Robottihitsaus

Robotisoidun hitsauksen käyttökohteet, laitteet ja suoritustekniikka

Robottihitsauksessa hitsausprosessi automatisoidaan roboteilla, jotka hoitavat hitsauksen ohjelman perusteella. Robotit voidaan ohjelmoida uudelleen käyttötarkoituksen mukaan. Hitsausrobotiikka edustaa pitkälle kehitettyä versiota automatisoidusta hitsauksesta, jossa koneet suorittavat hitsauksen, mutta hitsaajat ohjaavat ja valvovat prosessia.

Robottiteknologian avulla hitsausprosessissa saadaan tarkkoja ja nopeita tuloksia, tuotetaan vähemmän jätettä ja taataan parempi turvallisuus. Robotit ulottuvat paikkoihin, joihin ei pääse muulla tavoin, ja ne kykenevät suorittamaan monimutkaisia ​​ja tarkkoja hitsauslinjoja nopeammin manuaaliseen hitsaamiseen verrattuna. Näin valmistukseen jää enemmän aikaa ja joustavuutta. Koska robottihitsauksen konevalikoima on niin laaja, voidaan robotit mukauttaa eri hitsausprosesseihin sopiviksi mukaan lukien kaari-, vastus-, piste-, TIG-, laser-, plasma- ja MIG-hitsaus. Pääpaino on oikeiden hitsausohjelmien ja jigien luomisessa hitsauskohteeseen. 

ROBOTTIHITSAUKSEN KÄYTTÖKOHTEITA

Robottihitsauksella on korkea tuottavuus ja se säästää aikaa, joten se on jo saavuttanut merkittävän aseman metalli- ja raskaassa teollisuudessa sekä eritoten autoteollisuudessa, jossa käytetään piste- ja laserhitsausta. Robottihitsaus soveltuu parhaiten lyhyille hitseille, joissa on kaarevia pintoja ja toistettaville, ennakoitaville toiminnoille, joissa hitsausprosessi ei edellytä jatkuvia vaihtoja ja muutoksia. Ulkoisten akselien avulla robotti soveltuu myös hyvin pitkille hitseille esimerkiksi telakkateollisuudessa.

Vaikka robottihitsausta käytetäänkin enimmäkseen massatuotannossa, jossa tehokkuus ja tuotantomäärät ovat olennaisia, ohjelmia voidaan tehdä myös tarpeiden mukaan. Siten robotiikkaa voidaan hyödyntää kustannustehokkaasti myös pienemmissä sarjoissa ja jopa yksittäiskappaleiden valmistuksessa.

ROBOTTIHITSAUSLAITTEET

Robottihitsauksessa yhdistyvät hitsaus, robotiikka, anturiteknologia, ohjausjärjestelmät ja tekoäly. Siihen kuuluvat oikeanlainen ohjelmisto; hitsauslaitteet, jotka siirtävät energiaa hitsauksen virtalähteestä työstökappaleeseen ja robotti, joka käyttää laitteita hitsaukseen. Robotin prosessianturit mittaavat hitsausprosessin parametrit ja hitsien geometriset parametrit. Analysoimalla antureilta saadut syöttötiedot, ohjausjärjestelmä mukauttaa robotisoidun hitsausprosessin tulosteen ohjelmassa määriteltyjen hitsausohjeiden perusteella.

Käyttötarkoituksen mukaan robotit voivat olla joko nivelrobotteja tai portaalirobotteja. Yleensä käytetään kuusiakselisia teollisuusrobotteja, jotka muodostuvat kolmiakselisesta käsivarresta ja kolmiakselisesta ranteesta, joiden avulla ranteeseen asennettu hitsauspoltin saadaan kaikkiin kolmiulotteisen hitsauksen kannalta välttämättömiin asentoihin.

Järjestelmä on integroitava robottiin ja hitsauslaitteiden on oltava yhteensopivia robottihitsauksen kanssa sekä mielellään erityisesti siihen suunniteltuja, koska silloin robotti voi ohjata kaikkia prosesseja.


ROBOTTIHITSAUKSEN SUORITUSTEKNIIKKA 

Robottihitsauksessa pääpaino on ohjelmistossa ja oikeassa ohjelmoinnissa. Kustannusrakenne painottuu laitteistokustannuksiin, testaukseen ja käyttäjien koulutukseen, minkä vuoksi hitsaustyön robotisointi edellyttää aina tarkkaa suunnittelua. Nykyinen hitsaustuotanto on analysoitava kaikkine työvaiheineen ja kustannuksineen. Lisäksi on tutkittava laitteiden yhteensopivuus robotiikan kanssa.

Määritysten on oltava tarkkoja, jotta varmistetaan oikeanlainen hitsaus. Automatisoidussa hitsauksessa hitsit ovat tasalaatuisia, joten ne voidaan mitoittaa minimiin. Yhtenäisten osien avulla robotti voi suorittaa hitsin samassa kohteessa toistuvasti. Kaikkia prosesseja voidaan ohjata robottia käyttävien ennalta laadittujen ohjelmien ansiosta.

Robotit suorittavat annetun tehtävän käyttäjän syötteen perusteella. Tämän tehtävän ei tarvitse kuitenkaan rajoittua saman osan hitsaamiseen joka kerta, koska robotti voidaan ohjelmoida uudelleen. Robotti voidaan ohjelmoida toistamaan samat toiminnot ympäri vuorokauden, mutta ohjelmaan on päivitettävä muutokset, kun tehtävä vaihtuu.

Tutustu muihin hitsausteknologioihin

mig-hitsaus

mig-hitsaus

tig-hitsaus

tig-hitsaus

Puikkohitsaus

Puikkohitsaus

muita hitsaus--menetelmiä

muita hitsaus­menetelmiä

Lisätietoa

Mitä hitsaus on?

Mitä hitsaus on?

Turvallisuus

Turvallisuus

Sulje

Tekniset tiedot