Andre sveisemetoder

MIG-lodding og lasersveising, senket sveising samt plasma-, punkt-, friksjons- og eksplosjonssveising

Lær mer om andre sveisemetoder

MIG-lodding

MIG-lodding, eller lysbuelodding, ble introdusert på 1990-tallet. Metoden har mange fellestrekk med MIG/MAG-sveising. Den største forskjellen ligger i tilsettmaterialet og smeltingen av grunnmaterialet, siden grunnmaterialet ikke smelter ved MIG-lodding.

Varmetilførselen ved MIG-lodding er betydelig lavere enn ved MIG/MAG-sveising, og derfor er MIG-lodding spesielt godt egnet for sammenføyning av sinkbelagte plater som for eksempel brukes i bilindustrien. På grunn av den lave varmetilførselen vil ikke sinkbelegget bli skadet og deformasjon vil være minimal. Bilindustrien er derfor veldig interessert i MIG-lodding. MIG-lodding brukes også ofte i bilverksteder.

Lasersveising

Prinsippet med lasersveising er enkelt: en laserstråle dannet med karbondioksid eller NdYAG-laser rettes mot arbeidsemnet for å sveise emnene sammen. Dekkgass brukes for å forhindre oksygenering av materialet som sveises, og for å beskytte de optiske delene av sveiseapparatet.

Fordelene med lasersveising er høy sveisehastighet, en smal sveisesøm og et lite temperaturområde, og derfor er metoden optimal når det kreves en lav termisk påvirkning.

Lasersveising er presis. Det gjør det mulig å lage smale sveiser og skaper minimale forandringer av de sveisede elementene. På den annen side krever det nøyaktig montering av emnene som skal sveises, samt bruk av jigger, og metoden er derfor ikke økonomisk for sammenføying av enkeltemner.

Pulverdekket lysbuesvesing

Pulverdekket lysbuesveising er en sveisemetode der lysbuen brenner under sveisepulveret. Tilsettmaterialet blir tilført via en separat matet sveisetråd fra en trådmater. Under sveisingen smelter sveisepulveret på sveisesømmen på overflaten av sveisen og danner et beskyttende lag med slagg. Sveisepulveret kan også inneholde metallpulver, som vil smelte inn i sveisen som tilsettmateriale under sveisingen.

Pulvedekket lysbuesveising anvendes nesten alltid i en iallfall delvis mekanisert form, og du kan derfor oppnå høy produktivitet ved lange sveiser. Senket lysbuesveising brukes ofte i middels tunge og tunge maskinindustrier og dokker.

Plasmalysbuesveising

Plasmalysbuesveising er en lysbuesveiseprosess med gass. Plasma refererer til overopphetet gass ved en temperatur på mellom 15 000 og 25 000 grader celsius (25 000 til 45 000 grader fahrenheit) der lysbuen brenner omgitt av dekkgassen mellom en ikke-smeltende wolframelektrode og arbeidsemnet.

Vanligvis brukes et tilsettmateriale i plasmalysbuesveisingen, introdusert i smeltebadet som tråd. Ved plasmalysbuesveising med pulver introduseres tilsettmaterialet i smeltebadet med dekkgassen som metallpulver.

Den høye energitettheten ved plasmalysbuesveising gjør også at lysbuen kan trenge helt gjennom arbeidsemnene. Plasmalysbuesveising er spesielt godt egnet til mekaniserte sveiseprosesser og brukes for eksempel til sveising av rustfritt stål.

Punktsveising

Punktsveising er en motstandssveiseprosess der punkter på emnene som sveises, varmes opp med strøm nær deres smeltepunkt og deretter presses mot hverandre, slik at delene sveises sammen.

Punktsveising brukes til tynnplatearbeid. Platene må presses sammen uten rotåpning. Innbrenningen av sveisen kan justeres med punktsveisetiden og sveisestrømmen. Punktsveising bruker ofte en spesielt utformet gasshylse som presses mot overflaten av platen. Gasshylsen har vanligvis små hull som dekkgassen kan slippe ut av.

Friksjonssveising

Ved friksjonssveising brukes friksjon for å skape varmen som trengs ved sveising. Skjøteflatene klemmes sammen og roterer mot hverandre. Etter oppvarming til myk tilstand presses flatene godt mot hverandre, slik at de sveises sammen. Friksjonssveising brukes for eksempel til sammenføying av aksler og stenger.

Eksplosjonssveising

Eksplosjonssveising er en spesiell sveisemetode for å føye sammen forskjellige metalltyper med en kontrollert eksplosjon. Eksplosjonen genererer høyt trykk mellom metallplatene og forener metallene på atomnivå. Den sammensatte strukturen oppnår på den måten ekstremt høy kvalitet og konsistente metallurgiske egenskaper.

Eksplosjonssveising brukes på steder der to forskjellige metalltyper må være sammenføyd med en god skjøt.

Lukk

Tekniske spesifikasjoner