BETA XFA/SFA/PFA Ladattavat materiaalit
Käyttöohjeet
Beta 90 SFA/XFA + PFU 210 e/RSA 230 PDF-käyttöohje
Beta e90 FA PDF-käyttöohje
Multi-Charger 6 PDF-käyttöohje
PFU 210e PDF-käyttöohje
PFU Filters PDF-käyttöohje
Tekniset tiedot
Beta e90 PFA Lataa
Beta e90 PFA Airline Lataa
Beta e90 SFA Lataa
Beta e90 SFA Airline Lataa
Beta e90 XFA Lataa
Beta e90 XFA Airline Lataa
Vakuutukset
ADF SA, XA Lataa
Beta 90 SFA/XFA + PFU 210 e Lataa
Beta e90 PFU Lataa
Beta e90 RSA Lataa
Multi-Charger 6 Lataa
PFU Filters Lataa
Esitteet ja mainoslehtiset
Alfa - Beta leaflet - FI Lataa
Suojavarusteiden tuoteluettelo Lataa
Kysytyimmät kysymykset
Mistä saan Kempin laitteisiin huollon ja/tai kulutusosia?

Huoltoa ja kulutusosia saa lähimmältä Kempin edustajalta. Katso lähellä olevat edustajamme.

Mistä löydän lähimmän Kempin laitehuollon?

Löydät lähimmän laitehuollon karttahaustamme.

Miksi minun kannattaa käyttää raitisilmajärjestelmää hitsauksessa?

Ihmisen terveydelle vaarallisia aineita esiintyy kaikissa ympäristöissä, joissa hitsaustyötä tehdään. Tällöin on aina käytettävä sopivaa hengityssuojausta, joka suojaa sekä lyhyt- että pitkäkestoisilta terveysvaikutuksilta Hitsaushuurut ja työympäristön kaasupäästöt syntyvät perusmetallien palamisesta, hitsaustyössä käytettävistä hitsauslisäaineista ja niiden peiteaineista, suojakaasuista, maaleista, valokaaren ultraviolettivalon ja kuumenemisen aiheuttamista kemiallisista reaktioista sekä ilmassa jo olevien liuottimien ja puhdistusaineiden sisältämien epäpuhtauksien yhteisvaikutuksista.

Hitsaushuuruille altistuminen on vakava työperäisten sairauksien aiheuttaja. Riskejä voidaan torjua vain käyttämällä hengityksensuojausta. Hitsauksen aikana syntyvä ultraviolettisäteily reagoi ilmassa olevan hapen ja typen kanssa muodostamalla otsonia ja typen oksideja, jotka voivat olla suurina pitoisuuksina hengenvaarallisia ja keuhkotauteja aiheuttavia, sekä pieninä pitoisuuksina nenää ja kurkkua ärsyttäviä.

Yksi ammattimainen hitsaaja tuottaa n. 20–40 g huuruja tunnissa, mikä tarkoittaa n. 35–70 kg hitsaushuuruja vuodessa tuotantotyössä. Hitsaushuurun hiukkasten työperäisen altistumisen raja (OEL) on määritetty milligrammoina kuutiometrissä (mg/m³). Tämä tarkoittaa ilman huurupitoisuutta eli huurun määrää milligrammoissa kuutiometrissä ilmaa. Yleisen hitsaushuurun osalta suositellaan käytettäväksi hengityksensuojausta, kun arvo on 5 mg/m³. Tarkista paikalliset määräykset ja suositukset standardien noudattamista valvovalta paikalliselta viranomaiselta. Varmista myös, että valittava Kemppi-raitisilmajärjestelmä täyttää omat yksilölliset tarpeesi.

Kuinka hitsaukseen tarkoitettu raitisilmajärjestelmä toimii?

Raitisilmajärjestelmä koostuu PAPR-laitteesta (Powered Air Purifying Respirator), ilmaletkusta ja hitsauskypärästä, jossa on sisäänrakennettu kasvotiiviste.Moottorisoidussa raitisilmajärjestelmässä on puhallinmoottori, joka saa virtansa akusta. Lisäksi laite on varustettu hiukkassuodattimella tai hiukkas- ja kaasusuodattimien yhdistelmällä. Kempin valikoimassa on myös hengitysilman syöttöjärjestelmään liitettäviä paineilmasäätimiä.

Puhdistettu ilma johdetaan ilmaletkun kautta kypärään, mikä luo ylipainetta kypärän kuoren ja kasvotiivisteen sisään. Ylipaine hitsauskypärän sisällä tarkoittaa sitä, että hengitys on helppoa eikä ympäristön saastunut ilma pääse virtaamaan kypärän sisään. Se on niin sanottu ylipainehengityslaite.

Kuinka kauan Gamma- ja Beta-raitisilmajärjestelmän akku kestää?

PFU 210e on lujarakenteinen ja kestävä puhallinyksikkö. Siinä on puhallinnopeudet 160 ja 210 litraa minuutissa, akun ja suodattimen tilan ilmaisimet sekä akkuvaihtoehtoina perusakku tai tehoakku. Litiumioniakku on nopea ladata, ja se toimii käyttövoimana hiukkassuodattimelle tai A1B1E1- kaasusuodattimella varustetulle yhdistelmäsuodattimelle. Kun A1B1E1-kaasusuodatin on käytössä, Smart Sense -tekniikka rajoittaa PFU 210e -puhaltimen nopeuden 160 litraan minuutissa, mikä pidentää suodattimen ja akun käyttöikää. Nopeasti latautuva akku helpottaa vuorotyötä, sillä uuden akun ja hiukkassuodattimen yhtäjaksoinen käyttöaika on noin 8 tuntia (vakioakulla) tai 16 tuntia (raskaaseen käyttöön tarkoitetulla tehoakulla).

Minkä raitisilmajärjestelmän tarvitsen, kun hitsaan ruostumatonta terästä?

Ei ole olemassa sääntöä siitä, mikä raitisilmajärjestelmä sopii minkäkin materiaalin hitsaukseen. Valinta riippuu yleensä monesta seikasta: hitsattavan materiaalin pintakäsittelystä, materiaalin puhtaudesta sekä ilman puhtaudesta (esimerkiksi otsonin määrä). Yhdistelmäsuodatin (hiukkas- ja kaasusuodatin) suojaa aina parhaiten haitallisilta höyryiltä ja kaasuilta.

Suojavarusteiden tuoteluottelostamme löydät yksityiskohtaissemman taulukon hengityssuojaratkaisuistamme ja kemikaaleista.

Kuinka usein minun pitäisi vaihtaa suodattimet moottorikäyttöiseen raitisilmajärjestelmään?

PFU 210e PAPR -laitteessa on automaattinen suodattimen tilan ilmaisin. Kypärän käyttöliittymässä oleva LED-valo palaa punaisena, tärinämoottori käynnistyy ja hälytysääni kuuluu, kun suodatin on vaihdettava välittömästi. On järkevää seurata kypärässä olevan LED-valon väriä. Kun valo palaa oranssina, suodatin on lähes tukossa ja se on vaihdettava. Jos akun käyttöaika alkaa olla liian lyhyt, hiukkassuodattimen tai esisuodattimen vaihtaminen voi auttaa.

Mistä tiedän, milloin on aika vaihtaa kaasufiltteri puhallinyksikkööni?

Kaasusuodatin ei kerää hiukkasia suodattimeensa, kuten hiukkassuodatin tekee (kaasusuodatin ei tukkeudu hiukkassuodattimen tavoin). Siksi hiukkassuodatin on aina kiinnitettävä kaasusuodattimeen = yhdistelmäsuodattimeen. Ainoa tapa selvittää, suodattaako kaasusuodatin edelleen kaasuja kuten pitäisi, on hajutesti. Jos käyttäjä tuntee hajua hitsauskypärän läpi, kaasusuodatin on vaihdettava heti. Jos haitallinen kaasu ei haise, suositellaan säännöllistä kaasusuodattimen vaihtoväliä.

Mitä eroa on TH2- ja TH3-standardeilla?

Eurooppalaisista standardeista vastaavien viranomaisten (hupun tai hitsausmaskin alla EN12941-stadardin mukaan käytettäville akkukäyttöisille puhallinlaitteille tai hengitysilman syöttöjärjestelmää käyttäville paineilmalaitteille) määrittämät suojakertoimet perustuvat raitisilmalaitteen testattuun
sisäänvuotomäärään eli sen suojaustehokkuuteen.

TH2-sertifioiduille raitisilmajärjestelmille sisäänvuoto saa olla enintään 2 %. TH3-sertifioiduille laitteille sisäänvuoto saa olla enintään 0,2 % Kaikki Kempin akkukäyttöiset puhallinlaitteet noudattavat standardia EN12941 ja niiden sertifikointiluokka on joko TH2 tai TH3.

Mikä on paineilmalaite?

Paineilmasäätimellä toimivissa raitisilmaratkaisuissa hitsauskypärään syötettävä hengitysilma luodaan kompressorilla. Hengitysilman syöttölähteen on täytettävä paikalliset ilmanlaatua koskevat määräykset.

Hitsaukseen tarkoitetut raitisilmalaitteet, jotka kytketään EN 12021 -standardin vaatimukset täyttävään kompressorin tuottaman hengitysilman syöttöverkkoon, on määritelty standardissa EN 14594. Hitsaukseen tarkoitettuja raitisilmalaitteita saa käyttää vain kohteissa, joissa hapen määrä ilmassa on yli 17 %. Suojavarusteita ei saa käyttää hengityslaitteina hapettomassa tilassa eikä hengityksensuojaimina pelastustyössä.

Mikä on motorisoitu raitisilmajärjestelmä?

Motorisoidussa raitisilmajärjestelmässä hitsauskypärän sisällä oleva hengitysilma suodatetaan akkukäyttöisen suodatinyksikön avulla. Akkukäyttöiset kannettavat puhallinyksiköt johtavat
ympäristön ilman hiukkassuodattimen tai kemiallisen suodattimen lävitse käyttäjän hengitysalueelle. Moottoroitu raitisilmajärjestelmä on englanniksi Powered Air Respiratory Protector tai Powered Air Purifying Respirator ja se lyhennetään sanalla PAPR.

Eikö ole halvempaa ostaa kertakäyttöinen hengityssuojain?

Kertakäyttöiset hengityssuojaimet ovat halvempi ratkaisu, jos hitsaat vain satunnaisesti. Ammattimaiset hitsaajat ja metallityön ammattilaiset käyttävät kuitenkin tyypillisesti yhden kertakäyttöisen maskin päivässä. Ajan mittaan kertakäyttöisten tuotteiden kulut kasvavat niin suuriksi, että laadukkaan puhallinkäyttöisen tai paineilmalla toimivan raitisilmajärjestelmän investointikustannukset vaihdettavat suodattimet mukaan lukien ylittyvät reilusti, puhumattakaan kertakäyttöisten maskien aiheuttamasta jätemäärästä. Yleensä moottoroitu raitisilmajärjestelmä (PAPR) antavat myös paremman suojan ja ovat mukavampia käyttää pitkiä aikoja jäähdytysilman kierron vuoksi.

UUDET parannellut Beta e-sarjan -raitisilmajärjestelmät puhaltavat hengitysalueelle puhdasta, raikasta ilmaa hengitysilman syöttöverkkoon kytkettävällä RSA 230 -yksiköllä tai akkukäyttöisellä PFU 210e -puhallinyksiköllä, joka tarjoaa hitsaajalle rajoittamattoman liikkuvuuden.

Hengitysilman syöttöverkkoon liitettävät laitteet rajoittavat liikkumista, mutta ne soveltuvat erityisesti kohteisiin, joissa hitsaus- ja suojakaasut voivat kertyä ja syrjäyttää hengitysilman.

Beta XFA/SFA/PFA -kypärien suurin sertifioitu sisäänvuoto on kaksi prosenttia. PFU 210e -puhallinyksikön kanssa käytettynä niillä on mahdollista suodattaa sekä hiukkasia että kaasua.

Hyödyt

 • Beta e90 PFA/SFA/XFA -raitisilmamallit
 • Soveltuu hitsaukseen, silloitukseen, polttoleikkaukseen, hiontaan ja tarkastukseen
 • Akkukäyttöinen puhallinyksikkö tai hengitysilman syöttöjärjestelmään liitettävä paineilmasäädin
 • XFA-mallissa on automaattinen LiFE+ Color -hitsauslasi (tummuusasteet 14 ja 15)
 • SFA-mallissa on automaattinen LiFE+ Color -hitsauslasi (tummuusasteet 9-13)
 • EN 175 B, AS/NZS 1337.1, EN 12941 TH2 ja AS/NZS 1716
 • Valinnainen A1B1E1-kaasusuodatin saatavana
 • Nopeasti ladattavat akut puhallinyksikköön
 • Nahkavyö ja metallinen solki
 • Erittäin kevyt raitisilmajärjestelmä hitsaukseen – Beta e90 PFA painaa vain 650 g
 • Miellyttävä kiinnityspanta
 • Kehys suurentavalle hitsauslasille.
Lataa esite
Helppo hengittää

Helppo hengittää

Ylipaineeseen perustuva toiminta helpottaa hengittämistä ja pitää vaaralliset hitsaushuurut ulkopuolella.

Puhdasta ja turvallista hengitysilmaa

Puhdasta ja turvallista hengitysilmaa

Tehokas suodatin suodattaa jopa 98 % ilman hiukkasista hitsauksen aikana.

Tuotevaihtoehdot

Beta e90 PFA
Beta e90 PFA TH2-luokan puhallinyksikköpaketit, joiden suodatinvalikoimassa on sekä hiukkas- että kaasusuodattimia. Paketti sisältää Beta e90 PFA -hitsauskypärän, passiivisen hitsauslasin (tummuus 11), PFU 210e -puhallinyksikön, ilmaletkun, esisuodattimen, hiukkassuodattimen, 3.2 Ah akun ja akkulaturin, virtausmittarin sekä nahkavyön pehmusteella. Enemmän
Tekniset tiedot
Tuotekoodi
P0701
Paino
650 g
Käyttölämpötila
– 5 ... + 55 °C <80% Rh
EN 175
B
EN 12941
TH2
AS/NZS 1716
P1
Hitsauslasi
Passiivinen
Katselualueen koko
100 x 78 mm
Hitsauslasin koko
110 x 90 mm
Suoja-asteikko
11
LiFE+ Color (kyllä/ei)
No
Hiontatoiminto (kyllä/ei)
Ei
Puhallinyksikkö
PFU 210e
Beta e90 SFA
Beta e90 SFA TH2-luokan puhallinyksikköpaketit, joiden suodatinvalikoimassa on sekä hiukkas- että kaasusuodattimia. Paketti sisältää Beta e90 SFA -hitsauskypärän, automaattisen SA 60B -hitsauslasin, PFU 210e -puhallinyksikön, ilmaletkun, esisuodattimen, hiukkassuodattimen, 3.2 Ah akun ja akkulaturin, virtausmittarin sekä nahkavyön pehmusteella. Enemmän
Tekniset tiedot
Tuotekoodi
P0706
Paino
680 g
Käyttölämpötila
– 5 ... + 55 °C <80% Rh
EN 175
B
EN 12941
TH2
AS/NZS 1716
P1
Hitsauslasi
SA 60B
Katselualueen koko
100 x 60 mm
Hitsauslasin koko
110 x 90 mm
Suoja-asteikko
9-13
ADF-hitsauslasin kirkas tila
3.5
ADF-hitsauslasin CE-luokitus
1/1/1/1
ADF-hitsauslasin kytkentäaika
0.1 ms
LiFE+ Color (kyllä/ei)
Yes
Hiontatoiminto (kyllä/ei)
Kyllä
Puhallinyksikkö
PFU 210e
Beta e90 XFA
Beta e90 XFA TH2-luokan puhallinyksikköpaketit, joiden suodatinvalikoimassa on sekä hiukkas- että kaasusuodattimia. Paketti sisältää Beta e90 XFA -hitsauskypärän, automaattisen XA 47 -hitsauslasin, PFU 210e -puhallinyksikön, ilmaletkun, esisuodattimen, hiukkassuodattimen, 3.2 Ah akun ja akkulaturin, virtausmittarin sekä nahkavyön pehmusteella. Enemmän
Tekniset tiedot
Tuotekoodi
P0711
Paino
700 g
Käyttölämpötila
– 5 ... + 55 °C <80% Rh
EN 175
B
EN 12941
TH2
AS/NZS 1716
P1
Hitsauslasi
XA 47
Katselualueen koko
97 x 47 mm
Hitsauslasin koko
110 x 90 mm
Suoja-asteikko
9-15
ADF-hitsauslasin kirkas tila
4
ADF-hitsauslasin CE-luokitus
1/1/1/2
ADF-hitsauslasin kytkentäaika
0,1 ms
LiFE+ Color (kyllä/ei)
Kyllä
Hiontatoiminto (kyllä/ei)
Kyllä
Puhallinyksikkö
PFU 210e
Beta e90 PFA Airline
Beta e90 PFA Airline Hitsaajan raitisilmajärjestelmä, joka liitetään hengitysilman syöttöverkkoon. Pakkaus sisältää Beta e90 PFA -hitsauskypärän, passiivisen hitsauslasin (tummuus 11), RSA 230 -paineilmasääditimen, ilmaletkun ja ilmaletkun sovittimen RSA 230 -säätimelle, virtausmittarin sekä nahkavyön pehmusteella. Enemmän
Tekniset tiedot
Tuotekoodi
9873031
Paino
650 g
Käyttölämpötila
– 5 ... + 55 °C <80% Rh
EN 175
B
Hitsauslasi
Passiivinen
Katselualueen koko
100 x 78 mm
Hitsauslasin koko
110 x 90 mm
Suoja-asteikko
11
LiFE+ Color (kyllä/ei)
Ei
Hiontatoiminto (kyllä/ei)
Ei
Paineilmasäädin
RSA 230
Beta e90 XFA Airline
Beta e90 XFA Airline Hitsaajan raitisilmajärjestelmä, joka liitetään hengitysilman syöttöverkkoon. Pakkaus sisältää Beta e90 XFA -hitsauskypärän, automaattisen XA 47 -hitsauslasin, RSA 230 -paineilmasääditimen, ilmaletkun ja ilmaletkun sovittimen RSA 230 -säätimelle, virtausmittarin sekä nahkavyön pehmusteella. Enemmän
Tekniset tiedot
Tuotekoodi
9873037
Paino
700 g
Käyttölämpötila
– 5 ... + 55 °C <80% Rh
EN 175
B
Hitsauslasi
XA 47
Katselualueen koko
97 x 47 mm
Hitsauslasin koko
110 x 90 mm
Suoja-asteikko
9-15
ADF-hitsauslasin kirkas tila
4
ADF-hitsauslasin CE-luokitus
1/1/1/2
ADF-hitsauslasin kytkentäaika
0,1 ms
LiFE+ Color (kyllä/ei)
Kyllä
Hiontatoiminto (kyllä/ei)
Kyllä
Paineilmasäädin
RSA 230
Beta e90 SFA Airline
Beta e90 SFA Airline Hitsaajan raitisilmajärjestelmä, joka liitetään hengitysilman syöttöverkkoon. Pakkaus sisältää Beta e90 SFA -hitsauskypärän, automaattisen SA 60B -hitsauslasin, RSA 230 -paineilmasäätimen, ilmaletkun ja ilmaletkun sovittimen RSA 230 -säätimelle, virtausmittarin sekä nahkavyön pehmusteella. Enemmän
Tekniset tiedot
Tuotekoodi
9873033
Paino
680 g
Käyttölämpötila
– 5 ... + 55 °C <80% Rh
EN 175
B
Hitsauslasi
SA 60B
Katselualueen koko
100 x 60 mm
Hitsauslasin koko
110 x 90 mm
Suoja-asteikko
9-13
ADF-hitsauslasin kirkas tila
3.5
ADF-hitsauslasin CE-luokitus
1/1/1/1
ADF-hitsauslasin kytkentäaika
0,1 ms
LiFE+ Color (kyllä/ei)
Kyllä
Hiontatoiminto (kyllä/ei)
Kyllä
Paineilmasäädin
RSA 230

Lisävarusteet

Kaikki Hengityssuojaimet Hitsauslasit Muu
Kemppi Beta Art e90 SFA product image

Beta Art e90 SFA

Erikoisversio suosituista Beta e ‑sarjan hitsauskypäristä. Valitse kahdesta ainutlaat...

Erikoisversio suosituista Beta e ‑sarjan hitsauskypäristä. Valitse kahdesta ainutlaatuisesta mallista: Metsä-mallissa näkyvät pohjolan männyn komeat piirteet, kun taas Jää-malli vangitsee talvisen maiseman kauneuden. Yhdistä Beta Art e90 SFA -hitsauskypärän ainutlaatuinen ulkoasu Beta-raitisilmajärjestelmään, niin saat TH2-tason hengityssuojauksen sekä luokkansa parhaan silmiensuojauksen automaattisesti tummuvan SA 60B ‑hitsauslasin ansiosta.

Tuotekoodi: 9873002AF – Beta e90 SFA Art Forest -maski 9873002AI – Beta e90 SFA Art Ice -maski

Kemppi PFU 210e product image

PFU 210e

PFU 210e on lujarakenteinen ja kestävä puhallinyksikkö. Siinä on puhallinnopeudet 160...

PFU 210e on lujarakenteinen ja kestävä puhallinyksikkö. Siinä on puhallinnopeudet 160 ja 210 litraa minuutissa, akun ja suodattimen tilan ilmaisimet sekä akkuvaihtoehtoina perusakku tai tehoakku.

Tuotekoodi: SP011996

Kemppi PFU 210e - suodatin product image

PFU 210e - suodatin

PFU 210e -puhaltimessa voidaan käyttää seuraavia suodattimia: Kipinäsuoja, esisuodati...

PFU 210e -puhaltimessa voidaan käyttää seuraavia suodattimia: Kipinäsuoja, esisuodatin, hiukkassuodatin, hajusuodatin ja kaasusuodatin. Lisätietoja Kempin suodattimista ja niiden tilaamisesta on suojavarusteluettelossa.

Kemppi RSA 230 product image

RSA 230

Vyöhön kiinnitettävä paineilmasäädin. Sillä ohjataan ilmanvirtausta hitsauskypärän ka...

Vyöhön kiinnitettävä paineilmasäädin. Sillä ohjataan ilmanvirtausta hitsauskypärän kankaisen kasvotiivisteeen sisään. Toimitetaan hengitysilman syöttöjärjestelmiin tarkoitettujen Gamma- ja Beta-mallien kanssa. Sisältää vaihdettavan äänenvaimentimen, joka pienentää ilmanvirtauksesta syntyvää melua.

Tuotekoodi: SP011617

Kemppi Multicharger MC-6 for PFU210e batteries product image

Multicharger MC-6 for PFU210e batteries

Multicharger MC-6 on tarkoitettu Kemppi PFU 210e -suodatinyksikön akkujen lataamiseen...

Multicharger MC-6 on tarkoitettu Kemppi PFU 210e -suodatinyksikön akkujen lataamiseen. Laturilaitteella voidaan ladata samanaikaisesti jopa 6 akkua. Samanaikaisesti voidaan ladata sekä SD- että HD-akkuja. Latausaika on noin 1,5 tuntia SD-akuille ja 3 tuntia HD-akuille.

Tuotekoodi: P0730 Multi-Charger 6 with EU plug P0731 Multi-Charger 6 with UK plug P0732 Multi-Charger 6 with DK plug P0733 Multi-Charger 6 with AS/NZS plug P0734 Multi-Charger 6 with CH plug

Kemppi SA 60B product image

SA 60B

Automaattisesti tummeneva hitsauslasi, jossa selkeä näkyvyys ja laaja näkökenttä. LiF...

Automaattisesti tummeneva hitsauslasi, jossa selkeä näkyvyys ja laaja näkökenttä. LiFE+ Color ADF -optiikka tarjoaa selkeän näkyvyyden työalueelle, ja kaukosäätöpainikkeiden avulla parametrien säätö on helppoa kypärää riisumatta. Tummuudet: 9-13 sekä hionta- ja leikkaustila.

Tuotekoodi: SP9873064

Kemppi XA 47 product image

XA 47

Automaattisesti tummeneva hitsauslasi, jossa LiFE+ Color ADF -optiikka tarjoaa selkeä...

Automaattisesti tummeneva hitsauslasi, jossa LiFE+ Color ADF -optiikka tarjoaa selkeän näkyvyyden työalueelle. Tummuusasteet: 5, 8, 9-13 ja 14, 15.

Tuotekoodi: SP9873063

Kemppi Leather welding bib product image

Leather welding bib

Nahkainen kaulasuoja on saatavilla lisävarusteena kiinnitettäväksi kaikkiin Alfa e- j...

Nahkainen kaulasuoja on saatavilla lisävarusteena kiinnitettäväksi kaikkiin Alfa e- ja Beta e-malleihin. Helppo kiinnitys ja irrotus painonappien avulla.

Tuotekoodi: SP015177

Kemppi Universal leather neck protector product image

Universal leather neck protector

Hitsausroiskeilta suojaava universaali kaula- ja hartiasuojain on saatavilla kaikkiin...

Hitsausroiskeilta suojaava universaali kaula- ja hartiasuojain on saatavilla kaikkiin Kempin hitsauskypäriin sekä muilla markkinoilla oleviin kypäriin.

Tuotekoodi: SP015579

Tuki

Tarvitsetko kulutusosia?

Tarvitsetko kulutusosia?

Tarvitsetko korjauksia tai kunnossapitoa?

Tarvitsetko korjauksia tai kunnossapitoa?

Usein kysytyt kysymykset (FAQ)

Usein kysytyt kysymykset (FAQ)

Sulje

Tekniset tiedot