Ulkoisia sidosryhmiä koskeva yksityisyyskäytäntö

Kuinka käsittelemme henkilötietojasi

Tietosuojailmoitus – ulkoiset sidosryhmät

Tämän ilmoituksen tarkoituksena on kertoa, miten Kemppi Group Oy, Kemppi Oy ja Kemppi Oy:n tytäryhtiöt (kuten Kemppi Sverige Ab, Weldindustry AS ja Trafimet Group SpA), mukaan lukien niiden tytäryhtiöt (jäljempänä \"Kemppi\" tai \"me\"), käsittelevät ulkoisten sidosryhmiemme, kuten asiakkaidemme, toimittajiemme, markkinoinnin liidien, tapahtumiin osallistujien ja mediayhteyshenkilöiden, henkilötietoja.

Henkilötietojesi hallinnoija on jokin Kemppi-yhtiöistä tai useampi niistä sen mukaan, mitä tarkoitusta varten tietoja käsitellään. Voit katsoa yritykset ja niiden yhteystiedot seuraavista linkeistä:

Jos sinulla on henkilötietojen käsittelyyn ja/tai tähän ilmoitukseen liittyviä kysymyksiä, ota yhteyttä Kemppi Group Oy:öön: Kempinkatu 1, 15810 Lahti, puh. +358389911, [email protected]. Tämä on suositeltu taho yhteydenottoa varten riippumatta siitä, minkä Kemppi-yhtiön kanssa olet tekemisissä.

Tämä tietosuojailmoitus kattaa seuraavat aiheet

 1. Miksi käsittelemme henkilötietojasi?
 2. Millaisia tietoja sinusta kerätään?
 3. Mistä keräämme henkilötietojasi?
 4. Kenen kanssa jaamme tietojasi, ja voidaanko tietojasi siirtää EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?
 5. Miten henkilötietojasi suojataan ja kuinka kauan tietoja käsitellään?
 6. Oikeutesi

Miksi käsittelemme henkilötietojasi?

Käsittelemme tietojasi suostumuksesi perusteella, voimassa olevan sopimuksen täyttämiseksi, sopimuksen tekemiseksi pyynnöstäsi, oikeutettujen etujen perusteella tai lakisääteisten velvoitteidemme täyttämiseksi.

Oikeutettua etua käytetään perusteena seuraavissa tapauksissa:

 • Yhteystietojesi välittäminen yhteistyökumppaneillemme, kuten jälleenmyyjille, jakelijoille ja huoltokorjaamoille, niiden tarjoamia palveluja koskevien tiedustelujesi perusteella.
 • Kemppi-yhtiön edustajien tai yhteistyökumppaneiden suorittama yhteystietojen kerääminen julkisista rekistereistä ja muista julkisesti saatavilla olevista lähteistä liiketoiminnallisten vuorovaikutusten aikana.
 • Kempin tarjoamien sovellusten käyttötiedot

Käsittelemme tietojasi seuraavia tarkoituksia varten:

 • Kempin ja sinun välisen suhteen hoitaminen ja kehittäminen
 • Markkinointi- ja viestintätoimet
 • Ilmoittautumiset tapahtumiin ja tapaamisiin sekä niiden järjestelyt (esim. tuotelanseeraukset ja koulutus).
 • Tarjousten, tilausten ja laskujen käsittely
 • Asiakaspalvelu
 • Kempin tarjoamien sovellusten hallinta (esim. turvallisuus, kapasiteetti ja käyttöoikeudet)

Profiloimme sinut sen perusteella, millainen suhde sinulla on meihin (esimerkiksi jälleenmyyjä, toimittaja tai kuluttaja), evästeiden avulla saatujen kiinnostuksen kohteiden tietojen perusteella sekä järjestelmiimme tekemiesi rekisteröintien, kuten takuurekisteröinnin tai käyttäjätilin rekisteröinnin, perusteella. Profilointitietoja käytetään viestinnän kohdentamiseen, ja niitä voidaan käyttää automaattisessa markkinoinnissa.

Millaisia tietoja sinusta kerätään?

Edellä lueteltuja tarkoituksia varten voimme käsitellä seuraavia henkilötietoja:

 • Yhteystietosi
 • Edustamasi yritys sekä työnimikkeesi ja roolisi siinä
 • Kemppi-suhteesi luokittelu (esim. liidi, asiakas, toimittaja, alihankkija tai mediayhteyshenkilö).
 • Suoramarkkinointiluvat ja/tai -kiellot
 • Kempin järjestämiin tapahtumiin ja tapaamisiin osallistumisen historia (esim. tuote-esittelyt ja koulutukset)
 • Mahdolliset Kempin tarjontaan liittyvät kiinnostuksen kohteet
 • Kempin tarjoamien sovellusten kirjautumistiedot ja mahdollinen käyttöloki
 • Tarjousten, tilausten ja laskujen historia
 • Takuu-, tuote- ja palvelurekisteröinnit
 • Kempin tapahtumissa otetut kuvat ja videot
 • Ruokavaliorajoitukset ja erityistarpeet, jotka liittyvät tietyn tapahtuman tai tapaamisen järjestelyihin
 • Vastauksesi asiakaskyselyihimme, antamasi palaute sekä lähettämäsi kysymykset ja palvelupyynnöt
 • Toimintasi Kempin verkkosivuilla, mukaan lukien vierailut sivuilla, sivuilla vietetty aika, keskeneräiset verkkokauppatilaukset jne.

Mistä keräämme henkilötietojasi?

Keräämme henkilötietojasi useilla eri tavoilla

 • Itse eri tavoilla antamiesi tietojen vastaanottaminen
 • Muiden yrityksesi yhteyshenkilöiden antamien tietojen vastaanottaminen
 • Kempin yhteistyökumppaneiden, kuten jälleenmyyjien, jakelijoiden ja huoltokorjaamoiden, antamien tietojen vastaanottaminen
 • Tietojen kerääminen automaattisesti evästeiden avulla evästeasetustesi mukaisesti, kun vierailet Kempin verkkosivuilla
 • Kempin edustajien tai yhteistyökumppaneiden suorittama tietojen kerääminen julkisista rekistereistä ja muista julkisesti saatavilla olevista lähteistä liiketoiminnallisten vuorovaikutusten aikana
 • Kempin tarjoamien sovellusten käyttösi perusteella

Kenen kanssa jaamme tietojasi, ja voidaanko tietojasi siirtää EU:n tai ETA:n ulkopuolelle?

Henkilötietojasi voidaan jakaa Kemppi-yhtiöiden välillä käytettäväksi tässä tietosuojailmoituksessa määriteltyihin tarkoituksiin, jos se on tarpeen Kempin sisäisen työnjaon vuoksi.

Jos etsit Kempin yhteistyökumppaneiden, kuten jälleenmyyjien, jakelijoiden tai huoltokorjaamoiden, tarjoamia palveluja, voimme jakaa yhteystietosi niille kumppaneille, jotka vaikuttavat sopivilta tarpeisiisi.

Henkilötietojen käsittely on osittain ulkoistettu palveluntarjoajille. Ulkoistaminen ulottuu palvelinkapasiteetin ostamisesta sellaisten palvelujen käyttämiseen, jotka edellyttävät, että palveluntarjoaja näkee henkilötietosi. Kukin palveluntarjoaja voi käsitellä henkilötietoja vain siinä määrin kuin se on tarpeen kyseisen palvelun tarjoamiseksi.

Sen mukaan, miten olet hyväksynyt evästeiden käytön verkkosivuillamme, henkilötietojasi voidaan siirtää evästeiden hyväksymislomakkeessa luetelluille kolmansille osapuolille.

Miten henkilötietojasi suojataan ja kuinka kauan tietoja käsitellään?

Tietojasi suojataan asianmukaisin fyysisin, teknisin ja järjestelyllisin toimenpitein luvattomalta käytöltä, muuttamiselta, poistamiselta tai muulta käsittelyltä. Pääsy henkilötietoihin on rajoitettu tietojen käsittelijän työroolin ja tehtävien mukaan.

Käytämme myös sopimusperusteisia keinoja suojellaksemme tietojasi, kun niitä jaetaan yritysten välillä. EU/ETA-alueen ulkopuolella sijaitsevien Kemppi-yhtiöiden kanssa on voimassa EU:n mallisopimuslausekkeita koskeva sopimus. Jos yhteistyökumppani/palveluntarjoaja on EU:n/ETA-alueen ulkopuolella, jaamme tietojasi vain, jos EU-komissio on hyväksynyt yhteistyökumppanin/palveluntarjoajan maan tietosuojan tason olevan riittävä tai jos olemme tehneet yhteistyökumppanin/palveluntarjoajan kanssa EU:n mallisopimuslausekkeita koskevan sopimuksen. Myös EU/ETA-alueella sijaitsevien osapuolten kanssa meillä on tarvittaessa käytössä tietojenkäsittelysopimukset.

Tässä tietosuojailmoituksessa on lueteltu useita eri tarkoituksia, joihin henkilötietojasi käytetään. Tietojesi käsittelyn aikajänne voi vaihdella tarkoituksesta riippuen hyvin lyhyestä useisiin vuosiin. Esimerkiksi tapahtumien ja tapaamisten järjestelyihin liittyviä ruokarajoituksia ja erityistarpeita koskevia tietoja säilytetään vain tapahtuman loppuun asti, ja laskuissa esiintyviä henkilötietoja säilytetään puolestaan kirjanpitosäännösten vuoksi useita vuosia. Arvioimme säännöllisesti, onko hallussamme olevien henkilötietojen säilyttäminen tarpeen, ja poistamme tiedot, jotka eivät ole enää tarpeen tässä tietosuojailmoituksessa lueteltuihin tarkoituksiin.

Oikeutesi

Jos haluat lisätietoja henkilötietojesi käsittelystä tai haluat harjoittaa oikeuksiasi, ota meihin yhteyttä osoitteessa [email protected].

Oikeus saada tietoja henkilötietojen käsittelystä

Sinulla on oikeus tietää henkilötietojesi käsittelystä. Tämän yksityisyyskäytännön tarkoituksena on täyttää tämä tavoite.

Oikeus saada pääsy tietoihin

Sinulla on oikeus tietää, käsittelemmekö sinua koskevia henkilötietoja. Jos käsittelemme niitä, sinulla on oikeus saada kopio näistä tiedoista.

Oikeus tietojen oikaisemiseen, poistamiseen ja käsittelyn rajoittamiseen

Jos käsittelemämme henkilötiedot ovat virheellisiä, voit pyytää meitä oikaisemaan sinua koskevat tiedot.

Voit pyytää meitä poistamaan sinua koskevat henkilötiedot. Emme kuitenkaan poista henkilötietojasi, jos käsittely on edelleen tarpeen oikeudellisten vaatimusten määrittämiseksi, täyttämiseksi tai puolustamiseksi tai jos käsittelyn jatkamiselle on muita pakottavia laillisia perusteita.

Huomaa, että jos olet antanut suostumuksesi kuviin ja videoihin ja niitä on jaettu esimerkiksi sosiaalisessa mediassa, ne voidaan poistaa vain Kempin hallinnoimista kanavista.

Jos katsot, että käsittelemämme tiedot ovat epätarkkoja tai että käsittely on lainvastaista, tai et hyväksy tietojesi käsittelyä, voit pyytää meitä rajoittamaan tietojesi käsittelyä. Tällaisissa tapauksissa saamme käsitellä tietojasi vain suostumuksellasi tai jos tarvitsemme tietojasi oikeudellisten vaatimusten määrittämistä, täyttämistä tai puolustamista varten.

Jos oikaisemme, poistamme tai rajoitamme tietojen käsittelyä pyyntösi perusteella, olemme velvollisia ilmoittamaan oikaisusta, poistosta tai rajoituksesta kaikille osapuolille, joille olemme aiemmin luovuttaneet tietojasi, jos se on mahdollista.

Oikeus peruuttaa suostumus

Jos henkilötietojesi käsittely perustuu suostumukseesi, voit peruuttaa suostumuksesi milloin tahansa.

Sinulla on oikeus kieltää meitä käsittelemästä henkilötietojasi. Voit harjoittaa tätä oikeutta milloin tahansa omaan erityistilanteeseesi liittyvin perustein. Tämän jälkeen emme saa jatkaa henkilötietojesi käsittelyä, paitsi jos siihen on pakottava oikeutettu syy, joka syrjäyttää etusi, oikeutesi ja vapautesi, tai jos käsittely on tarpeen oikeudellisten vaatimusten määrittämiseksi, täyttämiseksi tai puolustamiseksi.

Oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Jos katsot, että sinua koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan tietosuoja-asetusta, sinulla on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle. Voit tehdä valituksen siinä EU:n jäsenvaltiossa, jossa vakinainen asuinpaikkasi, työpaikkasi tai paikka, jossa väitetty rikkominen tapahtuu, sijaitsee. 

Tämä tietosuojailmoitus on päivitetty viimeksi 22. heinäkuuta 2022.

Sulje

Tekniset tiedot