Alla har rätt till säkerhet vid svetsning

Rätt utrustning ger bättre säkerhet vid svetsning

Alla har rätt till säkerhet vid svetsning

Svetsning är en krävande process som är förknippad med risker. Rätt utrustning och säkerhetsåtgärder minskar riskerna avsevärt, motverkar yrkesrelaterade sjukdomar och skador samt ger bästa möjliga förutsättningar för säkrare och bekvämare svetsarbete utan att effektiviteten försämras. 

Hälsoriskerna för ögon, öron, ansikte, lungor, huvud och kropp på svetsarbetsplatsen är ett stort bekymmer för både arbetsgivare och svetspersonal. Säkerheten vid svetsning förbättras genom bra utbildning, efterlevnad av säkerhetsbestämmelser, skydd och minimering eller eliminering av exponeringen för risker. Det senare görs genom att svetsarna förses med personlig skyddsutrustning som svetspistoler och hjälmar, andningsskydd och flamsäkra kläder. Typen och nivån av skydd beror på svetsarbetets art och exponeringstiden. Till exempel kan en lätt svetshjälm vara tillräcklig vid tillfällig användning, medan bästa möjliga andningsskydd och uppmärksamhet på ergonomin krävs vid långtidsexponering för luftburen svets- och sliprök. 

Hälsorisker vid svetsning

De flesta hälsorisker vid svetsning kommer av exponering för höga temperaturer, UV-strålning, intensivt ljus och rök som svetsningen ger upphov till. Svetsrök utgör en hälsorisk för både svetsare och andra personer i samma arbetsmiljö. De flesta yrkesrelaterade lungsjukdomar orsakas av upprepad och långvarig exponering för luftburna föroreningar, men även en enstaka kraftig exponering för ett farligt ämne kan skada lungorna. Ofta utförs svetsning i svåra arbetsställningar som kan leda till svår utmattning och belastningsskador. Läs mer varför svetssäkerhet är viktigt och hur man undviker de vanligaste svetsriskerna.

Fördjupa dig i svetssäkerhet

Vill du fördjupa din kunskap om säkerhet vid svetsning? Kemppi Welding Value är en företagsblogg som håller dig uppdaterad om heta ämnen. Håll ögonen öppna!

Framtidens svetsning – i svetsarens ögon

Svetsarens säkerhet är en naturlig huvudfaktor i det dagliga arbetet. Nya säkerhetsinnovationer utvecklas parallellt med svetsutrustningen för att säkerställa att svetsare kan arbeta under så riskfria förhållanden som möjligt. 

Standarder utmanar den europeiska svetsindustrin

Standarder förändras när något behöver förbättras. Förbättringarna kan avse själva svetsningen, men kan också röra kringprocesser, branschspecifika faktorer eller sådant som slutprodukten påverkar, till exempel miljön eller säkerheten.

Vet du vilket som är det mest effektiva sättet att skydda svetsare från skadlig svetsrök?

Oron över att svetsare riskerar att utsättas för skadlig svetsrök har lett till att åtgärder börjat vidtas, både inom EU och på nationell nivå.

VISSTE DU DETTA?

Praktiska tips för att förbättra arbetssäkerheten för svetsare

Hantera svetsrök

Rökutsug är den mest pålitliga, ekonomiska och effektiva lösningen för att avlägsna luftburen svetsrök. När en svetspistol med rökutsug används avlägsnas svetsröken direkt vid källan, så att inte bara svetsaren utan också alla andra i samma omgivning får en bättre arbetsmiljö.

Bekvämare svetsning

Svetspistoler som är utformade för att ge pålitlig svetsprestanda ger bästa möjliga skydd och komfort vid svetsning och förbättrar ergonomin i det dagliga arbetet. En bra svetspistol med användaranpassade egenskaper, till exempel ergonomiskt handtag som minskar belastningen på handleden, minskar skaderisken och gör att svetsaren kan arbeta effektivare och under längre tidsperioder.

Förstklassigt skydd för lungor och ögon

Avancerade andningsskydd skyddar mot inandning av skadliga slippartiklar och säkerställer säkra arbetsförhållanden. Inandningen av ren friskluft hjälper svetsaren att behålla koncentrationen hela arbetsdagen. Det stora visiret ger ett utmärkt synfält och större precision i arbetet, vilket förbättrar säkerheten ytterligare.

En säker andningsmiljö

En svetsare kan alstra upp till 40 g luftburen rök och partiklar per timme. Avancerade andningsskydd som uppfyller TH3, den högsta klassen för andningsskydd inom EU, skyddar mot 99,8 % av röken och de luftburna partiklarna.

Ta ett fast grepp om svetssäkerheten

Kemppis utbud av personlig skyddsutrustning erbjuder ypperligt skydd vid svetsning. Det omfattar allt från de mest effektiva och ergonomiska rökutsugspistolerna till de bästa hjälmarna med andningsskydd som förhindrar långvarig exponering för luftburen svetsrök, det även vid utmanande arbete i dåligt upplysta miljöer.

BÄSTA TÄNKBARA SKYDD

BÄSTA TÄNKBARA SKYDD

Rökutsugspistoler som avlägsnar svetsrök direkt vid den förorenande källan.

SVETSNING PÅ EN NY NIVÅ

SVETSNING PÅ EN NY NIVÅ

Säkerhet i tillägg till utmärkta svetsegenskaper och minskat sprut och stänk.

ETT NÖJE ATT ANVÄNDA

ETT NÖJE ATT ANVÄNDA

Utmärkt ergonomi gör det till ett nöje att svetsa.

FÖRSTKLASSIGT ANDNINGSSKYDD

FÖRSTKLASSIGT ANDNINGSSKYDD

Svetspistoler och andningsskydd som uppfyller den högsta EU-klassen.

Upptäck rätt utrustning

FLEXLITE GF

Rökutsugspistol för MIG/MAG‑svetsning

BETA-ANDNINGSSYSTEM

Svetshjälmar

GAMMA-ANDNINGSSYSTEM FÖR SVETSNING

GAMMA-ANDNINGSSYSTEM FÖR SLIPNING

Flexlite MIG/MAG‑rökutsugspistol

Produktkatalog med svetspistoler och brännare

Andningssystem

Produktkatalog för säkerhet vid svetsning

Vill du veta mer?

Föregångare inom bågsvetsning

Kemppi är ledande inom design av bågsvetsutrustning. Vi vill öka kvaliteten och produktiviteten vid svetsning genom att hela tiden fortsätta att utveckla ljusbågen. Kemppi tillhandahåller avancerade produkter, digitala lösningar och tjänster till allt från industriella svetsföretag till enskilda entreprenörer. Vår ledstjärna är att våra produkter ska vara lättanvända och pålitliga. Vi ser till att vår expertis finns tillgänglig lokalt genom att samarbeta med ett mycket kvalificerat partnernätverk som täcker över 70 länder. Kemppi har sitt huvudkontor i Lahtis i Finland. Företaget har nästan 800 anställda i 17 länder och en omsättning på 140 miljoner euro.

Kemppi – Designed for welders

Stäng

Tekniska data