Muita hitsausmenetelmiä

Kaarijuotto, laserhitsaus, jauhekaarihitsaus, plasmahitsaus, pistehitsaus, kitkahitsaus ja räjähdyshitsaus

Kaarijuotto

Kaarijuotto eli MIG-juottaminen tuli käyttöön 1990-luvulla. Se muistuttaa suuresti MIG/MAG-hitsausta. Suurin ero on lisäainelangoissa ja perusaineen sulamisessa, sillä kaarijuotossa perusaine ei sula.

Lämmöntuonti on kaarijuotossa huomattavasti vähäisempää kuin MIG/MAG-hitsauksessa, minkä vuoksi kaarijuotto sopii erityisen hyvin esimerkiksi autoteollisuudessa käytettävien sinkkipinnoitettujen levyjen liittämiseen. Vähäisen lämmöntuonnin ansiosta levy ei vääntyile eikä sinkkipinnoite vaurioidu. Tästä syystä autoteollisuuden kiinnostus kaarijuottoa kohtaan onkin erittäin suuri. Myös autokorjaamoissa käytetään paljon kaarijuottoa.

Laserhitsaus

Laserhitsauksen periaate on yksinkertainen: hiilidioksidi- tai NdYAG-laserilla aikaansaatu lasersäde kohdistetaan hitsattavaan kohteeseen, jolloin kappaleet hitsautuvat yhteen. Suojakaasua käytetään estämään hitsattavan materiaalin hapettumista ja suojaamaan hitsauslaitteen optisia osia.

Laserhitsauksen etuja ovat suuri hitsausnopeus, kapea hitsausjälki ja pieni lämpöalue, joten se on parhaimmillaan silloin, kun vaaditaan pientä lämpövaikutusta.

Laserhitsaus on tarkkaa. Se mahdollistaa kapeat hitsit ja aiheuttaa hitsattaviin kappaleisiin vain pieniä muutoksia. Toisaalta se vaatii hitsattavilta kappaleilta tarkat sovitukset ja jigien käyttöä, joten sitä ei ole taloudellista käyttää yksittäisten kappaleiden liittämiseen.

Jauhekaarihitsaus

Jauhekaarihitsaus on kaarihitsausmenetelmä, jossa valokaari palaa hitsausjauheen alla. Lisäaine tuodaan hitsiin erikseen syötettävällä hitsauslangalla tai langansyöttölaitteella. Hitsattaessa hitsaussauman päällä oleva hitsausjauhe sulaa hitsin pinnalle suojaavaksi kuonakerrokseksi. Hitsausjauhe voi sisältää myös metallijauhetta, joka sulaa hitsauksen aikana hitsiin lisäaineeksi.

Jauhekaarihitsaus toteutetaan lähes aina vähintään osittain mekanisoidusti, joten pitkiä hitsejä hitsattaessa sillä päästään suureen tuottavuuteen. Jauhekaarihitsausta käytetään paljon keskiraskaassa ja raskaassa konepajateollisuudessa sekä telakoilla.

Plasmahitsaus

Plasmahitsaus on kaasukaarihitsausprosessi. Plasmalla tarkoitetaan erittäin korkeaan, jopa 15000 - 25000 celsiusasteen lämpötilaan kuumennettua kaasua, jonka sisällä valokaari palaa suojakaasun ympäröimänä sulamattoman volframielektrodin ja työkappaleen välillä.

Plasmahitsauksessa käytetään yleensä lisäainetta, joka tuodaan hitsisulaan lankana. Jauheplasmahitsauksessa lisäaine tuodaan hitsisulaan suojakaasun mukana metallijauheena.

Plasmahitsauksen suuri energiatiheys tekee mahdolliseksi myös työkappaleen lävistävän valokaaren. Plasmahitsaus soveltuu erityisesti mekanisoituihin hitsausprosesseihin, ja sitä käytetään esimerkiksi ruostumattoman teräksen hitsauksessa.

Pistehitsaus

Pistehitsaus on vastushitsausprosessi, jossa hitsattavat kappaleet kuumennetaan sähkövirran avulla pistemäisesti lähes sulaan tilaan ja puristetaan toisiaan vasten, jolloin kappaleet hitsautuvat kiinni toisiinsa.

Pistehitsausta käytetään ohutlevytöissä. Levyjen tulee olla puristettuna vastakkain ilman ilmarakoa. Hitsin tunkeuma säädetään pistehitsiajan ja hitsausvirran avulla. Pistehitsauksessa käytetään erikoisvalmisteista kaasusuutinta joka painetaan levyn pintaa vasten. Kaasusuuttimessa on pienet yleensä hahlot, josta suojakaasu pääsee poistumaan

Kitkahitsaus

Kitkahitsauksessa käytetään kitkaa hitsauksessa tarvittavan lämmön muodostamiseen. Liitospintoja puristetaan vastakkain ja niitä pyöritetään toisiinsa nähden. Sen jälkeen pehmeäksi kuumentuneita liitospintoja puristetaan lujasti toisiaan vasten, jolloin pinnat hitsautuvat yhteen. Kitkahitsausta käytetään esimerkiksi akselien ja tankojen liittämiseen.

Räjähdyshitsaus

Räjähdyshitsaus on erityinen hitsausmenetelmä kahden erilaisen metallilaadun liittämiseksi toisiinsa hallitun räjähdyksen avulla. Räjähdyksellä synnytetään metallilevyjen väliin suuri paine, joka saa metallit liittyvät toisiinsa atomitasolla. Näin saatu yhdistelmärakenne on erittäin korkealaatuinen ja metallurgisesti yhtenäinen.

Räjähdyshitsausta käytetään kohteissa, joissa kaksi erilaista metallilaatua on liitettävä toisiinsa lujalla liitoksella.

Sulje

Tekniset tiedot