Lasveiligheid is voor iedereen

Meer lasveiligheid met de juiste apparatuur

Lasveiligheid is voor iedereen

Lassen is een veeleisend proces, dat vragen oproept over de veiligheid van de werkomgeving. De juiste apparatuur en veiligheidsmaatregelen verminderen risico's aanzienlijk, helpen werkgerelateerde aandoeningen en letsel voorkomen en bieden de optimale omstandigheden om veiliger en comfortabeler te lassen, zonder in te leveren op efficiëntie. 

Gezondheidsgevaren op de werkvloer zijn een grote bron van zorg voor zowel werknemers als werkgevers, die de ogen, oren, het gezicht, de longen, het hoofd en het lichaam van lassers willen beschermen. Lasveiligheid wordt verbeterd door de juiste training, naleving van veiligheidsvoorschriften, bescherming en het minimaliseren of zelfs volledig elimineren van de blootstelling aan gevaren. Dit is mogelijk door lassers te voorzien van de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen, zoals lastoortsen en helmen, ademhalingsbeschermingsystemen en vlamwerende kleding. De aard en mate van bescherming hangt af van de taak en de blootstellingsduur. Lichte lashelmen kunnen bijvoorbeeld afdoende zijn voor incidenteel gebruik, terwijl voor langdurige blootstelling aan zwevende deeltjes en las- en slijprook de allerbeste luchttoestellen en aandacht voor ergonomie nodig zijn. 

Gezondheidsgevaren bij het lassen

De meeste veiligheidsgevaren tijdens het lassen komen voort uit blootstelling aan de warmte, de uv-straling, het intense licht en de dampen die vrijkomen bij het lassen. Lasdampen vormen een aanzienlijk gezondheidsrisico voor lassers en iedereen die in dezelfde ruimte aan het werk is. De meeste beroepslongziekten worden veroorzaakt door herhaalde, langdurige blootstelling aan luchtverontreiniging, maar zelfs een ernstige eenmalige blootstelling aan een gevaarlijke stof kan de longen beschadigen. Vaak moet worden gelast in moeilijke posities. Dit kan oververmoeidheid en arbeidsgerelateerd letsel veroorzaken. Lees meer waarom lasveiligheid belangrijk is en hoe u de meest voorkomende lasgevaren kunt vermijden.

Duik de wereld van lasveiligheid in

Wilt u uw kennis van lasveiligheid verdiepen? Kemppi Welding Value is een bedrijfsblog waarin we u op de hoogte houden van interessante onderwerpen. Blijf ons volgen!

De toekomst van lassen volgens lassers zelf

De veiligheid van lassers speelt natuurlijk een belangrijke rol bij alledaagse werkzaamheden. Nieuwe veiligheidsinnovaties worden samen met lasapparatuur ontwikkeld, zodat lassers onder omstandigheden met zo weinig mogelijk risico's kunnen werken. 

Normen die de Europese lasindustrie uitdagen

Normen veranderen als er iets verbeterd moet worden. Deze verbeteringen kunnen met lassen te maken hebben, maar ze kunnen ook te maken hebben met gerelateerde processen, met industriespecifieke factoren of met factoren die van invloed zijn op het eindproduct, zoals het milieu of de veiligheid.

Wat is de meest efficiënte manier om een lasser te beschermen tegen schadelijke lasdampen?

Zorgen over de risico's van lassers die worden blootgesteld aan schadelijke lasdampen hebben ertoe geleid dat zowel op Europees als nationaal niveau maatregelen zijn getroffen

WIST U DAT?

Praktische tips voor een veiligere werkomgeving voor lassers

Lasdampen aanpakken

Rookafzuiging is de meest betrouwbare, economische en efficiënte oplossing voor het verwijderen van lasdampen uit de lucht. Met een laspistool met rookafzuiging kunnen lasdampen efficiënt worden verwijderd bij de bron. Dit verbetert niet alleen de werkveiligheid voor lassers, maar voor iedereen die in dezelfde ruimte aan het werk is.

Comfortabeler lassen

Lastoortsen die ontworpen zijn voor betrouwbare lasprestaties bieden de beste bescherming en comfort tijden het lassen. Hiermee verbetert u de ergonomie bij al uw laswerkzaamheden. Een goede lastoorts met specifieke voordelen voor de gebruiker, waaronder een ergonomisch handvat dat de belasting op de pols verlaagt, vermindert de kans op letsel en zorgt dat een lasser efficiënter en langer achter elkaar kan lassen

Uitstekende ademhalings- en oogbescherming

Geavanceerde ademhalingsbeschermingsapparatuur zorgt voor veilige werkomstandigheden door te voorkomen dat u schadelijke, schurende deeltjes inademt. Doordat u schone, verse lucht inademt kunt u zich de hele werkdag lang concentreren. Voor nog meer veiligheid biedt het grote vizier uitstekend zicht, zodat u nog nauwkeuriger kunt werken.

Veilig ademhalen

Eén lasoperator kan tot 40 g dampen en rook per uur veroorzaken. Geavanceerde verseluchttoestellen voldoen aan de strengste EU-classificatie voor ademhalingsbescherming (TH3), zodat u wordt beschermd tegen 99,8% van de damp- en rookdeeltjes in de lucht.

Pak lasveiligheid stevig aan

Het assortiment veiligheidsproducten van Kemppi biedt hoogwaardige bescherming voor lasprocessen. Van de meest efficiënte en ergonomische pistolen met rookafzuiging, tot de beste helmen met ademhalingsbeschermingssystemen tegen langdurige blootstelling aan las- en slijpdampen in de lucht – inclusief uitdagende werkomgevingen met weinig licht.

OPTIMALE BESCHERMING

OPTIMALE BESCHERMING

De lastoorts die lasdampen direct bij de bron van verontreiniging verwijdert.

BETERE LASPRESTATIES

BETERE LASPRESTATIES

De veiligheid levert een wezenlijke bijdrage aan uitstekende laseigenschappen en minder spatten.

AANGENAAM IN DE HAND

AANGENAAM IN DE HAND

Uitstekende ergonomie maakt lassen een waar genot.

UITSTEKENDE ADEMHALINGSBESCHERMING

UITSTEKENDE ADEMHALINGSBESCHERMING

Lastoortsen en helmen met ademhalingsbeschermingsystemen die voldoen aan de strengste EU-classificatie.

Ontdek de juiste apparatuur

FLEXLITE GF

Laspistool met rookafzuiging voor MIG-lassen

BETA-ADEMHALINGSBESCHERMINGSYSTEEM

Lashelmen

GAMMA-ADEMHALINGSBESCHERMINGSYSTEEM VOOR LASWERK

GAMMA-ADEMHALINGSBESCHERMINGSYSTEEM VOOR SLIJPWERK

Flexlite-laspistool met rookafzuiging voor MIG-lassen

Productcatalogus voor pistolen en toortsen

Ademhalingsbeschermingsystemen

Productcatalogus voor lasveiligheid

Wilt u meer te weten komen?

De voorloper op het gebied van booglassen

Kemppi is dé toonaangevende ontwerper in de booglasindustrie. We zijn vastbesloten om de kwaliteit en productiviteit van lassen aan te jagen door voortdurend verder te ontwikkelen. Kemppi levert geavanceerde producten, digitale oplossingen en diensten voor professionals aan zowel industriële lasbedrijven als zelfstandige aannemers. Het gebruiksgemak en de betrouwbaarheid van onze producten zijn onze leidraad. We werken met een netwerk van zeer vakkundige partners in meer dan 70 landen om onze expertise beschikbaar te stellen. Kemppi, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in Lahti in Finland, heeft bijna 800 professionals in 17 verschillende landen in dienst en genereert een jaaromzet van 140 miljoen euro.

Kemppi – Designed for welders

Sluiten

Technische specificaties