Kempin vuoden 2018 liikevaihto 125 miljoonaa euroa

Hitsaavan teollisuuden ratkaisutoimittajan, lahtelaisen Kemppi Oy:n, vuoden 2018 konserniliikevaihto oli 125,1 (117,9) miljoonaa euroa. Liikevaihto nousi edellisvuoteen verrattuna 6,1% ja liikevoittoa kertyi 10,4 (11,0) miljoonaa euroa. Liikevoittoon vaikuttivat kertaluonteiset erät,  mutta mm. uudelleenorganisointien kautta saavutetut säästöt liiketoiminnan muissa kuluissa säilyttivät kannattavuuden melko hyvällä tasolla.

Markkinatilanne tilikauden aikana pysyi hyvänä lähes kaikilla markkina-alueilla ja myynnin kehitys oli suotuisaa erityisesti Venäjällä, Intiassa, Australiassa sekä osassa Euroopan maita. Kiinan tilanne jatkui haastavana. Poliittinen tilanne Isossa-Britanniassa sekä Lähi-Idässä vaikutti liikevaihtoon negatiivisesti. Valuuttakurssien vaihtelut heikensivät konsernin liikevaihtoa 3,1 M€ verrattuna 2017 valuuttakursseihin.

Tilikaudella perustettiin uusi tytäryhtiö Kiinan Wuxiin. Uuteen tuotantoyhtiöön siirretään vaiheittain pääosa Kempin poltintuotannosta. Henkilöstömäärä kasvoi 40 henkilöllä johtuen pääosin tuotannon määräaikaisista lisäresursseista Suomessa ja Wuxin tehtaan avaamisesta. Vastaavasti henkilöstömäärä Intiassa laski tuotannon päätyttyä.

Tilikauden jälkeen Kemppi Oy osti maaliskuussa 2019 Trafimet Group S.P.A:n koko osakekannan. Yrityskaupalla konserni vahvistaa asemaansa hitsausliiketoiminnan jälkimarkkinoilla. Kaupan myötä konsernin henkilökunta kasvoi noin 200 henkilöllä.

Talouden kehityksen odotetaan hieman hiipuvan Euroopassa vuoden 2019 aikana ja hitsauslaitemarkkinan maltillisen kasvun odotetaan jatkuvan globaalisti. Kilpailun arvioidaan jatkuvan voimakkaana ja hintakilpailun odotetaan lisääntyvän Euroopassa uusien aasialaisten kilpailijoiden myötä. Poliittisten riskien merkitys jatkuu globaalisti melko suurena ja valuuttakurssien epävarmuuden odotetaan vaikuttavan tulokseen.

Kasvumahdollisuuksia Kempille luovat tuotetarjoaman uudistaminen ja globaalisti kasvava kysyntä. Konsernin liikevaihdon odotetaan kasvavan edelliseen tilikauteen verrattuna.

Kemppi

Kemppi on hitsausalan edelläkävijä. Kehitämme älykkäitä laitteita, hitsaustuotannon hallintaohjelmistoja ja näitä tukevia asiantuntijapalveluja niin vaativiin teollisiin sovelluksiin kuin kuluttajan tarpeisiin. Haluamme tarjota ratkaisuja, joilla asiakkaamme voivat parantaa hitsaustuotantonsa arvoa merkittävästi. Kemppi konsernin liikevaihto on yli 150 miljoonaa euroa ja pääkonttorimme sijaitsee Lahdessa. Työllistämme yli 800 hitsausalan asiantuntijaa 17 maassa. Lisäksi partneriverkostomme tarjoaa paikallista asiantuntemusta asiakkaidemme käyttöön yli 60 maassa.

www.kemppi.fi

Sulje

Tekniset tiedot