Hitsausturvallisuus

Terveys, turvallisuus, tuottavuus.

Kaarihitsaus, kuten mikä tahansa teollinen ammatti, pitää sisällään monenlaisia vaaratekijöitä. Hitsaus on kuitenkin turvallinen työskentelytapa, kunhan riskinarviointi on huolellisesti suoritettu, sitä noudatetaan ja tarvittavia suojavarusteita käytetään. Käytä aina ainoastaan hyväksyttyjä hitsauksen suojavarusteita.

 

Kirkas valo / ultraviolettisäteily

Valokaari on hitsauksen kirkkain tunnusmerkki, mutta valon ja kipinöiden kauneuden takana piilee myös vaara. Valokaareen katsominen ilman silmien suojausta voi vahingoittaa näkökykyäsi pysyvästi, ja jopa lyhyt altistuminen voi aiheuttaa silmälle voimakasta ärsytystä. Ultravioletti- ja infrapunasäteily sekä näkyvät ainesosat, kuten kuumat roiskeet, voivat vahingoittaa silmiä ja polttaa suojaamatonta ihoa.

Silmien suojaus hitsauksessa

Hitsaajan silmät vaativat tehokasta ja korkeatasoista suojausta, jota parhaiten tarjoaa hyväksytty hitsauskypärä ja hitsauslasi. Kempin hitsausmaskien ADF-hitsauslasit (automaattisesti tummuva hitsauslasi) ja passiiviset hitsauslasit tarjoavat 100%: n suojan ultraviolettisäteilyltä.

Hitsauskypärää tai hitsausmaskia käytetään pitkiä yhtäjaksoisia aikoja. Niiden suojaluokka, paino ja tasapainotusvaihtoehdot vaihtelevat huomattavasti, ja siksi on tärkeää valita sopiva malli ja suojaustaso kunkin hitsaustilanteen ja hitsaajan mukaan. Hitsauskypärät tai kasvonsuojaimet, joissa on automaattisesti tummuva hitsauslasi, helpottavat ja nopeuttavat hitsaajan työtä koko hitsausprosessin ajan. 

Keuhkojen suojaus hitsauksessa

Hitsauskypärä tai kasvotiivisteellä varustettu hitsausmaski ovat tehokkain suojaus hitsaajan keuhkoille. Ne tarjoavat asianmukaisen puhtaan hengitysilmanvaihtojärjestelmän, joka suojaa hitsaajaa päivittäiseltä altistumiselta myrkyllisille höyryille ja kaasuille, joita pidetään karsinogeeneina, syöpää aiheuttavina kemikaaleina. Näitä ilmanvaihtojärjestelmiä kutsutaan raitisilmajärjestelmiksi. Raitisilmajärjestelmä käsittää puhallinyksikön, kypärän ja tuloilmaletkun. Raitisilmajärjestelmien virallinen luokittelu perustuu niiden käyttäjälle tarjoamaan suojaustasoon, eli tasoon, jolla ne poissulkevat hitsauksessa muodostuvat hiukkaset ja höyryt. Luokitus kertoo muustakin kuin suodatusjärjestelmän suodatustehokkuudesta. Se mittaa raitisilmajärjestelmän kokonaissisäänvuotoarvoa, ja tätä luokitusta kutsutaan TIL-luokitukseksi (Total Inward Leakage). Kemppi tarjoaa korkeimman TIL-luokitusluokan mukaisen 99,8%: n sisäänvuotosuojaustehon.  

Automaattisesti tummuvalla hitsauslasilla varustettu hitsauskypärä helpottaa ja nopeuttaa hitsaajan kaikkia työvaiheita.

Myrkylliset huurut ja hiukkaset

Hengitämme noin 4 000 litraa ilmaa 8 tunnin työvuoron aikana. Samanaikaisesti yksi hitsaustyöpiste voi tuottaa tunnin aikana jopa 40 grammaa huuruja ja hiukkasia. Tämä hitsaushuuru koostuu kaasuista ja pienistä hiukkasista ja voi sisältää yli 40 erilaista ainetta, jotka ovat peräisin hitsattavasta materiaalista, täyteaineesta tai pintakäsittelyaineista, kuten maaleista ja pinnoitteista. Hitsaushuurut ovat kaiken kaikkiaan ihmisen terveydelle vaarallisia, ja ilman suojavarusteita hiukkaset voivat kulkeutua syvälle hitsaajan keuhkoihin. Lisäksi pitkäaikainen altistuminen ilman epäpuhtauksille ja karsinogeeneille voi aiheuttaa vakavia terveyshaittoja, esimerkiksi syöpää ja hengityselinsairauksia. Työperäiset keuhkosairaudet voidaan välttää käyttämällä asianmukaista hengityksensuojausta.

Asianmukaisia ​​turvaohjeita noudattamalla voidaan altistumista hitsaushuuruille ja kaasuille hallita:

 • Varmista, että hitsausalue on tuuletettu kunnolla, jotta huurut ja kaasut eivät keräänny hengitysilmaan ja yleisiin tiloihin.
 • Hitsaajien tulee aina käyttää hyväksyttyä hitsaajan hengityssuojainta.

Työskentely suljetuissa tiloissa

On tilanteita, jolloin hitsaajan on työskenneltävä suljetussa tilassa, kuten säiliöissä, putkistoissa ja kaivoissa. Inertit kaasut ja eräät yleiset kemialliset reaktiot voivat vähentää tai jopa korvata hapen määrän näissä tiloissa. Ota aina selvää, voidaanko hitsaus suorittaa ilman työskentelyä suljetussa tilassa. Mikäli suljetun tilan ilman happipitoisuus voi laskea alle 17 %, on ennen työskentelyä tehtävä riskinarviointi.

Jos sinun on työskenneltävä suljetussa tilassa:

 • Käytä hyväksyttyä hengityssuojainta tai raitisilmajärjestelmää.
 • Tutustu huolellisesti pelastus- ja evakuointisuunnitelmaan.
 • Älä käytä lisähappea, sillä happi on erittäin herkästi syttyvä aine.
 • Muista, että suurin osa hitsauskaasuista, mukaan lukien kaikki inertit kaasut, on hajuttomia ja ne voivat syrjäyttää hengitysilman.
 • Varmista, että suojakaasuletkut ja liittimet ovat tiiviisti suljettuja.
 • Älä koskaan työskentele yksin.

 

Kuumuus, tulipalo ja palovammat

Palavat aineet työskentelyalueella ovat yleisin syy tulipaloon. Jos työalue pidetään puhtaana palavista materiaaleista, kuten puusta tai kankaista, on tulipalon vaara alhaisempi. Muista, että lämpö ja kipinät voivat kulkea huomattavan matkan.

On ensiarvoisen tärkeää tuntea rakennuksen pelastussuunnitelma ja sammuttimien sijainti tulipalon sattuessa. Sammuttimien tulee olla hitsausalueen läheisyydessä. Jos aluetta ei ole mahdollista pitää täysin puhtaana, tulee sitä valvoa hitsausprosessin aikana ja vähintään 60 minuutin ajan sen jälkeen mahdollisten palonalkujen ja kipinöiden sammuttamiseksi. Hitsausalue voidaan myös eristää muusta ympäristöstä palonkestävillä kankailla tai peltilevyillä.

Roiskeista aiheutuvat palovammat ovat hitsaajilla hyvin yleisiä, joskaan eivät vakavia. Jos hitsaajan kaula-aluetta ei ole suojattu kunnolla, se altistuu UV-säteilylle, joka aiheuttaa auringonpolttaman kaltaista punoitusta. Pitkäaikainen altistuminen voi myös aiheuttaa pysyviä vaurioita. Suojaa altistuneet ihoalueet aina asianmukaisilla vaatteilla.

Vammoja voidaan ennaltaehkäistä käyttämällä hyväksyttyjä henkilösuojaimia (PPE) ja peittämällä vartalo kokonaan hitsauksen aikana. Paksut käsineet ja pitkähihaiset, palosuojatut vaatteet ovat osa hitsaajien perusvarusteita.

Sähköisku

Sähköisku on välitön ja vakava vaara hitsaajalle ja voi aiheuttaa vakavia vammoja ja jopa kuoleman. Sähköiskun riskiä voidaan hitsauksessa vähentää:

 • Varmista aina, että hitsauslaitteet on tarkastettu ja että ne toimivat oikein. Vaurioituneita osia ei saa käyttää.
 • Käytä vain laitteita, jotka tunnet ja joita osaat käyttää. Älä käytä laitetta, jos tunnet olosi epävarmaksi.
 • Laitteiden korjaus ja huolto tulee suorittaa vain valtuutetuissa korjaamoissa.
 • Käytä vain puhtaita ja kuivia hitsaushansikkaita. Älä koske puikonpitimen metalliosiin iholla tai märillä vaatteilla.
 • Käytä vaatteita, jotka peittävät vartalon kokonaan.
 • Käytä kuivaa alustaa, kuten mattoa tai puulavaa, jotta et ole kosketuksissa märkien tai sähköä johtavien pintojen kanssa.

 

Fyysiset vaaratekijät

Ergonomian merkitys yhteiskunnassa kasvaa, ja tämä pätee myös hitsaukseen. Suurin osa hitsaajien raportoiduista työtapaturmista koostuu liukastumisista, kompastumisista ja kaatumisista. Tuotannon työtehtävissä raportoidaan myös lukuisia sormiin ja varpaisiin kohdistuneita onnettomuuksia. Asianmukaiset henkilösuojaimet (PPE) tarjoavat suojan fyysisiltä vaaratekijöiltä. Kuulosuojaimet ja korvatulpat suojaavat melulta. Kypärät suojaavat päätä putoavilta tai teräviltä esineiltä.

Työympäristön pitäminen siistinä ja esteettömänä helpottaa hitsaajien työtä. Hitsauslaitteet tulisi valita kunkin työtehtävän ja työskentelyalueen tarpeiden perusteella. Laitteiden helppo siirrettävyys on tärkeää ja edesauttaa nopeampaa, turvallisempaa ja tehokkaampaa työskentelyä.

 

 

MAHDOLLISET VAARAT KAARIHITSAUSPROSESSEISSA sfs-EN ISO 4063 MUKAAN 

 

Hitsausturvallisuuteen liittyvää sisältöä

Näin käytät raitisilmamaskin hiukkaussuodatinta

Sulje

Tekniset tiedot