Andere lasmethoden

MIG-boogsolderen, laserlassen, onder poeder lassen, plasmalassen, spotlassen, wrijvingslassen en explosielassen

MIG-boogsolderen

MIG-boogsolderen werd geïntroduceerd in de jaren 90. Het lijkt sterk op MIG-/MAG-lassen. Het grootste verschil zit in het gebruik van de toevoegmateriaaldraden en het smelten van het basismateriaal, aangezien dat niet smelt bij MIG-boogsolderen.

Ook is de warmte-inbreng bij MIG-boogsolderen aanzienlijk lager dan bij MIG-/MAG-lassen. Daarom is MIG-boogsolderen bijzonder geschikt voor het verbinden van verzinkte plaatdelen, zoals die bijvoorbeeld in de automotive-industrie worden toegepast. Dankzij de lage warmte-inbreng trekt het plaatmateriaal niet krom en wordt de zinklaag niet beschadigd. Hierdoor toont de automotive-industrie grote interesse voor MIG-boogsolderen. MIG-boogsolderen wordt door schadeherstellers ook vaak toegepast om carrosserieschade te herstellen.

Laserlassen

Het principe van laserlassen is eenvoudig: een laserstraal gevormd met kooldioxide of een NdYAG-laser wordt op het werkstuk gericht om de delen samen te voegen. Beschermgas wordt toegepast om de oxidatie van het te lassen materiaal te voorkomen en om de optica van het lasapparaat te beschermen.

De voordelen van laserlassen zijn een hoge lassnelheid, een smalle las en een lage warmte-inbreng. Daarom is deze methode het beste toe te passen wanneer een kleine thermische impact vereist is.

Laserlassen is nauwkeurig. Laserlassen maakt smalle lassen mogelijk en veroorzaakt minimale veranderingen aan de te lassen componenten. Aan de andere kant vereist het een exacte passing van de te lassen delen en zijn er mallen nodig. Daarom is het niet economisch voor het samenvoegen van individuele delen.

Onder poeder booglassen

Onder poeder booglassen is een booglasmethode waarbij de boog brandt onder het laspoeder. Het toevoegmateriaal wordt aangebracht met een afzonderlijk aangevoerde lasdraad of draadaanvoerunit. Tijdens het lassen smelt het laspoeder aan de oppervlakte van de lasnaad en vormt het een beschermende slaklaag. Het laspoeder kan ook metaalpoeder bevatten dat tijdens het lassen in de las zal smelten als toevoegmateriaal.

Lassen onder poeder wordt meestal minstens gedeeltelijk gemechaniseerd en daarom kan een hoge productiviteit worden behaald bij het maken van lange lassen. Booglassen onder poeder wordt algemeen toegepast in de middelzware en zware machine-industrie en de scheepsbouw.

Plasmabooglassen

Plasmabooglassen is een gasbooglasproces. Plasma is een oververhit gas op een temperatuur van 15.000 - 25.000 graden Celsius (25.000 - 45.000 Fahrenheit) waarbij de boog omringd door het beschermgas is ontstoken tussen een niet afsmeltende wolfraamelektrode en het werkstuk.

Meestal wordt een toevoegmateriaal toegepast bij plasmabooglassen. Dit wordt aan het smeltbad toegevoegd als draad. Bij plasmalassen onder poeder wordt het toevoegmateriaal in poedervorm aan het smeltbad met beschermgas toegevoegd.

De hoge energiedichtheid van het plasmabooglassen levert een boog die volledig in de werkstukdelen doordringt. Plasmabooglassen is met name geschikt voor gemechaniseerde lasprocessen. Het wordt bijvoorbeeld gebruikt bij het lassen van roestvast staal.

Puntlassen

Puntlassen is een op weerstand gebaseerd lasproces waar punten van de te lassen delen verhit worden met elektriciteit tot dicht bij hun smeltpunt. Vervolgens worden de delen tegen elkaar gedrukt en zo met elkaar verbonden.

Puntlassen wordt toegepast bij werk aan plaatmetaal. De platen moeten tegen elkaar gedrukt worden zonder luchtspleet. De penetratie van de las wordt bepaald op basis van de puntlastijd en de lasstroom. Puntlassen vereist een speciaal gevormde gaskop die tegen het plaatoppervlak geduwd wordt. De gaskop heeft meestal kleine openingen van waaruit het beschermgas kan ontsnappen.

Wrijvingslassen

Bij wrijvingslassen (ook wel frictielassen) wordt frictie toegepast om de hitte te veroorzaken die voor het lassen vereist is. De oppervlakken die de naad vormen, worden samengeklemd en dan tegen elkaar in gedraaid. Hierbij ontstaat wrijving en dus hitte. De oppervlakken worden hierdoor zacht. Dan worden ze stevig tegen elkaar aan gedrukt en zo aaneengelast. Wrijvingslassen wordt bijvoorbeeld toegepast voor het verbinden van assen en staven.

Explosielassen

Explosielassen is een speciale lasmethode die wordt toegepast voor het verbinden van twee verschillende typen metaal door middel van een beheerste explosie. De explosie wordt gebruikt om grote druk tussen de metalen platen te creëren, waardoor de metalen op atomair niveau verbonden worden. De zo verkregen samengevoegde constructie bezit een extreem hoge kwaliteit en consistente metallurgische eigenschappen.

Explosielassen wordt toegepast op plaatsen waar twee verschillende metaaltypes een stevige verbinding moeten vormen.

Sluiten

Technische specificaties