Matala-amplitudisen pulssituksen hyödyntäminen MAG-hitsauksessa

Kempin MAX Speed -kaarihitsausprosessi

Hitsausvirran pulssituksella on MIG/MAG-hitsauksessa perinteisesti pyritty irrottamaan yksi lisäainepisara yhtä pulssia kohden, jolloin prosessin hyödyt perustuvat pitkälti siihen, että pienimmilläkin hitsaustehoilla päästään oikosuluttomaan aineensiirtymiseen. Nykyisin on ymmärretty, että hitsausvirran pulssituksella voidaan saavuttaa muitakin hyötyjä. Näiden hyötyjen saavuttamiseksi ei tarvita niin suurta amplitudia, eli hitsausvirran vaihtelua kuin perinteisessä pulssi-MIG/MAG-hitsauksessa. Tällöin vältetään tietyt suuren amplitudin aiheuttamat ongelmat. Koska matala-amplitudisella pulssituksella ei tavoitella vastaavanlaista aineensiirtymistä kuin perinteisessä pulssi-MIG/MAG-hitsauksessa, mahdollistaa se suuremman pulssitaajuuden käytön, joka tuo uudenlaisia etuja. Kempin kehittämä uusi MAX Speed -hitsausprosessi hyödyntää tällaista matala-amplitudista pulssitusta yhdistäen siihen lyhyen hitsausvalokaaren tuomat edut.

Matala-amplitudisen pulssituksen hyödyntäminen MAG-hitsauksessa

Matala-amplitudisen pulssituksen hyödyntäminen MAG-hitsauksessa

Sulje

Tekniset tiedot