Lasveiligheid

Uw lasnaad, uw gezondheid – onze missie.

Booglassen brengt net als alle andere industriële beroepen de nodige risico's met zich mee. Toch is lassen een veilige activiteit zolang de juiste risicobeoordeling wordt uitgevoerd, de juiste maatregelen worden genomen en de juiste persoonlijke beschermingsmiddelen worden gebruikt. Gebruik altijd goedgekeurde lasveiligheidsuitrusting.

 

Fel licht / ultraviolette straling

De lichtboog is een van de bekendste symbolen voor het lasproces, maar achter de natuurlijke schoonheid van licht en vonken schuilt ook een gevaar. Wie zonder oogbescherming direct in het licht van de boog kijkt, kan zijn ogen permanent beschadigen. Zelfs korte blootstelling kan verbranding van het oogoppervlak veroorzaken. Als dit gebeurt, spreken we van 'lasogen'. Ultraviolette of infraroodstraling, maar ook andere zichtbare effecten zoals hete spatten, kunnen de ogen beschadigen en de onbeschermde huid verbranden.

Oogbescherming bij laswerkzaamheden

De ogen van lassers moeten effectief worden beschermd met een goedgekeurde lashelm die is voorzien van een laslens met eventueel filter. Kemppi ADF-lenzen (automatisch verduisterend) en passieve lenzen (goedgekeurde laslenzen van gekleurd glas) voor lasmaskers bieden 100% bescherming tegen ultraviolette straling.

Lashelmen of lasmaskers worden gedurende lange tijd gedragen. Hun beschermingsklasse, gewicht en balans variëren aanzienlijk. Daarom is het extra belangrijk om het juiste model met het juiste beschermingsniveau voor uw toepassing en persoonlijke situatie te kiezen. Lashelmen of lasmaskers met automatisch verduisterende laslenzen maken het werk van de lasser gedurende het hele lasproces eenvoudiger en sneller.

Ademhalingsbescherming bij laswerkzaamheden

Een van de mogelijkheden is om een lashelm of lasmasker met gelaatsafdichting te dragen. Ze zijn voorzien van een goed ademhalingssysteem dat de lasser beschermt tegen dagelijkse blootstelling aan giftige of carcinogene dampen en gassen (chemische stoffen die kankerverwekkend kunnen zijn). Deze verseluchttoestellen worden ademhalingsbeschermingssystemen of PAPR-systemen genoemd. Een compleet ademhalingsbeschermingssysteem bestaat uit een filter, slangenset en hoofdharnas. Ademhalingsbeschermingssystemen voor lassers zijn geclassificeerd aan de hand van het beschermingsniveau dat ze de drager bieden. Welke klasse een systeem krijgt, is afhankelijk van de mate waarin het vervuilde lucht uit de lasomgeving tegenhoudt. Deze classificatie heeft niet alleen te maken met de effectiviteit van een filtersysteem. De classificatie is gebaseerd op de totale gemeten gecombineerde inwaartse lekkage van het hele ademhalingsbeschermingssysteem. Dit noemen we de TIL-klasse (Total Inward Leakage). Kemppi levert systemen met een maximale bescherming tegen inwaartse lekkage (TIL) van 99,8%.  

Lashelmen met automatisch verduisterende laslenzen maken het werk van de lasser gedurende het hele lasproces eenvoudiger en sneller.

Giftige dampen en gassen

Normaal gesproken ademen we gedurende een werkdag van acht uur 4000 liter lucht in en uit. Tegelijkertijd kan één enkele lasser tot wel 40 gram luchtgedragen damp en fijnstof per uur voortbrengen. Deze lasrook bestaat uit gassen en kleine deeltjes en kan meer dan 40 verschillende stoffen bevatten die afkomstig zijn van het te lassen materiaal, van toevoegmateriaal of van oppervlaktebehandelingen zoals verf of coatings. Deze lasrook vormt dan ook een gevaar voor de menselijke gezondheid: zonder bescherming kunnen de minuscule dampdeeltjes diep in de longen terechtkomen. Bovendien kan langdurige blootstelling aan kankerverwekkende stoffen en verontreiniging in de lucht leiden tot gezondheidsproblemen op de lange termijn, zoals kanker en ademhalingsaandoeningen. Beroepslongziekten kunnen worden voorkomen door het juiste ademhalingsbeschermingssysteem te gebruiken.

Door de juiste veiligheidsaanwijzingen op te volgen, kan de blootstelling aan dampen en gassen worden beperkt:

 • Zorg dat de laslocatie goed geventileerd wordt. Dit voorkomt dat de dampen en gassen in de ademzone en omgeving komen.
 • Lassers moeten altijd een goedgekeurd ademhalingsbeschermingssysteem dragen.

 Werken in krappe ruimten

Er zijn situaties waarbij een lasser in een krappe ruimte zoals een tank, pijpleiding of schachtput moet werken. Inerte gassen en sommige veelvoorkomende chemische reacties kunnen de hoeveelheid zuurstof in deze ruimten verkleinen of verdringen. Onderzoek altijd of het mogelijk is om de taak uit te voeren zonder in een krappe ruimte te werken. Voer altijd een risicobeoordeling uit voordat u aan de slag gaat in krappe ruimten waar het zuurstofniveau onder de 17% kan dalen.

Als u in een krappe ruimte moet werken:

 • Draag een goedgekeurd ademhalingsbeschermingssysteem of lasrookmasker.
 • Zorg dat u in geval van nood het reddingsplan kent.
 • Gebruik geen ademhalingsbeschermingssysteem met zuurstofvoorziening: u werkt in een zeer brandgevaarlijke omgeving.
 • Onthoud dat de meeste lasgassen, met inbegrip van alle inerte gassen, geen geur hebben en de ademlucht kunnen verdringen.
 • Zorg dat de beschermgasslangen en -aansluitingen goed zijn afgedicht.
 • Werk nooit alleen.

 

Hitte, vuur en brandwonden

De aanwezigheid van brandbare materialen in de werkomgeving is de meest voorkomende reden van brand. Voorkom het risico op brand door de werkomgeving vrij te houden van brandbare materialen zoals hout en textiel. Houd er rekening mee dat hitte en vonken een flinke afstand kunnen overbruggen.

Zorg altijd dat u in geval van nood het reddingsplan kent en weet waar de brandblussers zich bevinden. De brandblussers moeten zich in de buurt van de laslocatie bevinden. Als het niet mogelijk is om de omgeving vrij te houden van brandbare materialen, moet er gedurende ten minste 60 minuten na het lassen een brandwacht worden ingesteld om te controleren of de vonken niet tot brand leiden. Het is ook mogelijk om de laslocatie van de omgeving af te scheiden met brandwerende dekens of panelen.

Lasspatten zijn de oorzaak van veelvoorkomend maar niet ernstig letsel bij lassers. Hierdoor kunnen brandplekken op de huid ontstaan. Als de nek van de lasser tijdens het werken niet goed is beschermd, kan blootstelling aan uv-straling bovendien 'zonnebrand' veroorzaken. Op de lange termijn kan deze blootstelling zelfs tot permanente schade leiden. Bescherm blootliggende huid daarom altijd met toepasselijke kleding.

Letsel en verwondingen kunnen worden voorkomen door gebruik te maken van goedgekeurde persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) en door het lichaam geheel te bedekken tijdens het lassen. Dikke handschoenen en kleding met lange mouwen van vlamvertragend materiaal behoren tot de standaarduitrusting van elke lasser.

Elektrische schokken

De kans op elektrische schokken is altijd aanwezig. Elektrische schokken vormen een ernstig risico voor de lasser en kunnen leiden tot zwaar letsel of zelfs overlijden. Er zijn verschillende manieren om de kans op elektrocutie tijdens het lassen te verkleinen:

 • Zorg altijd dat de apparatuur geïnspecteerd is en correct functioneert. Gebruik nooit beschadigde onderdelen.
 • Gebruik alleen bekende apparatuur waarvan u weet hoe u die moet bedienen. Bij twijfel: niet gebruiken.
 • Apparatuur mag uitsluitend worden gerepareerd of onderhouden door geautoriseerde herstelwerkplaatsen.
 • Gebruik alleen schone en droge lashandschoenen. Raak de metalen delen van een lastang niet aan met de blote huid of vochtige kleding.
 • Draag kleding die uw lichaam volledig bedekt.
 • Gebruik een droog werkoppervlak zoals een mat of een houten pallet zodat u geen contact maakt met natte of geleidende oppervlakken.

 

Lichamelijke risico's

Ergonomie wordt steeds belangrijker, ook tijdens het lassen. Uitglijden, struikelen en vallen zijn belangrijke oorzaken van incidenten op de werkvloer. Maar ook letsels zoals verbrijzelde tenen en vingers behoren tot de lichamelijke risico's van lassers. Het gebruik van de toepasselijke persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) biedt bescherming tegen deze lichamelijke risico's. Oorkappen en oordoppen beschermen tegen geluid. Een veiligheidshelm beschermt het hoofd tegen vallen of scherpe voorwerpen.

Een schone en opgeruimde werkomgeving maakt het werk van een team lassers veiliger en gemakkelijker. Kies lasapparatuur die past bij de werkzaamheden en de werkomgeving. Makkelijk verplaatsbare apparatuur is een grote plus en kan bovendien bijdragen aan een sneller, veiliger en efficiënter werkproces.

 

Risico's bij laswerkzaamheden volgens SFS-EN ISO 4063. 

Vormgeven aan de toekomst van booglassen

Kemppi is dé toonaangevende ontwerper in de booglasindustrie. We zijn vastbesloten om de kwaliteit en productiviteit van lassen aan te jagen door voortdurend verder te ontwikkelen. Kemppi levert geavanceerde producten, digitale oplossingen en diensten voor professionals aan zowel industriële lasbedrijven als zelfstandige aannemers. Het gebruiksgemak en de betrouwbaarheid van onze producten zijn onze leidraad. We werken met een netwerk van zeer vakkundige partners in meer dan 70 landen om onze expertise beschikbaar te stellen. Kemppi, waarvan het hoofdkantoor is gevestigd in Lahti in Finland, heeft bijna 800 professionals in 17 verschillende landen in dienst en genereert een jaaromzet van 140 miljoen euro.

Kemppi – Designed for welders

Sluiten

Technische specificaties