Sikkerhet ved sveising tilhører alle

Bedre sikkerhet med riktig utstyr

Sikkerhet ved sveising tilhører alle

Den krevende prosessen ved sveising skaper bekymring rundt arbeidssikkerheten. Riktig utstyr og sikkerhetsforholdsregler reduserer betydelig risikoer, bidrar til å hindre arbeidsrelaterte sykdommer og skader og gir de beste forholdene for tryggere og mer komfortabel sveising uten at det går på bekostning av produktiviteten. 

Helsefarer på arbeidsplassen er en stor bekymring for både arbeidsgivere og ansatte, som ønsker å beskytte sveiserens øyne, ører, ansikt, lunger, hode og kropp. Sikkerhet ved sveising forbedres gjennom riktig opplæring, overholdelse av sikkerhetsforskrifter, beskyttelse og redusering eller eliminering av eksponering til farer. Dette gjøres ved å gi sveisere personlig verneutstyr, som sveisepistoler og -hjelmer, åndedrettsvern og brannsikker bekledning. Typen og nivået av beskyttelse avhenger av oppgaven og lengden på eksponeringen. Lette sveisemasker kan for eksempel være nok til sporadisk bruk, mens langvarig eksponering for sveiserøyk og sliping krever det aller beste åndedrettsvernet samt fokus på ergonomi. 

Helsefarer ved sveising

De fleste helsefarene innen sveising kommer fra eksponering til varme, UV-stråling, intenst lys og røyk som sveiseprosessene produserer. Sveiserøyk utgjør en helserisiko for sveiseren og alle som deler det samme arbeidsområdet. De fleste yrkesrelaterte lungesykdommene forårsakes av gjentatt, langvarig eksponering til luftbåren forurensning, men selv en enkelt eksponering for et farlig stoff kan skade lungene. Ofte foregår sveising i vanskelige posisjoner, som kan medføre stor slitasje og til og med yrkesskader. Lær mer hvorfor sveisesikkerhet er viktig og hvordan du kan unngå de vanligste sveisefarene.

Dypdykk i verdenen av sikkerhet ved sveising

Vil du øke kunnskapen om sveisesikkerhet? Kemppi Welding Value er en bedriftsblogg som holder deg oppdatert på populære emner. Følg med!

Sveisingens fremtid – som sett av sveiserne

Sikkerheten til sveiserne er naturligvis en viktig faktor i det daglige arbeidet. Nye sikkerhetsinnovasjoner utvikles side om side med sveiseutstyret for å sikre at sveisere kan arbeide i et så trygt miljø som mulig. 

Standarder utfordrer den europeiske sveisebransjen

Standarder endres når noe må forbedres. Forbedringer kan gjelde sveising, men de kan også gjelde tilknyttede prosesser, bransjespesifikke faktorer eller faktorer knyttet til sluttproduktet, som miljø eller sikkerhet.

VET DU HVORDAN SVEISERE KAN BESKYTTE SEG BEST MULIG MOT SKADELIG SVEISERØYK?

Bekymring over at sveisere kan bli utsatt for skadelig sveiserøyk, har ført til at tiltak har blitt satt i verk i EU og på nasjonalt plan.

VISSTE DU?

Praktiske tips for å forbedre sveiserens arbeidssikkerhet

Håndtere sveiserøyk

Røykavsug er den mest pålitelige, ergonomiske og effektive løsningen for å fjerne luftbåren sveiserøyk. Når du bruker en sveisepistol med røykavsug, fjernes sveiserøyken effektivt rett fra kilden, noe som ikke bare gir sveiseren, men alle arbeiderne i det samme området bedre arbeidssikkerhet.

Mer komfortabel sveising

For å forbedre hverdagsergonomien gir sveisepistoler, utviklet for pålitelig sveiseytelse, den best mulige beskyttelsen og komforten for sveising. En skikkelig sveisepistol med spesifikke brukerverdier, deriblant ergonomisk håndtak for å redusere belastningen på håndleddet, reduserer faren for skader og gjør at sveiseren kan sveise mer effektivt i lengre arbeidsøkter.

Førsteklasses åndedrettsvern og øyebeskyttelse

Avansert åndedrettsvern sikrer trygge arbeidsforhold samtidig som det beskytter deg mot å puste inn skadelige og slipende partikler. Å puste ren, frisk luft hjelper deg å holde fokus gjennom hele arbeidsdagen. For å ytterligere forbedre sikkerheten din, sørger det store visiret for god sikt og bedre arbeidspresisjon.

Et trygt pustemiljø

Én sveiser kan produsere opptil 40 gram luftbårne avgasser og partikler i timen. Avanserte åndedrettsvern oppfyller den høyeste klassifiseringen for åndedrettsvern (TH3) som beskytter mot 99,8 % av luftbårne avgasser og partikler.

SIKRE PÅKREVD SIKKERHET PÅ ARBEIDSSTEDET

Ifølge arbeidsmiljøloven er bruk av hjelm på byggeplasser strengt påbudt, og arbeidere på stedet skal ha vernebriller og hørselsvern. Kemppi Beta e for SH-produktserien er en enkel løsning for rask montering og demontering av sveisevisiret på hjelmens hørselsvernfester, slik at de vanlige arbeidsoppgavene raskt kan gjenopptas når du har på hjelm og hørselsvern.

Lys opp dagen din med LED-arbeidslys

Ved sveising og sliping bør man være spesielt oppmerksom på synlighet og øyebeskyttelse. Den unike Kemppi-spesifikke funksjonen er de integrerte batteridrevne LED-arbeidslysene  for Zeta-sveise- og slipehjelmer. Den automatiske funksjonen slår av arbeidslysene automatisk ved arbeid i sterkt lys. Når lysbuen slukkes eller når du arbeider i svak belysning, slås arbeidslysene på automatisk.

Ta et fast grep om sveisesikkerhet

Kemppis serie med sikkerhetsprodukter tilbyr førsteklasses beskyttelse for alle sveiseprosesser. Fra de mest effektive og ergonomiske røykavsugpistolene til de beste hjelmene med åndedressvern for å hindre langvarig eksponering for sveiserøyk – inkludert arbeidsmiljøer med utfordrende og dårlige lysforhold.

BESKYTTELSE PÅ SITT BESTE

BESKYTTELSE PÅ SITT BESTE

Sveisepistol som fjerner sveiserøyk direkte fra forurensningskilden.

UTMERKET SVEISING

UTMERKET SVEISING

Sikkerhet betyr overlegne sveiseegenskaper og redusert sveisesprut.

EN FORNØYELSE Å HOLDE

EN FORNØYELSE Å HOLDE

Førsteklasses ergonomi gjør sveising til en fryd.

FØRSTEKLASSES ÅNDEDRETTSVERN

FØRSTEKLASSES ÅNDEDRETTSVERN

Sveisepistoler og friskluftsmasker som oppfyller den høyeste EU-klassifiseringen.

Oppdag det riktige utstyret

FLEXLITE GF

MIG-sveisepistol med røykavsug

BETA ÅNDEDRETTSSYSTEM

Sveisehjelmer

GAMMA ÅNDEDRETTSSYSTEM FOR SVEISING

GAMMA ÅNDEDRETTSSYSTEM FOR SLIPING

Zeta sveise- og slipemasker

BETA E FOR VERNEHJELM

Vil du vite mer?

Lukk

Tekniske spesifikasjoner