Alle fortjener svejsesikkerhed

Bedre svejsesikkerhed med det rigtige udstyr

Alle fortjener svejsesikkerhed

Svejsning er en krævende proces, som kan give anledning til bekymringer vedrørende sikkerheden på arbejdspladsen. Ved at bruge det rigtige udstyr og træffe de rigtige sikkerhedsforanstaltninger kan man reducere risikoen betydeligt, forebygge arbejdsbetingede sygdomme og skader samt tilvejebringe de bedst mulige betingelser for sikker og mere behagelig svejsning uden at gå på kompromis med effektiviteten. 

Sundhedsfarer på arbejdspladsen er en væsentlig bekymring for både arbejdsgivere og medarbejdere, som ønsker at beskytte svejserens øjne, ører, ansigt, lunger, hoved og krop. Svejsesikkerheden kan forbedres gennem korrekt uddannelse, overholdelse af sikkerhedsbestemmelser, beskyttelse samt minimering eller eliminering af eksponering for risici. Det sker ved at forsyne svejserne med personlige værnemidler som svejsebrændere og svejsehjelme, friskluftudstyr til svejsning og flammehæmmende tøj. Typen og niveauet af beskyttelse afhænger af opgaven og eksponeringstiden. For eksempel er lette svejsehjelme tilstrækkelige til lejlighedsvis brug, mens længere tids eksponering for svejserøg og slibestøv kræver det allerbedste åndedrætsværn samt fokus på ergonomi. 

Sundhedsfarer ved svejsning

De fleste sikkerhedsrisici ved svejsning opstår som følge af eksponering for varme, UV-stråling, intenst lys og den røg, der dannes i svejseprocessen. Svejserøg udgør en sundhedsfare for svejseren og andre personer, der arbejder i nærheden. De fleste arbejdsbetingede lungesygdomme er forårsaget af gentagen, længerevarende eksponering for luftbåren forurening, men selv en enkelt, kraftig eksponering for et skadeligt stof kan skade lungerne. Ofte skal der svejses i svære positioner, hvilket kan belaste svejseren betydeligt og give arbejdsskader.

Lær mere om hvorfor svejsesikkerhed er vigtig, og hvordan du undgår de mest almindelige farer ved svejsning.

Et dybere indblik i svejsesikkerhed

Vil du gerne uddybe din viden om svejsesikkerhed? Kemppi Welding Value er en virksomhedsblog, der holder dig opdateret om brandvarme emner. Hold øje med siden her!

Fremtidens svejsning – set fra en svejsers synspunkt

Sikkerheden for svejsere er naturligvis en vigtig faktor i det daglige arbejde. Nye sikkerhedsteknologier udvikles side om side med svejseudstyret for at sikre, at svejserne kan arbejde under forhold med så få risici som muligt. 

Standarder udfordrer den europæiske svejseindustri

Standarderne ændres, når noget skal forbedres. Forbedringerne vedrører nogle gange selve svejseprocessen, men de kan også vedrøre relaterede processer, branchespecifikke faktorer eller faktorer, der vedrører slutproduktet, f.eks. miljø eller sundhed.

VED DU, HVORDAN MAN MEST EFFEKTIVT BESKYTTER SVEJSERE MOD SKADELIG SVEJSERØG?

Bekymring for svejsernes risiko for at blive udsat for skadelig svejserøg har foranlediget tiltag både nationalt og på EU- niveau.

VIDSTE DU DET?

Praktiske tips til at forbedre sikkerheden på arbejdspladsen for svejsere

Håndtering af svejserøg

Røgudsugning er den mest pålidelige, økonomiske og effektive løsning til fjernelse af svejserøg. Ved brug af en svejsepistol med røgudsugning bliver svejserøgen fjernet direkte ved kilden, hvilket ikke blot sikrer svejseren, men alle de personer, der arbejder i nærheden, bedre forhold på arbejdspladsen.

Mere behagelig svejsning

Når det gælder om at forbedre ergonomien i hverdagen, giver svejsebrændere, der er designet til at sikre pålidelige svejseresultater, den bedst mulige beskyttelse og komfort ved svejsning. Den rigtige svejsebrænder med særligt brugervenlige egenskaber, herunder et ergonomisk håndtag, der reducerer belastningen af håndleddet, nedsætter risikoen for personskader og giver svejseren mulighed for at svejse mere effektivt i længere tid ad gangen.

Optimal beskyttelse af åndedræt og øjne

Avancerede åndedrætsværn garanterer sikre arbejdsforhold, fordi det beskytter mod indånding af skadelige, slibende partikler. Indånding af ren, frisk luft bevarer fokus gennem hele arbejdsdagen. Det store visir giver yderligere sikkerhed med fremragende udsyn og bedre præcision i arbejdet.

Et sikkert miljø for åndedrættet

Én svejser kan producere op til 40 gram luftbårne røggasser og partikler i timen. Avanceret friskluftudstyr til svejsning opfylder de højeste EU-klassifikationskrav til ydeevne for friskluftapparater (TH3), der beskytter dig mod 99,8 % af de luftbårne røggasser og partikler.

SIKRING AF OBLIGATORISK SIKKERHED PÅ ARBEJDSSTEDET

Ifølge arbejdsmiljøloven er brug af sikkerhedshjelm på byggepladser absolut obligatorisk, og arbejdere på arbejdsstedet skal være udstyret med øjen- og høreværn. Kemppi Beta e for SH-produktserien giver en nem løsning til at fastgøre svejsevisiret til sikkerhedshjelmen og fjerne det igen for at fortsætte med andet arbejde – alt imens du bærer sikkerhedshjelmen og høreværnet.

Lys din dag op med LED-arbejdslys

Ved svejsning og slibning skal der lægges særlig vægt på godt udsyn og øjenbeskyttelse. En unik Kemppi-egenskab er det integrerede batteridrevne LED-arbejdslys som Zeta svejse- og slibehjelme kan leveres med. Den automatiske funktion slukker automatisk arbejdslyset, når der arbejdes i stærkt lys. Når lysbuen slukker eller man arbejder i dæmpet belysning, vil arbejdslyset automatisk tænde.

Få godt greb om svejsesikkerheden

Kemppis sortiment af sikkerhedsprodukter yder førsteklasses beskyttelse ved svejsning. Vi har alt fra de mest effektive og ergonomiske svejsepistoler med røgudsugning til de bedste svejsehjelme med friskluftforsyning, som forhindrer længere tids eksponering for luftbåret svejserøg – også til arbejdsmiljøer med vanskelige forhold med dårligt lys.

DEN BEDSTE BESKYTTELSE

DEN BEDSTE BESKYTTELSE

Svejsebrænder, der fjerner svejserøgen direkte ved forureningskilden.

SVEJSNING MED BEDRE RESULTATER

SVEJSNING MED BEDRE RESULTATER

Sikkerheden er med til at give fremragende svejseegenskaber og mindre svejsesprøjt.

GOD AT HOLDE OM

GOD AT HOLDE OM

Fremragende ergonomi gør svejsning til en fornøjelse

OPTIMAL BESKYTTELSE AF ÅNDEDRÆTTET

OPTIMAL BESKYTTELSE AF ÅNDEDRÆTTET

Svejsebrændere og svejsehjelme med friskluftforsyning, som opfylder de højeste EU-klassifikationskrav.

Find det rigtige udstyr

FLEXLITE GF

Svejsepistol med røgudsugning til MIG-svejsning

BETA-FRISKLUFTUDSTYR

Svejsehjelme

GAMMA-FRISKLUFTUDSTYR TIL SVEJSNING

GAMMA-FRISKLUFTUDSTYR TIL SLIBNING

Zeta-hjelme til svejsning og slibning

BETA E TIL SIKKERHEDSHJELM

Vil du vide mere?

Luk

Tekniske specifikationer