin sanottu ylipainehengityslaite.

Kuinka kauan Gamma- ja Beta-raitisilmajärjestelmän akku kestää?

PFU 210e on lujarakenteinen ja kestävä puhallinyksikkö. Siinä on puhallinnopeudet 160 ja 210 litraa minuutissa, akun ja suodattimen tilan ilmaisimet sekä akkuvaihtoehtoina perusakku tai tehoakku. Litiumioniakku on nopea ladata, ja se toimii käyttövoimana hiukkassuodattimelle tai A1B1E1- kaasusuodattimella varustetulle yhdistelmäsuodattimelle. Kun A1B1E1-kaasusuodatin on käytössä, Smart Sense -tekniikka rajoittaa PFU 210e -puhaltimen nopeuden 160 litraan minuutissa, mikä pidentää suodattimen ja akun käyttöikää. Nopeasti latautuva akku helpottaa vuorotyötä, sillä uuden akun ja hiukkassuodattimen yhtäjaksoinen käyttöaika on noin 8 tuntia (vakioakulla) tai 16 tuntia (raskaaseen käyttöön tarkoitetulla tehoakulla).

Minkä raitisilmajärjestelmän tarvitsen, kun hitsaan ruostumatonta terästä?

Ei ole olemassa sääntöä siitä, mikä raitisilmajärjestelmä sopii minkäkin materiaalin hitsaukseen. Valinta riippuu yleensä monesta seikasta: hitsattavan materiaalin pintakäsittelystä, materiaalin puhtaudesta sekä ilman puhtaudesta (esimerkiksi otsonin määrä). Yhdistelmäsuodatin (hiukkas- ja kaasusuodatin) suojaa aina parhaiten haitallisilta höyryiltä ja kaasuilta.

Suojavarusteiden tuoteluottelostamme löydät yksityiskohtaissemman taulukon hengityssuojaratkaisuistamme ja kemikaaleista.

Kuinka usein minun pitäisi vaihtaa suodattimet moottorikäyttöiseen raitisilmajärjestelmään?

PFU 210e PAPR -laitteessa on automaattinen suodattimen tilan ilmaisin. Kypärän käyttöliittymässä oleva LED-valo palaa punaisena, tärinämoottori käynnistyy ja hälytysääni kuuluu, kun suodatin on vaihdettava välittömästi. On järkevää seurata kypärässä olevan LED-valon väriä. Kun valo palaa oranssina, suodatin on lähes tukossa ja se on vaihdettava. Jos akun käyttöaika alkaa olla liian lyhyt, hiukkassuodattimen tai esisuodattimen vaihtaminen voi auttaa.

Mistä tiedän, milloin on aika vaihtaa kaasufiltteri puhallinyksikkööni?

Kaasusuodatin ei kerää hiukkasia suodattimeensa, kuten hiukkassuodatin tekee (kaasusuodatin ei tukkeudu hiukkassuodattimen tavoin). Siksi hiukkassuodatin on aina kiinnitettävä kaasusuodattimeen = yhdistelmäsuodattimeen. Ainoa tapa selvittää, suodattaako kaasusuodatin edelleen kaasuja kuten pitäisi, on hajutesti. Jos käyttäjä tuntee hajua hitsauskypärän läpi, kaasusuodatin on vaihdettava heti. Jos haitallinen kaasu ei haise, suositellaan säännöllistä kaasusuodattimen vaihtoväliä.

Mitä eroa on TH2- ja TH3-standardeilla?

Eurooppalaisista standardeista vastaavien viranomaisten (hupun tai hitsausmaskin alla EN12941-stadardin mukaan käytettäville akkukäyttöisille puhallinlaitteille tai hengitysilman syöttöjärjestelmää käyttäville paineilmalaitteille) määrittämät suojakertoimet perustuvat raitisilmalaitteen testattuun
sisäänvuotomäärään eli sen suojaustehokkuuteen.

TH2-sertifioiduille raitisilmajärjestelmille sisäänvuoto saa olla enintään 2 %. TH3-sertifioiduille laitteille sisäänvuoto saa olla enintään 0,2 % Kaikki Kempin akkukäyttöiset puhallinlaitteet noudattavat standardia EN12941 ja niiden sertifikointiluokka on joko TH2 tai TH3.

Mikä on paineilmalaite?

Paineilmasäätimellä toimivissa raitisilmaratkaisuissa hitsauskypärään syötettävä hengitysilma luodaan kompressorilla. Hengitysilman syöttölähteen on täytettävä paikalliset ilmanlaatua koskevat määräykset.

Hitsaukseen tarkoitetut raitisilmalaitteet, jotka kytketään EN 12021 -standardin vaatimukset täyttävään kompressorin tuottaman hengitysilman syöttöverkkoon, on määritelty standardissa EN 14594. Hitsaukseen tarkoitettuja raitisilmalaitteita saa käyttää vain kohteissa, joissa hapen määrä ilmassa on yli 17 %. Suojavarusteita ei saa käyttää hengityslaitteina hapettomassa tilassa eikä hengityksensuojaimina pelastustyössä.

Mikä on motorisoitu raitisilmajärjestelmä?

Motorisoidussa raitisilmajärjestelmässä hitsauskypärän sisällä oleva hengitysilma suodatetaan akkukäyttöisen suodatinyksikön avulla. Akkukäyttöiset kannettavat puhallinyksiköt johtavat
ympäristön ilman hiukkassuodattimen tai kemiallisen suodattimen lävitse käyttäjän hengitysalueelle. Moottoroitu raitisilmajärjestelmä on englanniksi Powered Air Respiratory Protector tai Powered Air Purifying Respirator ja se lyhennetään sanalla PAPR.

Eikö ole halvempaa ostaa kertakäyttöinen hengityssuojain?

Kertakäyttöiset hengityssuojaimet ovat halvempi ratkaisu, jos hitsaat vain satunnaisesti. Ammattimaiset hitsaajat ja metallityön ammattilaiset käyttävät kuitenkin tyypillisesti yhden kertakäyttöisen maskin päivässä. Ajan mittaan kertakäyttöisten tuotteiden kulut kasvavat niin suuriksi, että laadukkaan puhallinkäyttöisen tai paineilmalla toimivan raitisilmajärjestelmän investointikustannukset vaihdettavat suodattimet mukaan lukien ylittyvät reilusti, puhumattakaan kertakäyttöisten maskien aiheuttamasta jätemäärästä. Yleensä moottoroitu raitisilmajärjestelmä (PAPR) antavat myös paremman suojan ja ovat mukavampia käyttää pitkiä aikoja jäähdytysilman kierron vuoksi.

Huippuluokan suojausta hitsauksen ja metallityön ammattilaisille

Gamma-tuotesarja tarjoaa parhaan saatavilla olevan suojan ammattihitsaajille ja metallityön tekijöille. Gamma-hengityssuojaimet täyttävät EU:n tiukimman TH3-luokituksen vaatimukset, eli ne pystyvät suodattamaan 99,8 % ilmassa olevista hiukkasista ja huuruista. Voit valita joko hengitysilman syöttöverkkoon kytkettävän suodatinyksikön tai pikalatauksella varustetun akkukäyttöisen puhallinyksikön, joka mahdollistaa vapaan liikkumisen.

Gamma GTH3 -mallien suunnittelussa lähtökohtana ovat olleet käyttäjän tarpeet. Niissä on erinomainen näkyvyys ja useita ainutlaatuisia käytettävyysominaisuuksia, kuten Axis-säätötoiminto ja GapView-kurkistustoiminto. XFA-mallissa on myös 70 lumenin LED-työvalot, jotka parantavat hitsauksen turvallisuutta ja mukavuutta huonoissa valaistusolosuhteissa.

Gamma-raitisilmajärjestelmällä toteutettu henkilösuojaus voi olla jopa 80 prosenttia edullisempi kuin hitsausmaskin kanssa käytettävät kertakäyttöiset hengityssuojaimet.

Hyödyt

  • 2 mallia, joissa TH3-suojausluokan puhallinyksikkö.
  • 1 malli, jossa liitäntä hengitysilman syöttöjärjestelmään.
  • Saatavilla vakioakku sekä vaativaan käyttöön tarkoitettu tehoakku.
  • Suodattaa 99,8 % ilman hiukkasista.
  • Ylipaineeseen perustuva toiminta helpottaa hengittämistä
  • LiFE+ Color ADF -optiikka tarjoaa selkeän näkyvyyden työalueelle.
  • Helppo ADF-hitsauslasin säätö tarvitsematta riisua kypärää.
  • LED-työvalot XFA-malleissa.
  • Paikka suurentavalle hitsauslasille.
Lataa esite
Suojausta kaikkiin prosesseihin

Suojausta kaikkiin prosesseihin

Sopii kaikkeen kaarihitsaukseen sekä polttoleikkaukseen, hiontaan, talttaukseen ja tarkistustyöhön.

Suojausta keuhkoillesi

Suojausta keuhkoillesi

Raitisilmamallit täyttävät EU:n tiukimman TH3-luokituksen vaatimukset, eli ne pystyvät suodattamaan 99,8 % ilmassa olevista hiukkasista ja huuruista.

Mukavuutta ja käytettävyyttä

Mukavuutta ja käytettävyyttä

Malleissa on erinomainen näkyvyys ja useita ainutlaatuisia käytettävyysominaisuuksia, kuten Axis-säätötoiminto ja GapView-kurkistustoiminto.

Tuotevaihtoehdot

Gamma GTH3 SFA
Gamma GTH3 SFA SFA -ja PFA-malleissa yhdistyy erinomainen TH3-luokan hengityksensuojaus ja kaikki Gamma GTH3 -tuotesarjan turvallisuus- ja mukavuustoiminnot. Gamma GTH3 SFA -malleissa on akkukäyttöinen PFU 210e -puhallinyksikkö ja automaattinen SA 60 -hitsauslasi. Enemmän
Tekniset tiedot
Tuotekoodi
P0716
Paino
1002 g
Käyttölämpötila
-5…+55 °C <80% Rh
EN 175
B
EN 12941
TH3
AS/NZS 1716
P2
Hitsauslasi
SA 60
Katselualueen koko
102 x 60 mm
Hitsauslasin koko
Räätälöity
Suoja-asteikko
5, 8, 9–13
ADF-hitsauslasin kirkas tila
4
ADF-hitsauslasin CE-luokitus
1/1/1/2
ADF-hitsauslasin kytkentäaika
0,1 ms
LiFE+ Color (kyllä/ei)
Kyllä
Hiontatoiminto (kyllä/ei)
Ei
Puhallinyksikkö
PFU 210e
Gamma GTH3 XFA
Gamma GTH3 XFA Gamma GTH3 XFA -järjestelmä on erittäin turvallinen ja helppokäyttöinen, ja se mahdollistaa vapaan liikkumisen. Kaikkein vaativimmissakin olosuhteissa Gamma GTH3 XFA on täysin ylivertainen raitisilmajärjestelmä. Siinä on luokkansa paras LiFE+ Color -hitsauslasi, sisäänrakennetut LED-työvalot, pikaladattava litiumioniakku ja suuri määrä työmukavuutta lisääviä toimintoja. Enemmän
Tekniset tiedot
Tuotekoodi
P0721
Paino
1100 g
Käyttölämpötila
-5…+55 °C <80% Rh
EN 175
B
EN 12941
TH3
AS/NZS 1716
P2
Hitsauslasi
XA 74
Katselualueen koko
102 x 74 mm
Hitsauslasin koko
Räätälöity
Suoja-asteikko
5, 8, 9–15
ADF-hitsauslasin kirkas tila
4
ADF-hitsauslasin CE-luokitus
1/1/1/2
ADF-hitsauslasin kytkentäaika
0,1 ms
LiFE+ Color (kyllä/ei)
Kyllä
Hiontatoiminto (kyllä/ei)
Ei
Puhallinyksikkö
PFU 210e
Gamma GTH3 SFA Airline
Gamma GTH3 SFA Airline Gamma GTH3 SFA Airline -mallissa on automaattinen SA 60 -hitsauslasi. Gamma GTH3 Airline -mallit liitetään vyössä olevan RSA 230 -paineilmasäätimen avulla hengitysilman syöttöjärjestelmään. Airline-mallit ovat vaihtoehto akkukäyttöisille malleille. Enemmän
Tekniset tiedot
Tuotekoodi
9873150
Paino
1002 g
Käyttölämpötila
-5…+55 °C <80% Rh
EN 175
B
Hitsauslasi
SA 60
Katselualueen koko
102 x 60 mm
Hitsauslasin koko
Räätälöity
Suoja-asteikko
5, 8, 9–13
ADF-hitsauslasin kirkas tila
4
ADF-hitsauslasin CE-luokitus
1/1/1/2
ADF-hitsauslasin kytkentäaika
0,1 ms
LiFE+ Color (kyllä/ei)
Kyllä
Hiontatoiminto (kyllä/ei)
Ei
Paineilmasäädin
RSA 230

Turvallisuutta ja mukavuutta hitsaustyöhön

Gamma-tuotesarja tarjoaa parhaan saatavilla olevan suojan ammattihitsaajille ja metallityöntekijöille. Kaikkeen kaarihitsaukseen, leikkaukseen, hiontaan, talttaukseen ja tarkastustyöhön soveltuva Gamma-tuotesarja sisältää perushitsauskypäriä sekä hengityksensuojauksella varustettuja malleja.

Lisävarusteet

Kaikki Hengityssuojaimet Hitsauslasit Muu
Kemppi PFU 210e product image

PFU 210e

PFU 210e on lujarakenteinen ja kestävä puhallinyksikkö. Siinä on puhallinnopeudet 160...

PFU 210e on lujarakenteinen ja kestävä puhallinyksikkö. Siinä on puhallinnopeudet 160 ja 210 litraa minuutissa, akun ja suodattimen tilan ilmaisimet sekä akkuvaihtoehtoina perusakku tai tehoakku.

Tuotekoodi: SP011996

Kemppi RSA 230 product image

RSA 230

Vyöhön kiinnitettävä paineilmasäädin. Sillä ohjataan ilmanvirtausta hitsauskypärän ka...

Vyöhön kiinnitettävä paineilmasäädin. Sillä ohjataan ilmanvirtausta hitsauskypärän kankaisen kasvotiivisteeen sisään. Toimitetaan hengitysilman syöttöjärjestelmiin tarkoitettujen Gamma- ja Beta-mallien kanssa. Sisältää vaihdettavan äänenvaimentimen, joka pienentää ilmanvirtauksesta syntyvää melua.

Tuotekoodi: SP011617

Kemppi XA 74 product image

XA 74

Automaattisesti tummeneva hitsauslasi, jossa selkeä näkyvyys ja laaja näkökenttä. LiF...

Automaattisesti tummeneva hitsauslasi, jossa selkeä näkyvyys ja laaja näkökenttä. LiFE+ Color ADF -optiikka tarjoaa selkeän näkyvyyden työalueelle ja kaukosäätöpainikkeiden avulla ja parametrien säätö on helppoa tarvitsematta riisua kypärää. Laaja valikoima tummuusasteita: 4, 5, 8, 9-13,14-15. Katselualue 102 x 74 mm.

Tuotekoodi: SP012421

Kemppi SA 60 product image

SA 60

Automaattisesti tummeneva hitsauslasi, jossa selkeä näkyvyys ja laaja näkökenttä. LiF...

Automaattisesti tummeneva hitsauslasi, jossa selkeä näkyvyys ja laaja näkökenttä. LiFE+ Color ADF -optiikka tarjoaa selkeän näkyvyyden työalueelle ja kaukosäätöpainikkeiden avulla ja parametrien säätö on helppoa tarvitsematta riisua kypärää. Tummuudet: 5, 8, 9-13.

Tuotekoodi: SP012422

Kemppi PFU 210e - suodatin product image

PFU 210e - suodatin

PFU 210e -puhaltimessa voidaan käyttää seuraavia suodattimia: Kipinäsuoja, esisuodati...

PFU 210e -puhaltimessa voidaan käyttää seuraavia suodattimia: Kipinäsuoja, esisuodatin, hiukkassuodatin, hajusuodatin ja kaasusuodatin. Lisätietoja Kempin suodattimista ja niiden tilaamisesta on suojavarusteluettelossa.

Kemppi Multicharger MC-6 for PFU210e batteries product image

Multicharger MC-6 for PFU210e batteries

Multicharger MC-6 on tarkoitettu Kemppi PFU 210e -suodatinyksikön akkujen lataamiseen...

Multicharger MC-6 on tarkoitettu Kemppi PFU 210e -suodatinyksikön akkujen lataamiseen. Laturilaitteella voidaan ladata samanaikaisesti jopa 6 akkua. Samanaikaisesti voidaan ladata sekä SD- että HD-akkuja. Latausaika on noin 1,5 tuntia SD-akuille ja 3 tuntia HD-akuille.

Tuotekoodi: P0730 Multi-Charger 6 with EU plug P0731 Multi-Charger 6 with UK plug P0732 Multi-Charger 6 with DK plug P0733 Multi-Charger 6 with AS/NZS plug P0734 Multi-Charger 6 with CH plug

Kemppi Extended head protector product image

Extended head protector

Pidennettävä pääsuoja on saatavana Gamma-hitsauskypäriin ja -raitisilmajärjestelmiin.

Pidennettävä pääsuoja on saatavana Gamma-hitsauskypäriin ja -raitisilmajärjestelmiin.

Tuotekoodi: SP020921

Kemppi Universal leather neck protector product image

Universal leather neck protector

Hitsausroiskeilta suojaava universaali kaula- ja hartiasuojain on saatavilla kaikkiin...

Hitsausroiskeilta suojaava universaali kaula- ja hartiasuojain on saatavilla kaikkiin Kempin hitsauskypäriin sekä muilla markkinoilla oleviin kypäriin.

Tuotekoodi: SP015579

Tuki

Tarvitsetko kulutusosia?

Tarvitsetko kulutusosia?

Tarvitsetko korjauksia tai kunnossapitoa?

Tarvitsetko korjauksia tai kunnossapitoa?

Usein kysytyt kysymykset (FAQ)

Usein kysytyt kysymykset (FAQ)

Sulje

Tekniset tiedot