Andre sveisemetoder

MIG-lodding og laser-, pulverbue-, plasma-, punkt-, friksjons- og eksplosjonssveising

MIG-lodding

MIG-lodding, eller lysbuelodding, ble introdusert på 1990-tallet. Metoden ligner en god del på MIG/MAG-sveising. Den største forskjellen finnes i trådene med tilsettmateriale og smeltingen av grunnmaterialet, siden grunnmaterialet ikke smelter ved MIG-lodding.

Varmetilførselen ved MIG-lodding er betydelig lavere enn ved MIG/MAG-sveising, så MIG-lodding passer for eksempel godt til å sammenføye forsinkede plater som brukes i bilindustrien. På grunn av den lave varmetilførselen blir ikke platene bøyd, og sinkbelegget blir ikke skadet. Bilindustrien viser derfor stor interesse for MIG-lodding. MIG-lodding brukes også ofte i karosseriverksteder.

Lasersveising

Prinsippet med lasersveising er enkelt: en laserstråle dannet med en karbondioksid- eller NdYAG-laser, rettes mot arbeidsstykket for å sveise delene sammen. Dekkgass brukes til å forhindre oksidering av grunnmaterialet og for å beskytte de optiske delene av sveiseapparatet.

Fordelene med lasersveising er høy sveisehastighet, smal sveisesøm og et lite oppvarmet område. Lasersveising passer derfor best når det er nødvendig med lite varmepåvirkning.

Lasersveising er en presis metode. Den etterlater en smal sveisesøm og forårsaker minimal deformasjon av delene som sveises. På den annen side krever den at delene som skal sveises, må settes nøyaktig sammen, den krever også bruk av jigger, så metoden er ikke økonomisk ved sammenføying av mange forskjellige deler.

Lysbuesveising under pulverdekke

Pulver/buesveising er en sveisemetode hvor lysbuen brenner under sveisepulveret. Tilsettmaterialet blir tilført via en separat matet sveisetråd fra en trådmater. Under sveisingen smelter sveisepulveret på sveisesømmen på overflaten av sveisen, og danner et beskyttende lag med slagg. Sveisepulveret kan også inneholde metallpulver, som vil smelte inn i sveisen som avsett under sveisingen.

Lysbuesveising med pulverdekke implementeres alltid i mekanisert form, og det kan derfor oppnås høy produktivitet ved lange sveiseoppgaver. Pulverbuesveising brukes mye i middelstung til tung maskinindustri.

Plasmasveising

Plasmasveising er en lysbuesveiseprosess med gass. Plasma refererer til superoppvarmet gass som har en temperatur på 15 000 – 25 000 grader celsius hvor lysbuen brenner omgitt av dekkgassen mellom en wolframelektrode som ikke blir forbrukt, og arbeidsstykket.

Ved plasmasveising brukes det som regel et tilsettmateriale som føres inn i smeltebadet i form av en tråd. Ved pulver-plasmasveising føres tilsettmateriale inn i smeltebadet sammen med dekkgassen som metallpulver.

Den høye energitettheten ved plasmasveising sørger også for en lysbue som trenger fullstendig gjennom arbeidsstykket. Plasmasveising er passer spesielt for mekaniserte sveiseprosesser, og brukes for eksempel til sveising av rustfritt stål.

Punktsveising

Punktsveising er en motstandssveiseprosess hvor punkter på delene som skal sveises, blir varmet opp med elektrisitet til de er nær smeltepunktet, og deretter presses de mot hverandre slik at delene blir sammensveiset.

Punktsveising brukes ved arbeid med tynnplater. Platene må presses sammen slik at luften ikke kommer til. Sveiseinnbrenningen kan justeres ved å justere punktsveisetiden og sveisestrømstyrken. Punktsveising krever et spesielt tilpasset gassmunnstykke som presses mot overflaten av platen. Gasshylsen har som regel små åpninger hvor dekkgassen slipper ut.

Friksjonssveising

Ved friksjonssveising dannes varmen som trengs for sveisingen, ved hjelp av friksjon. Sammenføyningsflatene presses sammen og roteres mot hverandre. Etter oppvarming til myk tilstand, presses overflatene kraftig mot hverandre, og dermed sveises de sammen. Friksjonssveising brukes i forbindelse med for eksempel aksler og barrer.

Eksplosjonssveising

Eksplosjonssveising er en spesiell sveisemetode for å binde to forskjellige metalltyper sammen ved en kontrollert eksplosjon. Eksplosjonen brukes for å generere høyt trykk mellom metallplatene, noe som smelter metallene sammen på atomnivå. Den sammensatte strukturen som da oppnås, har ekstrem høy kvalitet og stabile metallurgiske egenskaper.

Eksplosjonssveising brukes på steder hvor to forskjellige metalltyper skal forbindes i en fast skjøt.

Foregangsbedriften innen lysbuesveising

Kemppi er en utviklingsleder innen sveisebransjen. Vi er forpliktet til å øke kvaliteten og produktiviteten på sveising ved å kontinuerlig utvikle lysbuen. Kemppi leverer avanserte produkter, digitale løsninger og tjenester for profesjonelle fra industrisveiseselskaper til kontraktører. Brukervennligheten og påliteligheten til produktene er det retningsgivende prinsippet vårt. Vi samarbeider med et svært dyktig partnernettverk som dekker over 70 land for å gjøre ekspertisen lokalt tilgjengelig. Kemppi, som har hovedkontor i Lahti i Finland, sysselsetter nesten 800 profesjonelle i 17 land, og har en omsetning på 140 millioner euro.

Kemppi – Designed for welders

Lukk

Tekniske spesifikasjoner